Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekster til kapittel 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekster til kapittel 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekster til kapittel 2

2 2A Fra Paris til Oslo Alex kommer fra Frankrike. Han er fem år. Han reiser med fly fra Paris til Oslo. Han reiser sammen med mamma og Dina. Alex snakker med ei dame. Hun er norsk. Emma: Hei. Jeg heter Emma. Hva heter du? Alex: Jeg heter Alex. Emma: Hvor gammel er du, Alex? Alex: Jeg er fem år gammel. Emma: Hvor kommer du fra? Alex: Jeg kommer fra Paris. Hvor kommer du fra? Emma: Jeg kommer fra Oslo. Alex: Jeg reiser sammen med mamma og Dina. Vi reiser til pappa. Han bor i Norge. Han venter på oss på Gardermoen.

3 2B På Gardermoen Benjamin kommer fra Frankrike. Han bor i Fjordvik. Benjamin er førti år gammel. Han er gift med Cecilie. Cecilie er norsk. De har ei jente, Dina, og en gutt, Alex. Nå er han på Oslo lufthavn på Gardermoen. Han sitter på en kafé. Benjamin venter på Cecilie, Dina og Alex. Ola: Unnskyld, er det ledig her? Ben: Ja, vær så god! Ola: Venter du på et fly? Ben: Ja, jeg venter på et fly fra Paris. Og du? Ola: Jeg også. Er du fransk? Ben: Ja, jeg kommer fra Paris. Ola: Jeg heter Ola. Hyggelig å hilse på deg! Ben: Takk i like måte, jeg heter Benjamin.

4 2C Passkontroll Cecilie er norsk. Hun er trettiåtte år gammel. Hun er gift med Benjamin. Hun reiser fra Frankrike til Norge sammen med Dina og Alex. Nå snakker de med en mann. Han kontrollerer pass. Mann: Er du norsk? Cecilie: Ja, jeg er norsk. Mann: Har du pass? Cecilie: Ja, her er det, vær så god! Mann: Takk. Du heter Cecilie Hansen Vidal. Hvor kommer du fra nå? Cecilie: Jeg kommer fra Paris. Mann: Bor dere i Norge? Cecilie: Nei, men vi flytter til Norge nå.

5 2C Passkontroll Mann: Du har en gutt. Har han også norsk pass? Cecilie: Nei, han har ikke norsk pass. Han har fransk pass, her er det. Mann: OK. Du har også ei jente. Hva heter hun? Cecilie: Hun heter Dina. Mann: Hvor gammel er du, Dina? Dina: Jeg er fjorten år. Mann: Har du pass? Dina: Ja, vær så god! Mann: Takk, alt i orden. Ha det bra! Cecilie: Ha det bra! Dina: Ha det!

6 2D Hei, pappa! Benjamin står og venter. Nå kommer Dina, Alex og Cecilie. De ser pappa, og Dina roper. Dina: Hei, pappa! Her er vi! Pappa: Hei, Dina! Så hyggelig å se deg! Velkommen til Norge! Dina: Takk! Nå er vi sammen igjen, pappa. Mamma: Så hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det? Pappa: Takk, bare bra. Hvordan går det med dere? Dina: Det går bra, men det er en lang reise. Jeg er trøtt. Alex: Jeg er også trøtt. Pappa: Ja, men nå drar vi hjem. Dina: Bra! De kjører til Fjordvik. Det tar én time.

7 Oppgaver til kapittel 2

8 2A.1 Personal pronouns: jeg, du, han, hun, vi
Alex reiser med fly fra Paris til Oslo. Han reiser sammen med mamma og Dina. Alex snakker med ei dame. Hun er norsk. Emma: Hei. Jeg heter Emma. Hva heter du? Alex: Jeg heter Alex. Emma: Hvor gammel er du, Alex? Alex: Jeg er fem år gammel. Emma: Hvor kommer du fra? Alex: Jeg kommer fra Paris. Hvor kommer du fra? Emma: Jeg kommer fra Oslo. Alex: Jeg reiser sammen med mamma og Dina. Vi reiser til pappa. Han bor i Norge. Han venter på flyplassen.

