Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern
Dag Wiese Schartum

2 Rettssikkerhet, personvern og offentlighet
F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

3 Spesielt om personvernidealet
Personvernidealet kan sies å uttrykke den enkeltes rett til å bestemme over opplysninger om seg selv (”personopplysninger”) Personvernidealet gjelder generelt i samfunnet, og er ikke begrenset til offentlig sektor Ivaretakelse av personvern i informasjonssamfunnet har i stor grad bestått i krav til systemer og rutiner, og ikke primært på enkeltsaker Spesielt om rettssikkerhetsidealet Rettssikkerhetsidealet kan sies å gjelde fravær av overgrep og vilkårlighet fra offentlige myndigheter Rettssikkerhetsidealet gjelder både domstolene og den offentlige forvaltning. Idealet har tradisjonelt ikke vært anvendt på privat virksomhet, men til en viss grad uttrykker rettssikkerhetstanken allmenne idealer Ivaretakelse av rettssikkerhet har primært vært rettet inn mot enkeltsaker og krav til individuell behandling (men trenger kanskje også å rettes mot systemer og rutiner)

4 Særlig om rettssikkerhet - personvern
Særlig rot i 1950-årene og byggingen av velferdsstaten Særlig rot i 1970-årene og fremveksten av “edb” Offentlig sektor Både offentlig og privat Myndighetsutøvelse Beslutninger og annen behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelse Vekt på faktagrunnlag Assosieres lite med IKT Assosieres sterkt med IKT

5 Rettssikkerhets- idealet
Personvernidealet Rettssikkerhets idealet Krav Personvern- interesser Tiltak Personverngarantier Personverntiltak ellers RS-tiltak ellers Rettssikkerhets-garantier

6 Ulike perspektiver på personvern
F.eks.: Privatliv “Kroppens hemmeligheter” Integritetsperspektivet Personvern Maktperspektivet F.eks.: Borger - myndighet Kunde -næringsdrivende Arb.taker - arb.giver Student - lærested Innsatt - fengsel Beslutningsperspektivet F.eks.: Offentlig myndighetsutøvelse Privates beslutninger Kan også brukes “proaktivt”

7 Personverninteresser og -krav (I)
(kan kravene sies å bidra positivt til rettssikkerhet i forvaltningen?) Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person Krav om minimalitet og beskyttelse av identitet Krav om konfidensialitet Krav om beskyttet privatliv Krav om vern av individets identitetsbilde Krav om etablert tillitsforhold Interessen i innsyn og kunnskap Krav om rettsinformasjon Krav om generelt innsyn Krav om individuelt innsyn Krav om begrunnelse Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet Krav til opplysningskvalitet Krav til behandlingskvalitet

8 Automatiserte rettslig beslutningsprosesser bruker og produserer personopplysninger
Uriktige data => uriktige vedtak variable faste Relevant beslutnings- grunnlag; dvs opplysn. om den aktuelle personen Enkeltvedtak = nye person-opplysninger Operasjoner  aritmetiske  logiske +, -, /, * etc Uriktige operasjoner => uriktige vedtak, AND, OR, NOT, , <, >,  etc

9 Personverninteresser og -krav (II)
(kan kravene sies å bidra positivt til rettssikkerhet i forvaltningen?) Interessen i forholdsmessig kontroll Krav til forholdsmessighet mellom veiledning og kontroll Krav til forholdsmessighet mellom kontrollgrupper Krav til forholdsmessighet mellom forhåndskontroll og etterkontroll Krav til forholdsmessighet mellom kontroll til de registrertes gunst og til deres ugunst Krav til forholdsmessighet ekstern og intern kontroll Interessen i brukervennlig behandling Krav om lydhørhet Krav om forståelighet Krav om uhindret dialog Krav om driftsstabilitet Interessen i personvernanalyse Krav om konsekvensanalyse Krav om løpende kontroll Krav om evaluering


Laste ned ppt "Om forholdet mellom rettssikkerhet og personvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google