Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige
Team 5 – Røros Rehabiliteringssenter Vegar Dahl

2 Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige
Startet i 2005: Enkelt livsstilsprogram med fokus på Kosthold og trening 2011: Kompleks form for Rehabilitering og behandling med fokus på Psykisk helse, kosthold, aktivitet Grupper på 20 deltakere. 3 ukers oppfølging, 5 opphold i løpet av 2 år. Forskningsbase for St. Olavs hospital Samarbeid med kommunene .

3 Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige
Pågående studier og prosjekter: ”FamilY and Friends” ”Hook up” ”Ovip: Individuell plan og overvekt” ”FamilY”

4 Kompetanseoverføring til kommunene
Alle Deltakere knytter til en lokal oppfølgingskontakt som skriver kontrakt med Røros Rehabiltering om oppfølgingens varighet og innhold. Telefonoppfølging av kommunale/lokale oppfølgingskontakter Årlig felles fagseminar ved Røros Rehabiliteringssenter om oppfølging av sykelig overvektige Nyhetsbrev

5 FamilY and friends Studie hvor vi undersøker betydningen av familie/nettverk for å opprettholde et vekttap oppnådd ved konservative metoder. Protokollen er organisert i en hoveddel med fokus på å undersøke effekten av å integrere familiemedlemmer i fedmebehandling, samt en delstudie som undersøker endringer i hormonell appetittregulering. Familiemedlemmet er med tre dager på hvert opphold i 5 opphold

6 Hook Up – hospitering for kommunale oppfølgingskontakter
Tilskudd over statsbudsjettet gjennom helsedirektoratet i perioden Prosjekt med fokus på strukturert hospitering for kommunale/lokale oppfølgingskontakter. 2 dager hospitering mens deltaker er her.

7 Hook Up – hospitering for kommunale oppfølgingskontakter
Formål: å styrke sykelig overvektige sin mulighet til livsstilsendring ved aktiv kompetanseoverføring til fagpersoner i kommunen. (Hvordan jobber vi og hva fokuserer vi på her ved senteret.) Forventet resultat: at kommunale/lokale fagpersoner får økt veilederkompetanse ovenfor sykelig overvektige og kan bedre følge de opp når de kommer hjem.

8 Ovip Overvekt og Individuell plan
Prosjekt finansiert av helsedirektoratet. Er Individuell plan som det jobbes etter i kommunene i Norge også et redskap som kan brukes i oppfølgingen av overvektige i kommunene? Er IP et verktøy som bedrer og effektiviserer dialogen og samarbeidet mellom 1. –og 2. linjetjenesten også i oppfølgingen av overvektige. Tre grupper deltakere inkluderes. 7 fra Melhus,7 fra Trondheim og 7 fra Røros Rehabilitering. Individuelle intervju, og gruppeintervju. Gjennom intervjuene kartlegge hvilken type kommunal oppfølging som finnes og ivaretar varig livsstilsendring. Ønsker og behov. Er individuell plan en metode som kan benyttes?

9 Funn så langt Det er allerede igangsatt IP for flere deltakere som er inkludert i prosjektet. Røros Rehabilitering deltar på første ansvarsgruppemøte for å høste erfaringer og vurdere om dette er en hensiktsmessig form å jobbe på . Prosjektgruppe erfarer at det er stor variasjon i interesse og kunnskap om overvekt. ”IP” og ”ansvarsgruppemøter”. To ord som skaper motstand og engasjement. Tilbud, etterspørsel og kunnskap. Veien videre?

10 FamilY

11 Gruppeoppgaver Hva er det ”perfekte” tilbudet for sykelig overvektige i kommunen? (faglig innhold, tilgjengelighet, ”markedsføring”) Hva kan vi forvente av resultat i oppfølgingen av sykelig overvektige?


Laste ned ppt "Gruppebasert livsstilsendring for sykelig overvektige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google