Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle rettigheter tilhører Sjur Njå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hjulbygging Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

2 I begynnelsen var ordet
Så kom formelverket... Det enkleste her er å bruke et excel ark eller enda bedre en online kalkulator som DT-swiss. Her ligger mange komponentverdier inne. Disse tar også hensyn til at eiken strekkes under spenn. Stålets E nummer er 193GPa. Ved diameter, spenning og lengde finner vi forlengelse. Gjerne over 1mm DS på landevei. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

3 I begynnelsen var ordet
Så kom formelverket... Ved effektiv ’nippeldiameter’ på felg (ERD) og hulldiameter på flange samt hvor langt denne befinner seg fra senter av navet kan vi enkelt regne oss frem til hvilke eikelengder som behøves. Ved bruk av tynne eiker bør forlengelsen av eiken ved spenning taes med i beregningen. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

4 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Komponenter Eiker & Nipler Nav Felg Stativ Tensiometer Eikenøkkel Diverse Gjennogår forskjellige komponenter og verktøy Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

5 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Felgen Hva skal den brukes til? Ballanse mellom vekt og styrke Pinning/sleeved/sveiset? Eyelets? Doble/enkle? Prep av felg: -runde nippelhull, olje? Noen felger, spesielt dem uten eyelets, kan ha skarpe kanter for nippelen Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

6 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Nav Langt viktigere enn hva mange vil inrømme Flense størrelse/distanse -> vinkler Beregne spenneing DS – NDS Lagre Paler – inngrepspunkter – system Selve geometrien på navet er viktig. Lagrene rulleegenskaper er overdrevet, men vi ønsker ikke små putlelager bak DS Ingrepspunkter kan være viktig i terrenget. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

7 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Felgen, stivhet, myter Annet arealmoment Rektangulært (Steiners teorem) Hvorfor sliper felger på bremsen, og hva er alt dette med lateral stivhet? Er det forskjell på stivhet og styrke? Hva er sammenhengen Er en dyp felg stivere? Hva med en box-felg? Formelen sier oss at dybde har nært ingenting å si for stivhet og styrke Men Dybde vil gi vertikalt stivere og akseptere høyere spenn. Høyere spenn vil godta høyere nodeavstand på felg (færre eiker), men det går ut over lateral stivhet Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

8 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Felgen, stivhet, myter Avbøying av ’fast’ I bjelke Formel 2 er for å vise hvordan et typisk tensiometer virker mens vi er inne på avbøying. Rektangulærformel for annet arealtversnitt sier oss at bredden på en aeroeike er underordnet tykkelsen for beregning av spenn. Har en tabell for en tilnærmet like bred, er dette bra nok. Kort om avbøying Med F=kraft, L=lengde E=youngs og I = annet areal viser det en liten sammenheng mellom nodeavstand, felgprofil og stivhet. Verdt å merke seg er at en doblig av L, ganger avbøying med 8! Vi ’ser’ også at en boxprofil kan være ettergivende vertikalt, men stiv lateral Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

9 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Felgen, stivhet, myter En felg som har et høyt annet arealmoment mot navet, vil distribuere vertikal last over flere eiker En felg med høyt annet arealmoment også 90⁰ på, vil være sideveis stivere En dyp felg gir kortere eiker og bedre vinkler En økning i vinkel bidrar med kvadratet i forhold til lateral stivhet. Tversnitt/eiker kun linært. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

10 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Skivebremser Spesielle problemstillinger oppstår ved skivebremser Minimere at hjulet trekker til en side ved oppbremsing Belastning ved felgfeste Sørge for at eiken går gjennom nippel Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

11 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eiker Hvor mange behøves Kryss eller ikke? Avstand mellom noder Valg av nippler Prep av eiker og nippler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

12 Hvor mange eiker, og hvilken type
Mange tynne eiker gir det sterkeste hjulet Det belastede området får flere eiker å dele lasten på samtidig som en tynn eike er strukket mer -> den kan presse mer sammen uten å miste spennet. Det er dette som definerer hjulets styrke Det har lite med hjulets stivhet å gjøre. Hjulet blir ikke nevneverdig stivere om man øker spennet Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

13 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hva med bak da? Ja..Der er jo et problem Drevside bak og skive fremme kan det med fordel brukes kraftigere eiker Hvorfor? Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

14 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hva med bak da? Gå igjennom måling av felg og nav Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

15 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hva med bak da? Halvparten NDS som DS Jevn eikespenning, lang nodeavstand..Følger? Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

16 Hva med bak da? Radial NDS, Tangential DS
Relativt dårlig DS flense distanse, tangent DS (2,5x) radial NDS. Knapt nok utslag på tensiometer. Virkelig ikke blandt mine favoritter Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

