Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning Lovverket Arbeidsfordeling og rutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning Lovverket Arbeidsfordeling og rutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning Lovverket Arbeidsfordeling og rutiner
Møter/kommunikasjon på tvers av tjenester Informasjon og samtykke Primæroppgaven – tid og ressurser Indikator – resultat – evaluering-justering

2 Veiledning Det første møte – kontaktetablering :
Presentasjon – rolle/funksjon Forventninger – samarbeid - ansvar Hva skjer videre – spørsmål Informere om andre tjenester Introdusere noen personer

3 Veiledning Informasjon : Behov for kunnskap Referanserammer Begreper
Timing – aktualitet Muntlig – skriftlig Gruppe, individuelt

4 Veiledning Programrådgiver : Primærkontakt Koordinere tjenester
Videreformidle kontakt Følge opp Oppfølging ut over to år

5 Veiledning Programrådgivers oppgaver :
Vurdere deltakelse i programmet –vedtak Informere om introduksjonsordningen –innhold og ansvar – rettighet/plikt Kartlegging – skrive CV – individuell plan OBS! Ikke knuse drømmer

6 Veiledning Programrådgiver :
Sikrer at deltaker innhenter nødvendig informasjon ad godkjenning og vurdering Innhenter evt. sakkyndige til felles samtaler Gir løpende informasjon og veiledning Legger vekt på å skape nettverk i arbeidsliv og organisasjoner.

7 Veiledning Veiledningsmetodikk : Definisjon i temahefte :
Veiledning er en pedagogisk og relasjonell metode med oppdagelse og læring, vekst og utvikling som mål, og der den lærende er i fokus.

8 Veiledning Å lære er å oppdage – begge parter er i en læringsprosess. Som veileder lærer jeg den andre å kjenne. Viktig at veiledning er en prosess og at ”løsningen” ikke er gitt på forhånd.

9 Veiledning parallelt med løpende informasjon
Synliggjøre veier, muligheter, utfordringer og mulige konsekvenser – åpne spørsmål. Motivasjon må komme fra den enkelte – vi kan trigge tankene

10 Veiledning Hva skjer hvis ?: Om språk og kontroll og innflytelse
Om foreldrerollen og kontakt med barna Om voksenmodellen Hva stenger ? Migrasjonsfaser – mange med de samme opplevelsene

11 Veiledning Jo Nesbø om språk :
Å ha et eget språk handler dypest sett om å ha full ytringsfrihet Å gi avkall på den presise kommunikasjon er å iføre seg en tvangstrøye. Ingen gjør det frivillig. Ingen bytter et helt verktøyskrin mot en hammer !

12 Veiledning God veiledning skaper mindre støy og frigjør ressurser
Synliggjøring av mestring og progresjon motvirker resignasjon Veiledning gir deltakeren en opplevelse av å ha gjort jobben selv

13 Vær ydmyk i rollen – det er den andres liv det gjelder
Kierkegaard : Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne mennesket der det er og begynne akkurat der. Den som ikke kan det, lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre. For å hjelpe noen må jeg nok forstå mer enn hva han selv forstår, men først og fremst må jeg forstå det han selv forstår Om jeg ikke kan det, så hjelper det ikke at jeg kan og vet mer.. Vil jeg allikevel vise hvor mye jeg kan, kommer det av at jeg er stolt og hovmodig, og egentlig vil bli beundret av den andre i stedet for å hjelpe han. All ekte hjelpsomhet, begynner med ydmykhet overfor den jeg vil hjelpe, og dermed må jeg forstå at dette med å hjelpe ikke er en vilje til å herske, men en vilje til å tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg ikke hjelpe noen

14 Veiledning Respekt og likeverd Ha nok tid og sikre kommunikasjon(tolk)
Vær godt forberedt Vær nysgjerrig og oppmuntrende Ikke gi svarene men bidra til at de oppdages gjennom åpne spørsmål Anerkjenne initiativ og beslutninger

15 Veiledning Til ettertanke : Vi vet best - ekspertrollen
Deres oppfatning av vår rolle Autoritetsoppfatning Hvem skal lykkes ? Kan vi la dem ”tryne”

16 Veiledning Søderkøping :
Mange lyktes- kom i arbeid og ble selvstendige. Spm. : Fått mye hjelp av kommunen. Svar : Nei, har gjort alt selv. (Tøft svar for den gode hjelper !)

17 Veiledning Når vi ikke opptrer som veiledere :
Vær bevisste og informer deltakeren Tenk konsekvenser Tenk ansvar

18 Veiledning Veileders kompetanse :
Har kjennskap til veiledningsmetodikk – teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Kjenner lovverket og behersker forvaltningssystemet Har kunnskap om det man er satt til å veilede om Har kunnskap om det norske samfunnet – arbeid og utdanning Har nettverk og er bevisst på å utvikle nettverket– hvis jeg ikke vet, hvem vet ? trekker inn personer som kan gi utfyllende informasjon. Kjenner til godkjenningsordninger

19 Veiledning Egenskaper :
Grunnleggende : Ha empatiske evner, dvs evner til å sette seg inn i et annet menneskes situasjon – tanker og opplevelser uten å identifisere seg med den andre. Evne til å lytte Evner å sette grenser. Behersker behovet for nærhet og avstand. Resultat av god veiledning : Kontroll over eget liv, mot til å velge og opplevelse av mestring – gir mindre rom for ”støy” i livene våre

20 Veiledning Feller : Vi generaliserer og mister det individuelle perspektivet (ofte er det fristende for de nyankomne å følge i andres fotspor når det gjelder valg) Vi går inn i rådgiverrollen/hjelperrollen og opplever oss selv som eksperten eller den gode hjelper som får mye takknemlighet. Tid ! Det går raskere å trille bollene selv. Et godt råd er det fristende å gi –det krever bevissthet og kan gis gjennom å illustrere flere veier og mulige konsekvenser – ditt valg ! Løpende evaluering : Viktig å holde fokus og stille spørsmål om vi vet nok – ha et veiledningsforum for utveksling av erfaringer og gode metoder.

21 Veiledning Oppsummere :
Å lære er å oppdage – gjensidig læring. Utveksling i ulike sammenhenger, formelle og uformelle, bidrar til læring og forståelse. Hjemmebane er en helt annen opplevelse, sosiale sammenhenger som nyttårsfeiring, brylluper mv. Da kjenner vi på følelsen av å være dem som ikke vet og ikke kan kodene. Bringe inn aktuelle diskusjoner – særlig i gruppesammenheng. Religion vs. sekularisering. Kultur – likheter og forskjeller (også innen samme etniske/nasjonale gruppe) Ikke konkludere men informere/ha utveksling/bevisstgjøre oss på forskjeller og likheter – snublesteiner i kommunikasjonen. Interkommunalt samarbeid – karrieresentre – frivillige organisasjoner ………..


Laste ned ppt "Veiledning Lovverket Arbeidsfordeling og rutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google