Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Del 1 Generelt om Fiskesprell Norges sjømatråd Husk å sette inn ditt navn på denne foilen, introduser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Del 1 Generelt om Fiskesprell Norges sjømatråd Husk å sette inn ditt navn på denne foilen, introduser."— Utskrift av presentasjonen:

1 FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Del 1 Generelt om Fiskesprell
Norges sjømatråd Husk å sette inn ditt navn på denne foilen, introduser deg selv og din rolle i Fiskeprell

2 Program dagskurs : Servering av kaffe / te Velkommen v/fylkeskontakt Presentasjon Hva er Fiskesprell ? (inkl. pause) Barn og kosthold, sjømat og helse Måltider i barnehagen, mat som pedagogisk aktivitet : Lunsj 12.30 – Praktisk matlaging Hygiene, kvalitet Ulike tilberedningsmetoder Tilberedning av retter : Buffet med alt det gode som vi har laget. : Alle hjelper til med å rydde, vaske m.m. : Oppsummering og evaluering 16.00: Takk for i dag og vel hjem! Dette er et forslag som dere kan justere. Kurset er delt i to hoveddeler: en teoretisk del og en praktisk del. Teoridelen tar for seg: innføring i fiskesprellprosjektet – bakgrunn, organisering og selve prosjektet (ca ) b) kosthold til barn, sjømat og helse – hvorfor er det viktig at barn spiser sjømat? (ca ) c) måltidene i barnehagen, fiskesprell som pedagogisk aktivitet (ca ) Den praktiske delen tar for seg: a) Teoretisk gjennomgang rundt tilberedning av sjømat, ulike grunnteknikker, hygiene (ca ) b) praktisk matlaging (ca ) Det er viktig at du som kursholder disponerer tiden slik at du rekker å komme igjennom alle delene.

3 Disposisjon og mål for dagen
Hva er Fiskesprell og hvorfor i barnehagen? Hva forventes av dere som barnehage? Sjømat og helse – hvorfor spise mer fisk? Måltidene i barnehagen Praktisk matlaging på kjøkkenet Mål for dagen: Se viktigheten av et balansert kosthold som inkluderer sjømat Inspirasjon til å ta i bruk mer sjømat, både som en del av brødmåltidene, som varmmat og som turmat

4 Fiskesprell – et nasjonalt folkehelseprosjekt
Bakgrunn: Regjeringens”Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen” (2007 – 2011) Handlingsplanen påpeker at: sjømatkonsumet i den norske befolkningen er lavere enn tidligere det fra et helsemessig synspunkt er gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet, øker i befolkningen Fiskesprell er et prosjekt som tar denne utfordringen, spesielt i forhold til barn og unge I januar 2007 lanserte Regjeringen ”Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen – Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplanen presenterer Regjeringens tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom gjennom et sunnere kosthold. Planen er den første av sitt slag på ernæringsområdet. Det legges vekt på å bidra til å gjøre det enklere å velge sunt, tilrettelegge for gode måltider i barnehager, skoler og blant eldre, og styrke kunnskapen om mat, kosthold og ernæring. Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Handlingsplanen påpeker at sjømatkonsumet i den norske befolkningen er lavere enn tidligere (dette er hvis vi sammenligner dagens konsum med mengden fisk vi spiste på 1970-tallet). Generelt spiser nordmenn mye fisk, men barn, ungdom og unge voksne spiser vesentlig mindre fisk enn voksne. Handlingsplanen påpeker at det ut fra et helsemessig synspunkt er gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen. Barn og unge går glipp av helsemessige gunstige effekter ved å ha et så lavt sjømatkonsum. Med bakgrunn i dette bestemte Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd (tidligere Eksportutvalget for fisk) seg for å utforme et prosjekt som skulle igangsette tiltak rettet mot barn og unge for å øke konsumet av sjømat. Prosjektet Fiskesprell ble så etablert våren 2007.

