Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i teorien om personverninteressene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i teorien om personverninteressene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i teorien om personverninteressene
Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Hva er personvern? - grunnleggende sett
kommunikasjon “Person- opplysningsvern informasjon Integritet geografisk Autonomi kroppslig psykisk

3 Generelt om “interesseteorien”
Personvern som ideal, interesser, krav og tiltak særlig vedrørende personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger/vurderinger som er knyttet til en (fysisk) person (direkte el. indirekte) Interesseteorien er et forsøk på å systematisere innholdet av personvernet, særlig personopplysningsvernet. Alternativ tilnærming til interesseteorien er “person-vernprinsippene”, jf kap. 3 i Schartum og Bygrave (2004) På basis av interesseteorien må det gjøres generelle eller individuelle avveininger i relasjon til andre interesser. I det følgende er nye elementer vedr. interesseteorien skrevet med denne fargen.

4 Hva er personvern ? - personverninteresser (I)
Interessen i å bestemme over opplysninger om egen person Identifiseringsgrad Etablert tillitsforhold Konfidensialitet (jf taushetsplikt) Beskyttet privatliv Krav om vern av individets identitetsbilde

5 Hva er personvern ? - personverninteresser (II)
Interessen i innsyn og kunnskap Rettsinformasjon Generelt innsyn, herunder om sikkerhetstiltak Individuelt innsyn Begrunnelse

6 Hva er personvern ? - personverninteresser (III)
Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet Datakvalitet Informasjonskvalitet Systemkvalitet

7 Hva er personvern ? - personverninteresser (IV)
Forholdsmessig kontroll Veiledning versus kontroll Forhåndskontroll versus etterkontroll Kontroll til gunst versus til ugunst Ekstern versus intern kontroll Kontroll med mennesker versus maskiner

8 Hva er personvern ? - personverninteresser (V)
Interessen i brukervennlig behandling Lydhørhet Forståelighet Uhindret dialog Driftsstabilitet

9 Hva er personvern ? - personverninteresser (VI)
Interessen i personvernanalyse Konsekvensanalyse Løpende kontroll Evaluering


Laste ned ppt "Innføring i teorien om personverninteressene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google