9 2A.2 Verbs: Present tense Alex er fem år. (å være) Han reiser med fly fra Paris til Oslo. (å reise) Alex snakker med ei dame. (å snakke) Hun heter Sofie. (å hete) Emma kommer fra Oslo. (å komme) Pappa bor i Norge. (å bo) Han venter på flyplassen. (å vente)

10 2A.3 Prepositions Alex kommer _______ Frankrike. Han reiser _______ fly. Han reiser _______ Oslo. Han reiser sammen _______ mamma og Dina. Alex snakker _______ ei norsk dame. Hun heter Emma og er _______ Oslo Pappa venter på Alex _______ Gardermoen. med til på fra

11 2A.4 Question words: hva, hvor
Hva heter han? Hvor gammel er han? Hvor kommer han fra? Hvor reiser han til? Hva heter hun? Hvor kommer hun fra? Han heter Alex. Han er fem år gammel. Han kommer fra Paris. Han reiser til Oslo. Hun heter Emma. Hun kommer fra Oslo.

12 2B.1 Verbs: Present tense Ben bor i Fjordvik. Nå er han på flyplassen. Han sitter på en kafé på flyplassen. Han venter på et fly fra Paris. Cecilie, Dina og Alex kommer med flyet fra Paris. Ben er gift med Cecilie. Ben hilser på Ola. Ola venter også på flyet fra Paris. Ben og Ola snakker sammen.

13 2B.2 Numbers tre 3 ni 9 tolv 12 én 1 tjueto 22 tretten 13
4 fire 7 sju 20 tjue 16 seksten 8 åtte 18 atten

14 2B.3 Nationalities and languages
Ben kommer fra Frankrike. Han snakker fransk. Cecilie kommer fra Norge. Hun er norsk. Magdalena kommer fra Polen. Hun er polsk. Mario kommer fra Spania. Han snakker spansk. Martin kommer fra Nederland. Han er nederlandsk. Sabine kommer fra Tyskland. Hun er tysk. Jessica kommer fra England. Hun snakker engelsk. Giuseppe kommer fra Italia. Han er italiensk.

15 2C.1 Question words: hva, hvem, hvor
Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Paris. Hvor er du nå? Jeg er på en flyplass. Hvem snakker du med? Jeg snakker med en mann. Hva kontrollerer han? Han kontrollerer pass. Hvor gammel er du? Jeg er trettiåtte år gammel. Hvem reiser du sammen med? Jeg reiser sammen med ei jente og en gutt. Hva heter hun? Hun heter Cecilie. Hva heter han? Han heter Alex.

16 2C.2 Words and expressions
Er du norsk? Har du pass? Vær så god! Hvor kommer du fra nå? Bor dere i Norge? Har gutten norsk pass? Ha det bra! Nei, han har fransk pass. Ja, her er det. Jeg kommer fra Paris. Nei, men vi flytter til Norge nå. Ha det! Tusen takk! Ja, jeg er norsk.

17 2C.3 Word order exercises {.} 38 Cecilie er gammel år Cecilie er 38 år gammel. {.} Benjamin er gift Hun med Hun er gift med Benjamin. {.} Alex Dina Hun med og reiser sammen Hun reiser sammen med Dina og Alex. {.} de en mann med Nå snakker Nå snakker de med en mann. {.} Han kontrollerer pass Han kontrollerer pass. {?} du et Har pass Har du et pass?

18 2D.1 Personal pronouns Pappa er på flyplassen. Han venter. Dina kommer ut først. Hun har en stor koffert. Pappa: Hei Dina! Har du det bra? Dina: Ja, men jeg er trøtt. Det er en lang reise. Pappa: Hvor er mamma og Alex? Dina: De er der. Pappa: Hei! Velkommen til Norge! Mamma: Så hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det? Pappa: Takk, bare bra. Hvordan går det med dere? Mamma: Vi har det bare bra. Alex: Ja, men vi er trøtte.

19 2D.2 Nouns and gender: en - ei - et
ei jente en gutt et fly en koffert ei dame et pass en bil et år

20 2D.3 Negation Dina er norsk. Pappa venter på Dina. Dina ser pappa. Pappa klemmer Dina. Alex er trøtt. De kjører til Fjordvik. Dina er ikke norsk. Pappa venter ikke på Dina. Dina ser ikke pappa. Pappa klemmer ikke Dina. Alex er ikke trøtt. De kjører ikke til Fjordvik.