5 Nasjonale retningslinjer for kosthold
Helsedirektoratets retningslinjer for mat i barnehagen Sjømat en del av et balansert og sunt kosthold Nøkkelrådene, nr. 5: Spis fisk til middag 2-3 ganger i uken. Dette tilsvarer totalt gram ren fisk i uken Bruk også gjerne fisk som pålegg 6 påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent en middagsporsjon. Minst 200 gram bør være fet fisk, som laks, ørret makrell eller sild. Fiskesprell er et prosjekt som bygger på nasjonale retningslinjer for kosthold, og skal støtte myndigehtenes folkehelsearbeid ved å gi ekstra inspirasjon og kunnskap om hvordan ta i bruk fisk og sjømat i barnehage og skole. Fordi maten som serveres og spises i barnehagen har så stor betydning totalt sett har Helsedirektoratet gitt ut egne retningslinjer for mat i barnehagen. Denne kom i revidert form høsten Her står det presisert at fisk og sjømat er en del av et balansert og sunt kosthold. Retningslinjene bygger på gjeldende anbefalinger for ernæring, som for eksempel nøkkelrådene for et sunt kosthold, fra Helsedirektoratet. I nøkkelråd nr. 5 finner vi anbefalinger som gjelder inntak av fisk og sjømat – husk at dette kan skje både gjennom middagsmat og pålegg. Her kan du se nøkkelrådene: I tillegg har direktoratet gitt ut et veiledningshefte for barnehagepersonell, plakater og postkort som kan deles ut til foreldre og andre interesserte. Man betaler for porto dersom vekten er over 350 gram (opp til 1 kg koster ca. 50 kroner). Siden 2008 har 28 000 veiledningshefter til ”Bra mat i barnehagen” blitt delt ut. Er det mange som kjenner til disse heftene? Dersom dere ikke har sett dette materiellet, kan det lastes ned eller bestilles på Helsedirektoratet sin hjemmeside. (Vi jobber for tiden med at dette skal bli distribuert ut sammen med Fiskesprellmateriellet)

6 Barnehagen skal fremme helse
Barnehageloven § 2 tredje ledd: Barnehagens innhold «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme …helse ...» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kapittel 3.2 Kropp, bevegelse og helse, «Barnehagen skal bidra til at barna… - får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. For å arbeide i retning av disse målene må personalet… - organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile» Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 1 Formål og § 11 Måltid Miljøet i barnehagen skal fremme helse, gi egnede muligheter for bespisning og ivareta måltidets sosiale funksjoner. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Det er lovfestet at dere som jobber i barnehagen har plikt til å arbeide for å fremme god helse, jf. Barnehageloven. Barnehagen skal være en helsefremmende institusjon, i henhold til barnehagelovens § 2 tredje ledd. Barnehagen skal ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Dette betyr at dere som jobber i barnehage må organisere dagen slik at barna får nødvendig veksling mellom ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper. I Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler finner vi også bestemmelser om barnehagens ansvar for å fremme helse gjennom mat og måltider. Dette er viktige dokumenter for dere som jobber i barnehage, og Fiskesprell har som mål å hjelpe dere på vei for å sikre at dette blir fulgt.

7 Fiskesprell er et samarbeid mellom:
Helse- og omsorgsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd I tillegg bidrar: Fiskesalgslagene med midler til råvarestøtte (skole) Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES) med innhold i materiellet. Fiskesprell er altså en direkte oppfølging av regjeringens "Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen » , der et av tiltakene som nevnes er å «gjennomføre en kampanje for å fremme forbruket av fisk og annen sjømat». Prosjektet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges sjømatråd. Til dette arbeidet satte Norges sjømatråd, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av til sammen 9,8 mill kr i 2012. Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra fiskesalgslagene. Materiellet i prosjektet er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings og sjømat forskning (NIFES). 7