17 Hva med bak da? Radial DS, tangential NDS
Hærlige vinkler, men akk...Selv om navet og eikefestene er dimensjonert for det vil spoleeffekten skape slitasje Eiker 90gr på kan ikke overføre kraft. Likevell en av mine favoritter. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

18 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hva med bak da? Medium/høy DS flense og ett kryss ned Ekstremt eksempel, men selv med 2X har en større effektiv flensediameter enn de fleste vanlige bav med 3x Hadde man her brukt tangetial, ville vinkelen inn til felg blitt veldig uheldig og skapt unødig slitasje og brekkasje Her går vi ut 45gr. Med en flense på 70mm ~ 50mm effektiv. Selv 1X hadde vært nok her, men ved 32 hadde jeg nok valgt 2X Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

19 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hva med bak da? Bak blir spennet DS en god del høyere og symbolsk kortere. Ved å gjøre den enda kortere vil vinkelen øke noe, men fremdeles vil stivheten bidra mest fra NDS. Hjulet er ikke proposjonalt mye stivere ene vei enn andre, men å jevne ut spennet og ’fjæringen’ fører til et bedre hjul. Ved å ta med alle detaljer kan vi fort øke hjulets stivhet og styrke radikalt! Gjerne i størrelsesorden 20% Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

20 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eikemønstre Radielle eiker kan ikke overføre kraft Brukes de likevel, er det ’oppspolingseffekt’ som vil gi en trekkvektor Ulempen med radiel DS er at eiken vil bevege seg en del i eikehullet og skape en del slitasje. Når det gjelder respons, så vil det sammen med tangential NDS og stivt nav være torsionalt mer enn stivt nok. Torsional stivhet ved tangentiel er gitt ved Kt=r*π/180 * Eikeantall/2 * Eikeelastisiteten * effektiv flange radius Stivhet navskaft er gitt ved Kt = annet arealmoment * shear modu alu / lengden (hvis rent rørformet) Trekkraft distribusjon til venstre side => Kttot = Ktleft + Ktright, 1/Ktleft = 1/Ktnav + 1/Ktright (= typisk 15% av Ktright) Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

21 Hjulets respons/stivhet
’responsen’ eller torsional stivhet bestemmes jo av alle komponentvalg, eikemønster of efektive flangediamter. Felgens bidrag bidrar lite i forhold til eikens diameter som har kvadrert effekt. Effektiv flangediameter er også viktig. Laterale stivhet betyr eikediameter mindre, men der er flangeavstand kvadrert. Felgens stivhet er her av større betydning Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

22 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Spile opp et hjul Først ser en over alt ustyret. Forsikrer at en har rette eiker etc. Finner logoen på hjulet og starter med ’starteiken’ offset avhengig av eikemønster. Bak liker vi at ’trekkeikene’ har hode ut. Hvorfor? Blir ikke hode inn stivere? Husk parallelle eiker ved ventil. Smør eiker og nipler med egnet smøring avhengig av materialvalg. (Linolje...) Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

23 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Vinkler og kryss Det nevnes ofte kryss. Brukes simpelthen alltid. Fordelene med kryss er for store til å neglisjere Antall eiker og kryss vil bestemme vinkelen fra nav flense og inn til felg. Den vil også påvirke eikelengde. Her kan en vinne litt og tape litt Jeg mener at gevinsten med å gå ned til 45⁰, i noen tilfeller under, er forsvarlig. ’trekkvektoren’ faller ikke dramatisk før etter dette. På meget store flenser går en under (powertap etc.) Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

24 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Vinkler og kryss Her en sirkel for å illustrere lettere hva eikevinkelen gjør med effektive diametre evt. vektorer Vi ser også at sin θ først faller dramatisk etter 45⁰ Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

25 Spile opp et hjul, mensførst....
Viser et hjul Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

26 Beregning av eikelengde
SL = Spoke Length RRSP = Rim Radius plus Spoke Penetration HSR = Hub Spoke Radius SAA = Spoke Anchor Angle HFO = Hub Flange Offset I tillegg trekkes fra for eikens forlengelse* Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

27 Eikeforlengelse, E nummer
Young's modulus Ved en ’butted’ eike, er det kun det reduserte området vi tar høyde for med mindre vi snakker om relativt uniforme eiker, men da har litt av hensikten forsvunnet Hvorfor? Hint Albuer, feste ved felg En tynnere midtseksjon avlaster nipler/albuer Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

28 Eikeforlengelse stress-strain
Offsetmetode..Tangent til startpunkt, offset ca 0.2% Beregner spenn ca 1/3 av elastic limit (konservativt) Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

29 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

30 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eikeforlengelse Da har vi jo sagt at eiken egentlig er ei fjær ’Fjærformelen’ Hookes lov kan utredes direkte fra overnevnte formel Hva gjør dette med stivheten? Hva blir forholdet med færre og kraftigere eiker? Hint slide 8 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