21 2D.4 Question words: hva, hvem, hvor, hvordan
Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Paris. Hvor er du nå? Jeg er på en flyplass. Hvor gammel er du? Jeg er fjorten år gammel. Hvem reiser du sammen med? Jeg reiser sammen med Alex og mamma. Hvem snakker dere med? Vi snakker med en mann. Hva kontrollerer han? Han kontrollerer pass. Hvordan går det? Det går bra.

22 2D.5 Conjunctions: og – men
Benjamin kommer fra Paris, _______ han bor ikke i Paris. Han er gift _______ har ei jente. Cecilie er norsk, _______ hun er gift med Benjamin. Dina er glad, _______ hun er litt trøtt. Ben tar en koffert _______ går til bilen. men og

23 2D.6 Word order exercises {.} Alex fra Frankrike kommer Alex kommer fra Frankrike. {.} er fem Han år Han er fem år. {.} Alex dame ei med snakker Alex snakker med ei dame. {.} Benjamin er Gardermoen Nå på Nå er Benjamin på Gardermoen. {.} en Han kafé på sitter Han sitter på en kafé. {.} Benjamin familien på venter Benjamin venter på familien. {.} Han passkontrollen utenfor venter Han venter utenfor passkontrollen. {.} Dina og pappa roper ser Dina ser pappa og roper. {,} {.} er igjen Nå pappa sammen vi Nå er vi samme igjen, pappa. {!} deg hyggelig igjen se Så å Så hyggelig å se deg igjen. {?} dere det går Hvordan med Hvordan går det med dere? {,} {.} bra det Det en er går lang men reise Det går bra, men det er en lang reise. {.} bil en har Jeg utenfor Jeg har en bil utenfor. {,} {.} bilen de en går Han koffert og tar til Han tar en koffert og går til bilen.

24 2D.7 Prepositions Ben og Cecilie bor ____ Fjordvik. Madrid er ____ Spania. Honolulu er ____ Hawaii. Kenya er ___ Afrika. Big Ben er ____ London. Ben kommer ___ Frankrike. Emma reiser ___ Norge. Ola sitter ___ en kafé. Det er snø (snow) ___ Mt. Everest. Louvre er ___ Paris. fra til på i

25 Ekstra til kapittel 2

26 2A Spørsmål Hvor kommer Alex fra? Han kommer fra Frankrike. Hvor gammel er han? Han er fem år. Hvor reiser han? Han reiser (med fly fra Paris) til Oslo. Hvem reiser han sammen med? Han reiser sammen med mamma og Dina. Hvem snakker han han med? Han snakker med ei dame. Hva heter hun (/dama)? Hun heter Emma. Er hun norsk? Ja, hun er norsk. Hvor gammel er Alex? Han er fem år gammel. Hvor er pappaen til Alex? Han er på Gardermoen.

27 2A Preposisjoner Alex kommer fra Frankrike. Han er fem år. Han reiser med fly fra Paris til Oslo. Han reiser sammen med mamma og Dina. Alex snakker med ei dame. Hun er norsk. Emma: Hei. Jeg heter Emma. Hva heter du? Alex: Jeg heter Alex. Emma: Hvor gammel er du, Alex? Alex: Jeg er fem år gammel. Emma: Hvor kommer du fra? Alex: Jeg kommer fra Paris. Hvor kommer du fra? Emma: Jeg kommer fra Oslo. Alex: Jeg reiser sammen med mamma og Dina. Vi reiser til pappa. Han bor i Norge. Han venter på oss på Gardermoen.

28 2B Spørsmål Hvor kommer Benjamin fra? Han kommer fra Frankrike. Hvor bor han? Han bor i Fjordvik. Hvor gammel er Benjamin? Han er førti år gammel. Hvem er han gift med? Han er gift med Cecilie. Er Cecilie norsk? Ja, hun er norsk. Benjamin og Cecile har ei jente. Hva heter hun? Hun heter Dina. Hva heter gutten? Han heter Alex. Hvor er Benjamin nå? Nå er han på Oslo lufthavn på Gardermoen. Hvor sitter Benjamin? Han sitter på en kafé. Hvem venter han på? Han venter på Cecilie, Dina og Alex. Benjamin snakker med den mann. Hva heter han? Han heter Ola. Hva venter Ola på? Han venter på et fly fra Paris.