8 Norges sjømatråd markedsfører norsk sjømat på vegne av sjømatnæringen
Kort orientering om Norges sjømatråd: Norges sjømatråd utfører og administrerer Fiskesprell-prosjektet. I Norge har sjømatrådet også rollen som «opplysningskontoret» for fisk. Sjømatrådet driver omdømmebygging og markedsføring på vegne av den norske fiskeri- og havbruksnæringen i alle viktige sjømatmarkeder. Sjømatrådet bidrar derved til at mer enn 140 nasjoner importerer Norsk Sjømat. Sjømatrådet har hovedkontor i Tromsø og utekontorer med egne ansatte i 12 markeder: Sverige (Stockholm), Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Portugal (Lisboa), Italia (Milano), Russland (Moskva), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo), Singapore, Kina (Beijing) og USA (Boston). Tilleggsinfo: Norges sjømatråds virksomhet er konsentrert om tre områder: Fellesmarkedsføring Markedsarbeidet skal øke etterspørselen etter norsk sjømat. Dette foregår ikke bare i eksportmarkedene, men også i Norge. Norges sjømatråd fungerer i tillegg som et opplysningskontor for fisk. Markedsinformasjon Norges sjømatråd er sjømatnæringens sentrale kilde til statistikk og handelsinformasjon om norsk sjømat, og overvåker kontinuerlig trender og utvikling i den globale tilførsel og omsetning av sjømat, med spesielt fokus på den norske. Kommunikasjon og beredskap Gjennom aktivt og målrettet informasjonsarbeid skal Norges sjømatråd bidra til å styrke næringens omdømme. Sjømatnæringen selv finansierer sjømatrådet gjennom en avgift på all eksport av norsk fisk og sjømat. Norges sjømatråd er et aksjeselskap der Fiskeri- og kystdepartementet eier alle aksjene.

9 Fiskesprell Hovedmål: Økt sjømatkonsum hos barn og unge Virkemidler:
Hovedsakelig gjennom barnehage og skole Virkemidler: Økt kunnskap om sjømatens ernæringsmessige fordeler La de unge erfare hvor godt det smaker Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager og skoler tips og råd om hvordan sjømat lages og presenteres med ungdommelig vri. Appellerende materiell skal friste barna og ungdommen til både å kokkelere selv og ha lyst til å smake på resultatet. Hovedmålet med Fiskesprell er altså å øke sjømatkonsumet hos barn og unge. Dette skal hovedsakelig foregå gjennom kursing av ansatte i barnehage og skole. Økt kunnskap om sjømatens viktige ernæringsmessige rolle er et viktig virkemiddel, det å la barn og unge får gode erfaringer med sjømat et annet. Fotos: Arild Juul og Åge Hojem (barn og ungdommer) Illustrasjoner: Bennett AS 9

10 Målgrupper Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Høyere utdanning
Da Fiskesprell ble etablert i 2007 var dette en videreføring av Fisk i 100, som var et prosjekt rettet mot ungdomsskolene (oppstart i 1998). Det ble i tillegg utviklet et konsept som retter seg mot barnehagene. I 2009 ble prosjektet utvidet til også å omfatte barneskolene. I barnehagene tilbyr Fiskesprell kurs til ansatte og materiell i form av en veileder for barnehageansatte og et aktivitetshefte for barna. I skolen tilbyr Fiskesprell kurs til lærere i mat- og helsefaget, undervisningsmateriell og råvarestøtte på kr. 20 per skoleår til hver elev som har undervisning i mat og helse, ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet. I tillegg tilbyr Fiskesprell kurs til studenter på allmenlærer- og førskolelærerutdanningen.

11 Fiskesprell i barnehagen
Kursing av barnehageansatte Alle fylker i landet deltar i 2011/12 Arbeidet er organisert/forankret i Partnerskap for folkehelsa i fylkene Fylkene har mottatt kr til kursing av minimum 2 ansatte fra 40 ulike barnehager 1950 barnehage/SFO-ansatte, fordelt på 850 enheter deltok på kurs siste barnehageår Vi skal konsentrere oss om Fiskesprell i barnehagen i dag. Da Fiskesprell ble opprettet våren 2007 hadde vi få erfaringer med systematisk og langsiktig arbeid med sjømat inn mot denne målgruppen. Det ble derfor bestemt at man skulle begynne arbeidet i tre pilotfylker, Telemark, Nord-Trøndelag og Rogaland. Disse fylkene valgte ut 10 barnehager hver som fikk være med i prosjektet. De ansatte ble tatt med på et dagskurs, slik dere er i dag, og de fikk inspirasjonsmateriell til bruk i barnehagen. De utviklet en tiltaksplan på hvordan de skulle gå frem i sin barnehage for å få til endringer og øke kompetansen både hos de ansatte og hos barna. Det ble mye læring gjennom dette arbeidet, både hos pilotbarnehagene og hos prosjektet. Resultatet ble bra, og evalueringene viste positive endringer, som jeg skal komme tilbake til. Basert på disse erfaringene ble det besluttet å gi alle landets fylker tilbud om å bli med i Fiskesprell. Dette arbeidet skulle forankres i Partnerskap for folkehelsen i hvert fylke, dvs. det tverrfaglige, sektorovergripende og forpliktende samarbeidet innen folkehelse, på regionalt og kommunalt nivå.