31 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Valg av eiker Valget av eiker velger seg litt i forhold til felg og bruk En kraftig felg vil kunne tolerere høyere nodeavstand og kraftigere eiker. En svak felg vil ikke vertikalt tåle spennet som kreves ved få eiker i forhold til rytterbelastning. En boxfelg med mange tynne eiker er sterk og vertikalt tilgivende. En dypere felg kan gjøres enda sterkere med tilsvarende eiker. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

32 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Valg av eiker En felg vil alltid (til en viss grad) beholde sin omkrets. Det betyr at en en deformasjon ved kontakt bakke, fører til økt radius resten av hjulet -> spennet på de andre eiker øker. Navet kommer derfor ikke proposjonalt med deformasjon nærmere bakken. Det betyr også at tynnere eiker tillater mer fjæring fra felgen på godt og vondt Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

33 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Navene da? Ja de er jo også viktige, men der skal vi prøve å forholde oss til kun geometri da de er det byggetekniske vi snakker om Flensedistanse bak er alltid et problem, som dog ikke skal overdrives, men! Det må taes hensyn til. Zipp fjernet 4 eiker på sine 303, men beholdt så og si alle andre parametre ved å endre litt på navet Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

34 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Hjulet som helhet Det er utrolig hvor få produsenter som tar med seg alle disse parametrene, men det er jo også en trade-off...Man får bare nesten i pose og sekk. Introduksjon av Campas 11 delt har nå gjort det enda værre for camparyttere å få et ’do it all’ hjul....Noe jeg mener er helt mulig å lage. Det kreves bare at en kjenner komponentene og deres virkemåte Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

35 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Starteike (dra NDS) Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

36 Identisk/speilvendt eiking
Et poeng på skivebrems Helt OK ved felgbrems Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

37 Høyre side (dra DS)+1. skyv
Det er faktisk lettere å bygge med begge sider ’hode ut’, men denne måten har et poeng ved skivebrems Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

38 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Siste eikepar Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

39 Oppstramming og justering
Begynn med å gi det hele litt spenn Typisk alle niplene slik at de akkurat dekker gjengene på eikene Nå ser vi på hjulet at ’hode ut’ eikene legger seg finere enn hode inn. Vi hjelper til litt her. Eikene som krysse, vil også få en noe uheldig vinkel inn mot felg. Vi klemmer dem mot hverandre, men først etter noe mer spenn i hjulet. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

40 Oppstramming og justering
Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

41 Oppstramming og justering
Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

42 Oppstramming og justering
For de navene med offset, disc fremme og alle bak, begynner vi stramming på den siden med minst flensedistanse. Ved revolution eiker og standard felg vil faktisk ikke spennet på landevei øke spesielt mye når vi ’legger’ over. Ved Competition DS / Rev. NDS kjører vi ca 80-90% DS før vi trekker over Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

43 Oppstramming og justering
Bruk gjerne hansker når du ’squeezer’ eikene Helt klart en fordel En fin måte å avstresse eiker. Litt forsiktighet her. Eiken kan skades. ’krankarmmetoden’ er fin til å sette krysset. En vil da få noe mindre compliance Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

44 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eikespenn mm. Illustrasjinen viser hvor mye kraft som skal til for å ’flytte’ felgen lateralt. MEN også hva som skjer med eikespenningen! DS eikene vil aldri bli slakke, NDS blir slakke for selv en liten lateral bevegelse. Merk her hva flense distansen betyr. Ved å presse felgen 10mm mot DS, er ∆TL 1750N, mens ∆TR = 800N Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

45 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eikespenn mm. 100N Utgangspunkt i 40mm DS VS 20mm DS 1.5mm eike Ved 40mm trekkes det 750N i eiken. Forlengelsen blir 0.55mm. Lateral forskyvning ca 3,5mm Ved 20mm trekkes det det dobbelte -> 1500N Forlengelsen blir ca 1.1mm. Lateral forskyvning ca 12.1mm Modellen er meget forenklet, men illustrerer absolutt poenget med å strebe etter flensedistanse Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

46 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Eikespenn mm. Tensiometer Avbøyning av eike Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

47 Massering/Avspenning
Gjøre for å kvitte seg med stress og spenninger i eiker, samt sørge for å få ut ’tvinn’ i eikene. Som ved selve kurset, vises dette best i praksis Det er en veldig viktig del av kurset for å få hjulene til å holde seg sterke og rette. Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

48 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

49 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

50 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

51 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

52 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå

53 Alle rettigheter tilhører Sjur Njå
Formler Alle rettigheter tilhører Sjur Njå


Laste ned ppt "Alle rettigheter tilhører Sjur Njå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google