Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Besteforeldrenes klimaaksjon • BKA kom i gang i 2006. Den er et tverrpolitisk nettverk med lokale avdelinger over hele landet. • Vi er godt voksne mennesker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Besteforeldrenes klimaaksjon • BKA kom i gang i 2006. Den er et tverrpolitisk nettverk med lokale avdelinger over hele landet. • Vi er godt voksne mennesker,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Besteforeldrenes klimaaksjon • BKA kom i gang i 2006. Den er et tverrpolitisk nettverk med lokale avdelinger over hele landet. • Vi er godt voksne mennesker, med og uten barnebarn. Vi ser den globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene. BKA har lokale aktiviteter, avholder landsomfattende rådsmøter og har et nettsted: www.besteforeldreaksjonen.no

3 OPPROP 2006 • Vi etterlyser: Politikere fra alle partier som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største etiske og globale utfordring. Klimaproblemet er voksende. Det haster! Våre barnebarn kan ikke vente. • Vi krever: En troverdig klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel. Det kan innebære vanskelige omstillinger, inkludert restriksjoner på vårt personlige forbruk. Det vil vi selvsagt akseptere for våre barnebarns skyld, så lenge byrdene blir rettferdig fordelt. Hermod Skånland (tidligere sentralbanksjef) Hans Martin Seip (professor/klimaforsker) Sigbjørn Grønås (professor/klimaforsker) Kåre Willoch (tidligere statsminister) Per Kleppe (tidligere finansminister) Reiulf Steen (tidligere partileder og statsråd) Rakel Surlien (lagdommer, tidligere miljøvernminister) Kjellbjørg Lunde (utdanningsdirektør, tidligere nestleder i SV) Ole D. Hagesæther (biskop) Finn Wagle (biskop) Ebba Haslund (forfatter) Inge Eidsvåg (lektor/forfatter)

4 Vår tids største utfordring Bruk av fossilt brensel på kloden vår har skapt klimaendringer som er farlige og urettferdige. Verdens ledere har akseptert at utslipp av klimagasser må reduseres, men 20 år med internasjonale forhandlinger har ikke gitt resultater som virker. I stedet tillattes nye kilder for kull og olje, og det åpnes for leting i Arktis og andre sårbare områder. Vi ser rekorder i økning av klimagassutslipp.

5 Vi er bekymret Eksempler på virkninger av klimaendringene er økende smelting av isen i Arktis, havstiging og øking av innholdet av CO2 i havet. Temperaturstigning har gitt vanskelige produksjonsforhold i mange land. Tørke, vær- og oversvømmelsesulykker har økt i antall. Faren øker for at permafrosten forsvinner og frigjør metangass til atmosfæren. Slike problemer vil føre til enorme økonomiske og sosiale kostnader, spesielt for utviklingsland.

6 Klimavalg 2013 • Den kommende stortingsperioden vil være avgjørende for om vi når våre mål om utslippskutt i Norge • Klimasaken må derfor høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. • 32 organisasjoner vil samarbeide om en kampanje som vil rette seg mot velgere, politikere og politiske partier. • Andrea Sofie Aasvang er engasjert som kampanjesekretær.

7 Organisasjoner i Klimavalg 2013 • 4H Norge • Attac Norge • Besteforeldrenes klimaaksjon • Changemaker • Concerned Scientists Norway, • Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) • FOKUS – Forum for kvinner og utvikling • Forum for Utvikling og Miljø • Framtiden i Våre Hender • Frelsesarmeen • Greenpeace • Grønn Hverdag • Holistisk Forbund • Kirkens Nødhjelp • Korsvei • Kvinner Frivillige Beredskap • LO Oslo • Den norske kirke • Miljøagentene • Natur og Ungdom • Naturvernforbundet • Norges Bygdekvinnelag • Norges KFUK-KFUM • Norges KFUK-KFUM Global • Norges KFUK-KFUM Speiderne • Norsk fjernvarme • Norsk Geofysisk Forening • Norsk Klimanettverk • Norsk nettverk for klima og helse • Norsk Zoologisk Forening • Spire – Utviklingsfondets ungdom • WWF, Verdens Naturfond

8 Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. Det betyr at norske utslipp må reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020, betydelig mer enn det legges opp til i klimameldingen og klimaforliket.

9 Ta det historiske ansvaret på alvor Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet skal gis konkret innhold i klimapolitikken og at dagens politikk med å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, videreføres. For å få til en nødvendig global avtale må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene.

10 Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling God klimapolitikk er god næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970- tallet. En mer målrettet avgiftspolitikk (grønne skatter) enn den som er foreslått i klimameldingen kan bidra til en raskere omstilling og gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling.

11 Norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningstempo Skal global oppvarming begrenses til to grader må store deler av verdens kjente kull og oljeressurser bli liggende uutnyttet. Dette må også gjelde for Norge.

12 Folket en viktig del av løsningen Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisa, men det krever at norske politikere gjør det enklere og mer lettvint å være miljøvennlig. Norske myndigheter må legge langt mer penger på bordet til utbygging av kollektivtrafikken og jernbanen, og sikre at vanlige folk er i stand til å redusere energiforbruket i sine bygg. På den måten kan folket få den klimapakken de fortjener for å bli en del av løsningen.

13 Klimavalg 2013 krever politikere og en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for frivillig å redusere utslipp av klimagasser, og straks griper tak i vår tids største utfordring: å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt!


Laste ned ppt "Besteforeldrenes klimaaksjon • BKA kom i gang i 2006. Den er et tverrpolitisk nettverk med lokale avdelinger over hele landet. • Vi er godt voksne mennesker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google