Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…"— Utskrift av presentasjonen:

1 At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…

2 • WayBack – Livet etter soning • www.wayback.no www.wayback.no • BAR – Barn Av Rusavhengige • www.barweb.no www.barweb.no Nye organisasjoner i Tromsø

3 RI • 15 år i 2011 O15 – landsdekkende • RIO – landsdekkende • 11 ansatte • 14 kontaktpersoner • 35 aktive Rio representanter • RIO's oppgave • - 11 ansatte - 11 ansatte Om RIO…

4 • Brukerorganisasjon for LARiNord • Opprettet 1. juni 2004 • Hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø • Jobber på to plan, systemrettet og brukerrettet • Brukerrettede tilbud • BrukerBasen – Rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel • Kafé X –Rusfri møteplass for nettverksbygging • Jobber i forhold til tilsvarende tilbud i Bodø • Herreklubben Hårek • Kvinnegruppa og Kvinnenettverket Cora Om MARBORG…

5 • RIO- - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon • MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord • LARNett Norge • FHN – foreningen for human narkotikapolitikk • proLAR • Samarbeider bl.a. gjennom forumet RiktigRetning • Enig om å være uenig, og å samarbeide om det vi er enig om…  Samarbeid mellom brukerorganisasjonene

6 Blandes gruppene, sitter man raskt med kun aktive rusavhengige Løsningen er differensierte bo og oppfølgingstilbud

7 • Organisasjonene sender selv klager, men også på vegne av brukerne • Organisasjonene ytrer seg i media med sterke ord mot kommunen • Organisasjonene er kritiske i evaluering av tilbud • Ingen av disse umuliggjør godt samarbeid gjennom f.eks: • Råd, utvalg og prosjekt/arbeids og styringsgrupper • Konstruktive innspill på høringer mm • Samarbeid om konkrete oppgaver/prosjekter Vårt samarbeid med kommuner…

8 • Du trenger ikke å like de du skal samarbeide med • Du trenger ikke å være enig i alle aspekter • Alt som trengs er et felles mål og respekt for hverandres kompetanse • og… • Vilje til samarbeid og samhandling • Vilje til å bruke den tid og resurser som kreves • Respekt for andres valg og meninger • Tro på samarbeidet, og på nødvendigheten av at det eksisterer Samarbeid på tvers…

9 • Individuell brukermedvirkning = Individuell Plan • Systemenes viktigste verktøy for individuell BMV • Genialt verktøy for samarbeid og samhandling • Behov for sammensatte tjenester, ikke ønske om rusfrihet, skal utløse IP • Ser systemene viktigheten, og er de villige til å prøve? • Å selge produktet forutsetter at du tror på det!!! Individuell brukermedvirkning…

10 • Samarbeid mellom RIO/MARBORG, Boligkontoret og RPT • Rusfritt bo og oppfølgingstilbud, etter institusjon eller fengsel • Tre hybelleiligheter, pårørende og NADA rom, samt fellesarealer • Kun tidligere rusavhengige ansatt for å drive botrening og oppfølging • Er i sitt siste prosjekt år • Begge de kommunale enhetene ønsker videreføring • Helse Nords forskn. Avd. ønsker å forske på brukerstyringsmodellen • Må sees i sammenheng med samhandlingsreformen Utfordringer • Behov for tilskudd fra kommunen, som igjen fordrer politisk vedtak • Hvordan synliggjøre både behovet og effektene av tilbudet godt nok BrukerBasen, et eksempel…

11 Noen «snapshots»...

12 Noen «snapshots»…

13

14 www.marborg.nowww.rio.no


Laste ned ppt "At man er uenig på enkelte områder, utelukker ikke samarbeid på andre Uenighet utløser utviklende diskusjoner…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google