Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL KURS 1 03.04.2017 | |.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL KURS 1 03.04.2017 | |."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL KURS 1 | |

2 Iverksetter av vedtatt politikk
Roller Helsedirektoratet Fagrolle Forvalter av lovverk Iverksetter av vedtatt politikk |

3 Oppskrift for et sunnere kosthold Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen
(2007–11) |

4 Hvorfor en handlingsplan på kostholdsområdet?
Kosthold og helse henger nøye sammen, bl.a. med utviklingen av hjerte- og karsykdom, kreft, overvekt og type 2-diabetes Klare utfordringer i befolkningens kosthold for å kunne forebygge kostholdsrelaterte sykdommer og helseplager Det eksisterer sosiale forskjeller i kosthold som bidrar til sosiale ulikheter i helse For å bedre kostholdet i befolkningen er det viktig og nødvendig at mange sektorer bidrar |

5 Viktige mål for kostholdet
Mer: grønnsaker og poteter, frukt og bær grove korn- og brødvarer fisk og sjømat Mindre: sukker, søtsaker og brus snacks og fete potetprodukter fete meieri- og kjøttprodukter salt |

6 Strategier 1. Bedre tilgjengelighet av sunne matvarer
2. Kunnskap hos forbrukerne 3. Kompetanse hos nøkkelgrupper 4. Lokal forankring av ernæringsarbeid 5. Styrket ernæringsarbeid i helsetjenesten |

7 Innsatsområder 1. Kommunikasjon om mat og kosthold
2. Sunn mat i et mangfoldig marked 3. God ernæring fra starten av 4. Sunne måltider i barnehage og skole 5. Mat og helse i arbeidslivet 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten 7. Fokus på kosthold i lokalt folkehelsearbeid 8. Kompetanse om kosthold 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon 10. Ernæring i internasjonalt perspektiv |

8 1. Kommunikasjon om mat og kosthold
Utvikle kommunikasjonsstrategi Konkrete, entydige kostråd Utgi grunnleggende kokebok til hverdagsbruk Gjennomføre ”spis mer fisk”- prosjekt Styrket dialog med frivillige organisasjoner |

9 2. Sunn mat i et mangfoldig marked
Fokus på tiltak som skal gjør det lett å velge sunt: produktutvikling produktplassering markedsføring matvarepriser symbolmerking Dialog med matvarebransjen og dagligvarehandelen |

10 3. God ernæring fra starten av
Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med innvandrer-bakgrunn Videreutvikle Mor-barn-vennlig initiativ i helsestasjoner for å fremme amming |

11 4. Sunne måltider i barnehage og skole
Retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole Pedagogisk materiell Frukt og grønnsaker i skolen Arbeide for sunt, fristende og billig mat- og drikketilbud i grunnskole og videregående opplæring |

12 5. Mat og helse i arbeidslivet
Sunne kantiner i arbeidslivet Vurdere hvordan kostholdshensyn kan ivaretas i arbeidslivet Dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner Styrke kompetanse og tilgang på verktøy om kosthold og helse overfor personellgrupper Motivere attføringsbedrifter til å inkludere kosthold og fysisk aktivitet i omstilling i arbeidslivet Utvikle og utprøve lavterskeltilbud om kosthold for langtidssykmeldte |

13 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten
Styrke ernæringsarbeidet i helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten retningslinjer og faglige veiledere Kartlegge mat- og måltidstilbudet i pleie- og omsorgssektoren Utvikle lavterskeltilbud for å legge om til sunnere kostvaner |

14 7. Fokus på ernæring i lokalt folkehelsearbeid
Partnerskap for folkehelse ernæring sammen med fysisk aktivitet og tobakk Ressursgrupper for ernæring Ernæring inn i planarbeid i fylker og kommuner Samle og spre verktøy og gode modeller felles nordisk katalog Samordne stimuleringsmidler fra nasjonale satsinger |

15 8. Kompetanse om kosthold
Kokebok gratis til ungdomsskoleelever tilbud til kommunene til redusert pris Nettbasert undervisningsopplegg til Mat og helse Kompetanseheving kartlegging av kompetanse hos lærere i Mat og helse etter- og videreutdanning av nøkkelgrupper Sikre kompetanse i pleie- og omsorgssektoren kompetanseløftet 2015 Ernæring i relevante rammeplaner |

16 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon
Styrke forskning om sammenhengen mellom kosthold og helse Fremme forskning for å stimulere til utvikling av bedre og sunnere produkter Overvåking av befolkningens kosthold skal videreføres og videreutvikles Sikre faglige utredninger og oppdatere offisielle anbefalinger |

17 10. Ernæring i internasjonalt perspektiv
Delta aktivt i WHOs arbeid innen ernæring, både globalt og regionalt Bidra aktivt i arbeidet i FNs faste komité for ernæring – Standing Committee on Nutrition Bidra aktivt i Nordisk og Nordisk-Baltisk samarbeid Sikre at ernæringstiltak og vurdering av ernæringsmessige konsekvenser inngår som et element i bistands- og utviklingsarbeid |

18 Oppsummering 73 tiltak Vektlegger reduksjon i sosiale helseforskjeller
Arbeid på tvers av sektorer Kompetanse og engasjement lokalt en betingelse for å lykkes |


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL KURS 1 03.04.2017 | |."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google