12 Evalueringer Alle barnehagene som deltok i Fiskesprell setter mer fisk på bordet, både som pålegg, varmmat og turmat. De ansatte har fått mer kunnskap om fiskens rolle i et balansert kosthold, og de har blitt tryggere på å lage gode fiskeretter i barnehagen. 80% av de ansatte har fått mer positiv holdning til sjømat, de øvrige 20% hadde i utgangspunktet gode holdninger. 85 % viderefører de endringer de har gjort, 15 % vil delvis videreføre endringer. Som nevnt tidligere gjennomførte Fiskesprell aktiviteter i barnehager i tre pilotfylker fra høsten 2007 til våren De 30 barnehagene ble evaluert for å se om Fiskesprell hadde satt noen spor. Gledelig kunne evalueringen vise at alle barnehagene hadde gjort viktige endringer. - Alle barnehagene som deltok i Fiskesprell setter mer fisk på bordet, både som pålegg, varmmat og turmat. - De ansatte hadde fått mer kunnskap om fiskens rolle i et balansert kosthold, og de ble tryggere på å lage gode fiskeretter i barnehagen. - 80% av de ansatte har fått mer positiv holdning til sjømat, de andre 20% hadde i utgangspunktet gode holdninger. 85 % viderefører de endringer de har gjort, 15 % vil delvis videreføre endringer. Vi håper selvsagt at dere også vil bli inspirert og få nyttig kunnskap fra oss til å også gjøre endringer i barnehagen.

13 Materiell til barnehagene
Dette er Fisksprellmateriellet for barnehage. “Jonas og Sara på skattejakt” er en lese og pekebok som kan brukes sammen med barna. Målet er å gi barna kunnskap om hvor sjømaten de spiser kommer fra. Vi ønsker at barn skal lære om havet, om fiskebåten og om oppdrettsanlegget. Vi håper dere får glede av den. Veiledningsheftet for ansatte i barnehagen skal gi kunnskap om hva et balansert kosthold bør bestå av, hvorfor det er sunt å spise mer fisk og sjømat, ulike tilberedningsmetoder og ikke minst oppskrifter. Noen av disse skal vi bruke noen på kjøkkenet i dag. Dette er oppskrifter som vi håper dere vil ta i bruk når dere kommer tilbake til i barnehagen. Jonas og Sara på skattejakt Veiledning for ansatte i barnehage

14 Materiell barnehage Enkle hverdagsretter med laks
Familiens fiskesprell Torsk på nye måter I tillegg til Jonas og Sara på skattejakt og veiledningsheftet får dere: Fakta om fisk: Et hefte som forteller om de mest vanlige artene som vi finner langs kysten i Norge, hvor de finnes og næringsinnhold. Heftet er også fint til å klippe ut fisk til feks å lage en kollasj til å henge på veggen. Fiskeplansje: Populær blant barna og fin for å lære navn på fiskene. Oppskriftsbrosjyrer: Familiens fiskesprell – Enkle, barnevennlige og sunne oppskrifter på sjømatretter, til middag og i matpakken. Inneholder også tips og råd om tilberedning av fisk og sjømat. Torsk på nye måter og Enkle hverdagsretter med laks - gir raske middagstips med sjømat. Disse kan dere bruke som inspirasjonskilde i barnehagen, og dere kan gi hefter til foreldrene. Mange ønsker kanskje tips om hva de kan lage hjemme som er raskt, enkelt og som barna liker. Fakta om fisk Fiskeplansje

15 Fiskesprell med foreldre
Nå ønsker vi også å involvere foreldrene.  Barnehager og skoler kan søke om økonomisk støtte til innkjøp av råvarer (fisk og tilbehør) til arrangement der det serveres sjømat til foreldre/foresatte. Målet er å gi foreldrene gode erfaringer med sjømat.  Søk via Fiskesprell bidrar til å gi barn og unge gode erfaringer med fisk og sjømat i barnehage og skole. Nå ønsker vi også å involvere foreldrene. Støtten skal gå til innkjøp av råvarer (fisk og tilbehør) til et sjømatmåltid. Målet er at også foreldrene skal få gode opplevelser knyttet til sjømat, og forhåpentligvis ta dette med seg hjem. Informasjon og søknadsskjema på Slike foreldrearrangement kan ha sammenheng med pedagogisk aktivitet, eller det kan være i forbindelse med foreldremøter eller andre sammenkomster. Støtten utbetales i etterkant av arrangementet.

