Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i teorien om personverninteressene Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i teorien om personverninteressene Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Innføring i teorien om personverninteressene Dag Wiese Schartum, AFIN

3 Generelt om “interesseteorien” Personvern som ideal, interesser, krav og tiltak særlig vedrørende personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger/vurderinger som er knyttet til en (fysisk) person (direkte el. indirekte) Interesseteorien er et forsøk på å systematisere innholdet av personvernet, særlig personopplysningsvernet. Alternativ tilnærming til interesseteorien er “person- vernprinsippene”, jf kap. 3 i Schartum og Bygrave (2003) På basis av interesseteorien må det gjøres generelle eller individuelle avveininger i relasjon til andre interesser.

4 Hva er personvern ? - personverninteresser (I) Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person. –Konfidensialitet (jf taushetsplikt) –Beskyttet privatliv –Etablert tillitsforhold

5 Hva er personvern ? - personverninteresser (II) Interessen i innsyn og kunnskap –Rettsinformasjon –Generelt innsyn, herunder sikkerhetstiltak –Individuelt innsyn –Begrunnelse

6 Hva er personvern ? - personverninteresser (III) Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet –Datakvalitet –Informasjonskvalitet –Systemkvalitet

7 Hva er personvern ? - personverninteresser (IV) Forholdsmessig kontroll –Veiledning versus kontroll –Forhåndskontroll versus etterkontroll –Kontroll til gunst versus til ugunst –Ekstern versus intern kontroll –Kontroll med mennesker versus maskiner

8 Hva er personvern ? - personverninteresser (V) Interessen i brukervennlig behandling –Lydhørhet –Forståelighet –Uhindret dialog –Driftsstabilitet


Laste ned ppt "Innføring i teorien om personverninteressene Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google