29 2B Verb Benjamin kommer fra Frankrike. Han bor i Fjordvik. Benjamin er førti år gammel. Han er gift med Cecilie. Cecilie er norsk. De har ei jente, Dina, og en gutt, Alex. Nå er han på Oslo lufthavn på Gardermoen. Han sitter på en kafé. Benjamin venter på Cecilie, Dina og Alex. Ola: Unnskyld, er det ledig her? Ben: Ja, vær så god! Ola: Venter du på et fly? Ben: Ja, jeg venter på et fly fra Paris. Og du? Ola: Jeg også. Er du fransk? Ben: Ja, jeg kommer fra Paris. Ola: Jeg heter Ola. Hyggelig å hilse på deg! Ben: Takk i like måte, jeg heter Benjamin.

30 2C Spørsmål Er Cecilie norsk? Ja, hun er norsk. Hvor gammel er hun? Hun er trettiåtte år gammel. Hvem er hun gift med? Hun er gift med Benjamin. Hvor reiser Cecilie til? Hun reiser til Norge. Hvem reiser hun sammen med? Hun reiser sammen med Dina og Alex. Nå snakker de med en mann. Hva kontrollerer han? Han kontrollerer pass. Har Cecilie pass? Ja, hun har pass. Hvor kommer Cecilie fra nå? Nå kommer hun fra Paris. Bor hun i Norge? Nei, men hun flytter til Norge nå. Har Alex norsk pass? Nei, han har fransk pass. Cecilie har også ei jente. Hva heter hun? Hun heter Dina. Hvor gammel er Dina? Hun er fjorten år gammel.

31 2C Pronomen Cecilie er norsk. Hun er trettiåtte år gammel. Hun er gift med Benjamin. Hun reiser fra Frankrike til Norge sammen med Dina og Alex. Nå snakker de med en mann. Han kontrollerer pass. Mann: Er du norsk? Cecilie: Ja, jeg er norsk. Mann: Har du pass? Cecilie: Ja, her er det, vær så god! Mann: Takk. Du heter Cecilie Hansen Vidal. Hvor kommer du fra nå? Cecilie: Jeg kommer fra Paris. Mann: Bor dere i Norge? Cecilie: Nei, men vi flytter til Norge nå.

32 2C Pronomen Mann: Du har en gutt. Har han også norsk pass? Cecilie: Nei, han har ikke norsk pass. Han har fransk pass, her er det. Mann: OK. Du har også ei jente. Hva heter hun? Cecilie: Hun heter Dina. Mann: Hvor gammel er du , Dina? Dina: Jeg er fjorten år. Mann: Har du pass? Dina: Ja, vær så god! Mann: Takk, alt i orden. Ha det bra! Cecilie: Ha det bra! Dina: Ha det!

33 2D Spørsmål Hvem ser Dina, Alex og Cecilie? De ser Benjamin. Hvem roper på Benjamin? Dina roper på Benjamin. Hva roper hun? Hun roper: «Hei, pappa! Her er vi!» Går det bra med Benjamin? Ja, det går bra med Benjamin. Går det bra med Dina, Alex og Cecilie? Ja, det går bra med Dina, Alex og Cecilie. Hvem er trøtt? Dina er trøtt. Alex er også trøtt. Hvor drar Benjamin, Cecilie, Dina og Alex nå? Nå drar de hjem (til Fjordvik). Hvor lenge tar det? (How long does it take?) Det tar én time.

34 2D Verb Benjamin står og venter. Nå kommer Dina, Alex og Cecilie. De ser pappa, og Dina roper. Dina: Hei, pappa! Her er vi! Pappa: Hei, Dina! Så hyggelig å se deg! Velkommen til Norge! Dina: Takk! Nå er vi sammen igjen, pappa. Mamma: Så hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det? Pappa: Takk, bare bra. Hvordan går det med dere? Dina: Det går bra, men det er en lang reise. Jeg er trøtt. Alex: Jeg er også trøtt. Pappa: Ja, men nå drar vi hjem. Dina: Bra! De kjører til Fjordvik. Det tar én time.


Laste ned ppt "Tekster til kapittel 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google