16 www.fiskesprell.no «Lik» Fiskesprell på facebook i dag!
Fiskesprell har en egen hjemmeside på internett: Fiskesprell.no Her finnes mye info, bl. a påmelding til kurs, informasjon om barn og sjømat, oppskrifter mm. Søknadskjema: fiskesprell med foreldre Fiskesprell har også sin egen facebookside. Her ønsker vi at barnehageansatte og andre som er involvert i Fiskesprell skal dele sine gode opplevelser med andre. Fortell om det dere gjør i barnehagen – del de gode opplevelsene! Slik kan vi dele erfaringer og få gode ideer. Her kan du også få kontakt med andre deler av prosjektet – Fiskesprell har for eksempel en filmkonkurranse for ungdomsskolen, der filmene publiseres på facebooksiden! (Denne går av stabelen i mars i 2012.) Lik fiskesprell på facebook i dag! «Lik» Fiskesprell på facebook i dag!

17 Trenger dere mer informasjon og inspirasjon om sjømat er godfisk.no en fin nettside. Her finner du mange oppskrifter på sjømatretter, og du kan også bestille andre hefter med oppskrifter og inspirasjon. Alt materiellet er gratis. NB! Fiskesprellmateriellet må bestilles via e-post:

18 Hva ønsker Fiskesprell av barnehagene?
Forankre Fiskesprell hos alle ansatte og implementere endring i mattilbudet i barnehagen. Gjøre små, men varige endringer i mattilbudet. Sjømat skal være en naturlig del av et balansert kosthold i barnehagen. Nå vet dere hva Fiskesprell tilbyr til barnehagene, og nå vil vi si noe om hvilke forventninger vi har til dere som Fiskesprellbarnehager. For det første forventer vi at dere deltar på dette kurset vi har i dag. Så da kan vi krysse av den  Vi mener at en viktig nøkkel for å få til endringer i kostholdet i barnehagen er at dere som ansatte er komfortabel og føler at dere har den nødvendige kompetanse og inspirasjon. Dette håper vi at vi får gitt dere i dag både gjennom teori, praktisk matlaging og gjennom det materiellet dere får. Så starter jobben deres for alvor når dere kommer tilbake til deres kollegaer i barnehagen. Dere må forankre Fiskesprell hos alle ansatte og implementere endringer i mattilbudet i barnehagen. Dere er et team og alle må være enig i målsetningen. En god ide kan være å ta det opp på et personalmøte. Dere kan bruke denne presentasjonen dersom dere ønsker, og/eller sammen se på materiellet dere får med dere tilbake. Det er viktig å få en felles forståelse av viktigheten av dette og å skape entusiasme hos alle til å bidra. Kanskje må det holdningsendringer til blant de voksne før dere kan begynne for alvor å jobbe med barna? Vi ønsker at dere skal gjøre endringer når dere kommer tilbake. Men vi ønsker ikke at dere skal snu opp ned på hverdagen deres. Dere har alle veldig ulike rammebetingelser, både når det gjelder økonomi, hvor mange måltider dere serverer, kjøkkenfasiliteter, tilgang til råvarer osv. Det viktige er at dere tar utgangspunkt i de rammene dere har i dag, og gjør endringer først og fremst innenfor disse. Dersom dere har to fiskepålegg i dag (eks makrell i tomat og kaviar), så kan dere utvide til tre eller fire. Ta f.eks inn fiskekaker på brødskiven. Dersom dere i dag serverer suppe en gang i uken (eks tomatsuppe med makaroni), bruk fiskesuppe med fiskeboller annen hver gang. Dette kan dere gjøre uten å øke matbudsjettet, fordi dere bytter ut med noe annet i samme prisklasse. Det krever heller ikke noe mer av kjøkkenfasiliteter, men dere øker bruken av sjømat. Det er endringer av dette slaget vi er ute etter. De kan være små endringer, MEN det viktige er at de blir varige endringer. Dere vil i dag på kjøkkenet få enda flere tips til hvordan ta i bruk fisk og sjømat. Vi har forventninger til at dere gjør sjømat til en naturlig del av kostholdet i barnehagen. Dvs. at det å spise sjømat ikke er et unntak eller en overraskelse, med en selvfølgelig del av mattilbudet. Slik kan man oppnå varige endringer.

