Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Ble startet etter en inspirasjonsreise til Uganda i 2007  IRC i 104 C, Ole Romslo Traasdahl så hvilket enormt behov det var for rent drikkevann, og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Ble startet etter en inspirasjonsreise til Uganda i 2007  IRC i 104 C, Ole Romslo Traasdahl så hvilket enormt behov det var for rent drikkevann, og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Ble startet etter en inspirasjonsreise til Uganda i 2007  IRC i 104 C, Ole Romslo Traasdahl så hvilket enormt behov det var for rent drikkevann, og dro hjem med det mål å gjøre noe med dette store problemet.  Det neste året dro han rundt til klubber og soner i eget distrikt med bilder og fortellinger fra Uganda, for å forsøke å få opp kunnskapen om behov for rent vann  Høsten 2008 dro han nedover med en gruppe på 14 personer, for å åpne distriktets første vannbrønn  I 2013 har prosjektet resultert i til sammen 30 brønner

3 Åpning av en ny vannbrønn

4  Når en klubb/bedrift ønsker å donere en brønn, tar de som oftest kontakt med Ole direkte. Noen henvendelser går også igjennom Lionskontoret.  Ole lager en liste over sponsorer, og hvem som eventuelt vil åpne brønnen.  Det tas sikte på å gjennomføre 2 reiser til Afrika i året. På disse turene får deltagerne innblikk i vårt bistandsarbeide, både øyehelse, fadderbarn, skoleprosjekter og brønnåpning. I tillegg inngår et besøk i en Nasjonalpark. Et tur tar ca 10 dager.  Turen bekostes av den enkelte, og ligger på ca 15 000,-.

5

6  Når vi har fått inn bestillinger på 4-5 brønner kontakter vi vår stedlige representant i Kampala, David Mutaysa. Han får da i oppdrag å finne egnede landsbyer til brønnene. Dette gjøres ofte i samarbeid med Vanndepartementet i Uganda.  Disse sitter med oversikt over områder som spesielt trenger vann. Vi legger vekt på at det ikke må bli for lange avstander mellom brønnene vi skal åpne, så derfor blir de ofte lagt innenfor samme fylke eller nabofylke. Der det finnes Lionsklubber i nærheten involverer vi alltid disse i prosjektet.

7

8  I Uganda tar så David kontakt med entreprenøren. Vi har brukt to forskjellige firma, da den ene opererer i nordvestlige del av landet (Italiensk eier), og et annet selskap som vi bruker i den midtre delen av landet. Dette er et Ugandisk selskap. Begge selskapene driver proffesjonalt innen brønnboring, og vi har god erfaring med begge to.  Prisen for en brønn varierer en del, alt etter hvor langt det er å reise, og hvor dypt en trenger å borre. Vi har satt en snittpris på 60 000 kr, noe som har vist seg å holde til dags dato.

9

10  Når brønnen er blitt borret, tas det alltid vannprøver av vannet for å sjekke vannkvaliteten.  Gjennom løsmassene settes det ned rør etter hvert som de borrer. Dette gjøres helt til de kommer ned til fast fjell. De fleste brønnene ligger mellom 25-50 meter dypt. Nå er det utviklet pumper som klarer ned til 80 meter.  Pumpene er veldig enkle, og de som vi bruker kommer fra India, men det finnes godt med reservedeler til de i Uganda. Dette er viktig med tanke på fremtidig vedlikehold.

11

12  Når vannkvaliteten er godkjent, støpes det et fundament med en avrenningsrenne, og pumpa monteres på toppen av foringsrøret.  Det bygges som oftest en innhegning rundt pumpa. Dette fordi en skal holde dyrene borte fra selve pumpa, og det fungerer også som en slags ”kø-ordner”.  Hver landsby oppnevner en brønnkomite som har ansvar for å vedlikeholde og passe på den dyrebare brønnen. Disse samler inn litt betaling fra brukerne, for å ha litt penger til vedlikehold.  Pumpa er veldig enkel, så det som slites er pakninger, kjede og eventuelt et kulelager.

13

14  Det fantastiske med en brønn er at fra den dagen den er ferdig bygget, kan den tas i bruk. Dette er virkelig u-hjelp til folket!  Hver brønn får en plate med inskripsjon på. Det står det navn på brønnen, landsbynavnet, hvem som har gitt penger til å bygge den for, og til slutt navnet på den som har formelt åpnet brønnen. Dato og årstall.

15

16 Vi blir tatt imot som konger i de landsbyene vi åpner brønner i. En fatter nok ikke hvor viktig rent vann er for de før en har opplevd en slik mottagelse…

17 Vi blir ofte møtt av mennesker som bærer slike plakater på seg. Dette forteller litt om hva dette betyr for de…

18

19 Brønnen er det sosiale samlingspunkt i enhver landsby som er heldig å ha slike. Her går praten livlig. Det er som oftest barn og kvinner som henter vann. Bare sjeldent ser en menn gjøre dette, og da har de bestandig en sykkel å trille det på..

20 De har nærmest ingen ting, knapt nok mat, men smilet er der….. Det skal så lite til for å gjøre en stor forskjell for disse.. tenk om vi kunne lære litt av dette…

21 Omtrent en hel generasjon er borte pga HIV / Aids. Mange barn må vokse opp uten mor eller far til å ta seg av de. Hva skjer med disse minste blant de minste. Det kunne like gjerne vært deg som var den lille gutten på bildet. Da skjønner en kanskje at det nytter å bry seg likevel…..

22 Mange sykdommer skyldes dårlig vann. Bl.annet mister flere tusen synet på grunn av en parasitt som lever i dårlig vann. Dette kalles Elveblindhet. Mageproblemer kan i verste fall medføre døden. Kolera er en annen. Ved å gi de tilgang til rent vann reduseres slike sykdommer betraktelig.

23 Det er vanligvis barn, fortrinnsvis jenter og kvinner som henter vann til familien. På sine turer til drikkevannskilden utsettes de ofte for overfall og voldtekter Ved å få en brønn i nærheten av landsbyen gir vi de også TRYGGHET.

24 Ved å gi en brønn som ligger i nærheten av landsbyen, slipper barna å gå flere kilometer for dagen etter vann. Denne tiden kan de da heller bruke på skole og utdannelse, slik at de en dag kan få en jobb å brødfø seg og familien med.

25 1.Rent vann som reduserer sykdomstilfeller og død. 2.Gir jenter og kvinner større trygghet. 3.Gir barn mulighet til å gå på skole i stedet for å bære vann. Og sist men ikke minst; det er enkelt å gjennomføre, og virker fra den dagen den er ferdigborret!

26 Blir du med og bidrar sammen med oss?

27


Laste ned ppt " Ble startet etter en inspirasjonsreise til Uganda i 2007  IRC i 104 C, Ole Romslo Traasdahl så hvilket enormt behov det var for rent drikkevann, og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google