Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune
Olaug Marie Melhus Fjellaker HMS-rådgiver Tlf E.mail:

2 Litt om Stavanger kommune
Stavanger kommune ca.8000 ansatte 149 virksomheter Frihetsledelse m/ selvstendig ansvar for HMS-arbeid HSM-seksjon: 5 rådgivere, 1 HMS-sjef, 1 sekretær

3 Fundamentet Rådmannen har sagt at HMS-arbeid er viktig og skal prioriteres på lik linje med kvalitet BHT til HMS 2001 Forankring av HMS-systemet i toppledelsen HMS-ansvar tydeliggjort i lederrollen ute i virksomhetene Lederne måles etter resultat i BASIS – inkl. HMS Rammebetingelser

4 Sykefraværsutvikling

5 Vær Nær – en tilnærmingsmåte
Flytte fokus fra fravær til nærvær Jobbe primærforebyggende – i grønn sone Tidlig intervenering Tiltak både i grønn, gul og rød sone Tilnærming både på systemnivå Gruppenivå Enkelt ansatte Tilretteleggings-tilskudd

6 Opplæring for helse Gruppetrening 2 t. Pr. uke i 12 uker
I arbeidstiden Leder m/personal-ansvar melder på Et ledd i sykefraværs-oppfølgingen Tiltak i oppfølgings-planen Hovedmål: Øke nærværet på jobb blant langtidssykemeldte og holde de som står i fare for å bli sykemeldt i jobb

7 Inklusjonskriterier Langtidssykemeldte med muskel-og skjellettplager
Arbeidstakere med et bekymringsfullt fravær, som står i fare for å bli sykemeldt Motiverte Terskelen for å bli med er lav

8 Resultat

9 Trening for gravide Bakgrunn: 4-500 gravide til enhver tid
Ca.50 % sykefravær Interne retningslinjer for tilrettelegging – for lite kjent -frokostmøter Trening har positiv effekt på m.a bekkenplager blant gravide Forskning viser at mange gravide ønsker tilrettelegging, men får ikke dette

10 Trening for gravide forts.
Lovhjemmel: ”Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø Veiledning om: ”Arbeidstakere som er gravide, nettopp har født eller ammer – risikovurdering og i verksetting av tiltak NAV-prosjekt 2007 viser at tilrettelegging nytter Mål: Forebygge sv.skaps-relaterte plager Holde de gravide lenger i jobb

11 Trening for gravide forts.
Trening i gruppe – 2 gr. À 15 stk x 1 pr.uke m/fysioterapeut Teori knyttet til svangerskap i forhold til trening og arbeid Veiledning i gruppe rundt aktuelle problemstillinger Bevegelighet, styrke og utholdenhet

12 Vektreduksjon og livsstilsendring
Bakgrunn: Livsstilssykdommer som følge av overvekt er et økende problem i den vestlige delen av verden Økt risiko for bl.a hjertesykdom, diabetes type II, og tidlig død Helsesamtaler Funksjonsvurderinger Tilbakemelding fra ledere Annonsert på via intraweb + info via leder i virksomhetene Ansatte meldte seg selv på

13 Vektreduksjon forts. Mål: Redusere helseskadelig overvekt hos ansatte
Skape varig endring i livsstil/helseadferd hos deltakerne, for å forebygge sykdom og funksjonstap, samt øke trivsel og minske fraværet på sikt

14 Vektreduksjon forts. 3 ulike tiltak: Helseveilederen – 20 deltakere
Aktiv treningssenter – 39 deltakere Spesialgruppe – 9 deltakere

15 Helseveilederen Før kurset; intervju/anamnese, kostholds og aktivitetsregistrering, medisinsk og fysisk testing. Trening to kvelder i uken – 12 uker En kveld i uken kostholdsveiledning   Variert og tilpasset trening til den enkelte Gruppebasert Bli kjent med ulike former for fysisk aktivitet både i og utenfor helsestudio. Oppfølging/tester v/ mnd

16 AKTIV treningssenter 8 uker tett oppfølging 4 ukers ”nedtrapping”
Før start: Styrke- og uthold.test, måling av kroppssammensetning, kostholdsregistering Individuelt opplegg, Motiverende, mestring Integrering til øvrig miljø på treningssenteret 8 uker tett oppfølging 4 ukers ”nedtrapping” 8 uker egentrening. Kostholdsveiledning Gruppesamlinger Test etter 12 mnd. Rapport

17 Spesialgruppe 9 deltakere med sykelig overvekt
Trening m/fysiot x 1 pr.uke 5 temakvelder i gruppe motivasjon, kostholds-veiledning Forberedende kurs høsten 2007 – før oppstart hos Helseveilederen jan. 2008

18 24-timers menneske Et kurs for å lære å leve med utfordringene i hverdagen og i tråd med egne verdier og styrker Målet er at hverdagen på jobb og privat skal bli mer utfordrende, kreativ og spennende 5 kurs med 12 deltagere på hvert i 2007

19 Hygieneprosjekt i barnehage
Hvorfor: Vern for de ansatte og barna Samarbeid med HMS seksjonen og HVO Mindre sykdom og spredning av sykdom Redusere korttidsfraværet - Bedre arbeidsmiljø: Redusere slitasje på personalet Vikarbruk Erfaring fra Neskollen b.hage på Romerike: Nedgang i sykefravær på 50% Færre rammet ved epidemier Også barna mindre syke Mindre smittespredning hjem Resultater i Stavanger kommune?

20 Forflytningsteknikkurs
Bakgrunn: 2/3 av alle ansatte jobber innen levekår – dvs. pleie og omsorg Forebygge belastningsplager - utgjør ca. 49 % av fraværet i Norge Fokus fra Arbeidstilsynet 2008 – 2011 Forskrift om tungt og ensformig arbeid

21 Forflytningsteknikk forts.
Del av systematisk HMS- arbeid i virksomheten – HMS-plan og kalender Skal dokumentere tiltaket i IK-syst. Lokalt, samt i HMS-rapport 4 timers kurs – desentralisert Bestilles av leder med personalansvar Evt. oppfølging fra HMS-seksjonen

22 Røykeavvenningskurs Sosial og helsedirektoratets opplegg ”Røykeslutt i grupper” på 12 over 6x Ansatte får refundert kursavgift hvis de er røykfri etter ett år

23 Oppsummering Forankring av HMS-systemet Samme mål for HMS og Kvalitet
Forankret og prioritert i toppledelsen Gode rammebetingelser Vær Nær/tidlig intervenering Innsats både i grønn, gul og rød sone = resultat Omsorg


Laste ned ppt "Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google