19 Hva ønsker Fiskesprell av barnehagene?
Bruke sjømat som pedagogisk aktivitet. Læring gjennom matlaging. Barn liker mat de selv har laget. Fokus på matglede og å skape positive holdninger hos barn og voksne. Forankre formålet med Fiskesprell i årsplanen for barnehagen. Vår erfaring er et at barn som får være med på matlaging lærer mye, og ikke minst smaker maten veldig godt når de selv har fått være med på å tilberede den. Vi ønsker derfor at dersom dere ikke i dag allerede gjør det, ja så skal dere nå bli mer bevist på å bruke matlaging (og da helst med sjømat) som pedagogisk aktivitet. Hvis dere alle ser på side 16 og 17 i ”Veiledning for ansatte i barnehagen” så har vi der satt opp flere tips til dere om hvordan gå frem. Og husk igjen. Dere tar utgangspunkt i de fasilitetene dere har og lager tiltak ut fra det. For at barn skal kunne være med å lage mat trengs en fjøl, en kniv og et bord. Og alle barna trenger ikke å delta samtidig. Det kan gå på rundgang. En del av dette er også å bli mer bevisst på å jobbe med smak. Det kan skje rundt bordet når alle spiser. Snakk om maten, hva det smaker og hvordan den føles i munnen. Jobb med å få alle til å smake, fordi det er spennende og morsomt. praktisk matlaging fremmer gode kostvaner og helse praktisk matlaging gir læring innen samarbeid, språk, matematikk, smak, hygiene, finmotorikk m.m. praktisk matlaging gir barna et eierforhold til maten, som positivt kan være med å fremme gode preferanser for valg av ulike typer matvarer som f. eks. fisk og sjømat Dette skal også bidra til at fokuset blir på matglede. Det skal være gøy med mat, og fisk er ikke tvang eller forbundet med pekefinger. Skap positive holdninger hos både voksne og barn. Til slutt ønsker vi at dere forankrer Fiskesprell i årsplanen. Dette er et langsiktig arbeid, og vi ønsker at dere skal bli minnet på dette hvert år når årsplanen skrives, vi ønsker at nyansatte i barnehagen skal lese at dette er viktig for deres barnehage. Det er også viktig at foreldrene er klar over at barnehagen er bevisst på kosthold. Så legg inn i årsplanen hva politikken i deres barnehage er når det gjelder kosthold, og få med at i et balansert kosthold har fisk og sjømat en sentral plass. Derfor arbeider dere med Fiskesprell. Foto: Foreldre og barn

20 Hva har dere LYST til å gjøre nå som dere er en Fiskesprellbarnehage?
Diskuter: Hva har dere LYST til å gjøre nå som dere er en Fiskesprellbarnehage? Hvordan kan dere integrere Fiskesprell i deres barnehage? Hva kan dere gjøre av endringer i deres barnehage, innenfor de rammene dere har nå? Vurder hvor mye tid du har, en kan diskutere alle spørsmålene eller bare det første. Det er viktig å engasjere tilhørerne og la dem bli aktive: «Nå har dere lært mye om fiskesprellprosjektet, hva vi tilbyr og hva vi forventer av dere. Nå vil vi gjerne høre litt om deres tanker rundt prosjektet» Viktig å få fra deltakernes «drømmer»: Hva ville dere gjøre om dere kunne velge fritt, uten tanke på tid, økonomi, personell, allergier osv. Få i gang en god idedugnad.


Laste ned ppt "FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Del 1 Generelt om Fiskesprell Norges sjømatråd Husk å sette inn ditt navn på denne foilen, introduser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google