Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning satt i system

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning satt i system"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning satt i system
Behov for forskning og utvikling knyttet til brukermedvirkning. Sidsel Bjørneby

2 Hvorfor? For å oppnå brukeraksept Brukbarhet Nytteverdi Aksepterbarhet

3 Designkonsept diskuteres
Ivrige brukere i PRESENCE-prosjektet

4 Hvorfor? Større markedsandel Fornøyde brukere
Større spredning i typer brukere Bedre design EU-forskning legger stor vekt på brukermedvirkning

5 Når skal brukere involveres?
Ved konseptdiskusjoner Gjennom designprosessene ved ny design Ved forbedring av eksisterende produkter Ved valg/formidling av produkter Ved erfaringsoverføring

6 Hva trenger vi? Metoder for brukermedvirkning Hvilke?
Kunnskap om ulikhet ved brukere Hvordan? Holdninger om inkluderende design

7 Hvor involvere brukere?
Ved grunnutdanninger i design Identifisering av brukere, samarbeid Erfaringsoverføring Diskusjon om konsept-ideer Identifisering av behov Formulering av kravspesifikasjon Utprøving av prototyper, redesign Evaluering av ferdig produkt

8 Involvering av brukere i forskning
Ved videreutdanning og stipendier Fyrtårnprosjekter med stor spredning Medias makt Brukerorganisasjoner stille seg til rådighet for samarbeid, kompensasjon

9 Eksempel: ENABLE-prosjektet
EU QoL-project 130 personer med demens i 5 land har prøvd ut 7 produkter over ett år i sine hjem Utviklet metoder for brukerevaluering Resultater

10 De 7 prinsippene for Universal Design fra University of North Carolina
I tillegg til design guidelines ble needs og requirements for mennesker med demens definert og brukt som grunnlag for design Kombinert med fokusgrupper Grunnlag for utprøving med brukere Rapport for spredning etter prosjektavslutning

11 Konklusjoner Det er ikke bare bra for brukerne,
men også for forskerne og utviklerne Det er behov for mer profesjonelle metoder for brukerinvolvering Respekter brukersynspunktene


Laste ned ppt "Brukermedvirkning satt i system"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google