Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO 16.01.08
Estetisk kompetanse - en nødvendig eller unødvendig del av allmennlærerens faglige og didaktiske kompetanse? Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

2 Utdanningsdebattens kjerne
Hvordan utvikle en helhetig kompetanse? Fag og profesjonskompetanse Problemet: forholdet teori – praksis! Hvordan skapes kunnskap – læring og forståelse? Mer fag eller bedre kvalitet og innhold? Endrings- og utvikingskompetansen Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

3 Estetisk kompetanse i lys av
Kunnskapssyn og læringssyn Estetiske læreprosesser Forskningsprosjekter – arts integration Lærerens didaktiske kompetanse Modeller for ny LU Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

4 Et helhetlig og bredt kunnskapssyn?
Nei – vi har et todelt kunnskapssyn Konstruktivismen – kun retorisk/ideologi STORT gap mellom planer og praksis Kognitiv - sosiokulturell konstruktivisme De skapende erfaringenes betydning: J. Dewey – A. Long – E. Thuen Kunstfagene egenart? Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

5 Estetiske læreprosesser
Pragmatisk estetikk (Dewey, Williams, Shusterman) Forståelsen skapes i erfaringen Den helhetlige estetiske erfaringen – følelsene og handlingen en integrert del av forståelsen Handling - språk og kunst - forståelse Art as Experience (Dewey 1934) opplevelse – erfaring/praksis – refleksjon/vurdering Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

6 Den estetiske dimensjonen
”Dep. vil framheve at de sansemessige, estetiske og opplevelsesmessige sider ved alle fag må løftes fram. Opplæringen må derfor sikte mot å gi elevene estetisk fostring og mulighet til å utfolde egne skapende krefter. Denne dimensjonen omfatter skapende virksomhet, refleksjon, opplevelse og uttrykk, og en bevisst holdning til kunst og estetikk” (St.meld. 29, 94-95: s.18.) Det betyr at den estetiske dimensjonen omfatter: - estetisk opplevelse - estetisk erfaring/ praksis - estetisk vurdering/ kritikk Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

7 Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO 16.01.08
Hva sier forskningen? WOW! Unesco rapporten av Anne Bamford Arts Education Partnership - The Impact of the Arts on Learning - Third Space: When Learning Matters Chicago Cape: The Arts: Keystones to Learning Arts Matters: - Drama for Learning & Creativity NFR PraksisFoU - Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

8 Estetiske læreprosesser må struktureres
Læring er å lære av å lære: Skapende arbeid lærer elevene/studentene å strukturere kreative prosesser når de selv deltar i strukturerte kreative prosesser Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

9 Estetiske fag og engasjement
Læring forutsetter engasjement og motivasjon: Skapende arbeid utvikler engasjement og glede, når sanser, følelser og kropp naturlig integreres slik at arbeidet både utfordrer elevene og gir dem mestringsfølelse Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

10 Estetiske fag og utholdenhet
Læring forutsetter utfordringer og utholdenhet: Skapende arbeid utvikler motivasjon og dermed utholdenhet når resultatet ikke er gitt på forhånd; problemløsning og det uforutsigbare er målet. Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

11 Estetiske fag og det sosiale
Læring er en sosial prosess. Skapende arbeid utvikler elevenes sosiale kompetanse når arbeidet foregår i grupper og når det kunstneriske uttrykket er avhengig av alles samarbeid og samspill - inkludert læreren! Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

12 Estetiske fag, danning og erkjennelse
Læring bør være en elevaktiv kreativ prosess som skaper forståelse og danner mennesket: Skapende arbeid kan åpne opp for estetisk erkjennelse når tanker og følelser integreres i selve den estetiske erfaringen og arbeidet veksler mellom innlevelse/ refleksjon eller nærhet og distanse Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

13 Estetisk basiskompetanse
I kunstfagene må læreren kunne: Strukturere og delta i kunstneriske prosesser bruke kunstfaglige kunnskaper og ferdigheter analysere og vurdere kunstuttrykk forstå kunstens rolle i samfunnet Hvilken estetisk kompetanse gir lærerutdanningen? Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

14 Estetisk profesjonskompetanse
Kunstfaglig og kunstdidaktisk ALLE - minst 30 sp i et kunstfag: - kunst og håndverk, musikk, dans eller drama ALLE – 10vt i estetiske læreprosesser - inkludert det nåværende dramakurset Mulighet for kunstfaglig fordypning – Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

15 Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO 16.01.08
Alternative modeller Vil en lærer som TOTALT mangler estetisk kompetanse ha en helhetlig profesjonskompetanse? Det estetiske i høringsuttalelsene Fordypning må være mulig Obl: Pedagogikk – norsk – et kunstfag - videre valg ut i fra fagkompetanse? - videre valg ut i fra trinn kompetanse? Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

16 Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO 16.01.08
Modeller… A: 4 årig 30 sp pedagogikk 30 sp norsk 30 sp i et valgt kunstfag 10 sp estetiske læreprosesser 140 sp valg innen ett eller flere fag Problem: valgmulighetene – studenttall Hver LU har FRIHET til å velge Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

17 Hvem finner nøkkelen til suksess?
Hvordan strukturere en utdanning som gir faglig og profesjonskompetanse i forhold til - språkfag og kunstfag - realfag og kunstfag - samfunnsfag og praktiske fag Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO

18 En helhetlig LU kompetanse?
Modell B: 4 årig 100 vt: 30 sp pedagogikk, norsk, et kunstfag 10 sp estetiske læreprosesser 140 vt: 20 sp pedagogikk/ trinnkunnskap 120 sp valg språk/samfunn/kunstfag eller realfag/praktiske/kunstfag Mulighet for 1 års påbygging til master Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO


Laste ned ppt "Aud Berggraf Sæbø, foredrag HiO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google