Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern
Dag Wiese Schartum

2 “Rettsstat” Offentlige myndigheter (herunder forvaltningen) er bundet av: Om hvordan lovene (mv) endres (prosessuelle bestemmelser) Egne lover (og forskrifter) Om innholdet av lovene (materielle bestemmelser) Ulovfestede rettsregler (domstolskapt rett) … og på den annen side er borgerne bundet av myndighetenes rettsregler Rettslig kontroll med forvaltningen (jf maktfordelingsprinsippet): Hjemmelskontroll, jf legalitetsprinsippet Innholdskontroll, dvs rettsanvendelsen skal være korrekt Tilblivelseskontroll, dvs saksbehandlingen skal være korrekt

3 Rettssikkerhet Gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere men ...
Rettssikkerhets- idealet Gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere men ... Rettssikkerhets- krav Prosessuelle krav Materielle krav Rettssikkerhets- garantier (Det myndighetene garanterer som minstemål for ivaretagelse av rettssikkerhet) kan også ha relevans i forhold enkelte private virksomheter, f.eks. monopoler med stor velferdsmessig betydning Andre rettssikkerhets- tiltak (Andre ting vi kan gjøre for å ivareta rettssikkerhet)

4 Rettssikkerhet: Krav: Garantier: Andre tiltak: Riktig rettsanvendelse
Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Publisering på nettet Juridisk skolering fvl § 17 fvl § 28 flg fvl § 24 flg Upartisk og uhildet fvl § 6 flg Åpenhet Saklig grunnlag fvl § 17 Kontradiksjon Hensynsfullt og raskt fvl §§ 11a Servicetiltak Unngå umyndiggjøring fvl §§ 11 og 16 Demokratisk kontroll Offentleglova

5 Rettssikkerhet - motstående og supplerende hensyn
Rettssikkerhet - rettssikkerhet Betryggende beslutningsgrunnlag - rask saksbehandling ? Betryggende beslutningsgrunnlag - forutberegnelighet ? Rettssikkerhet - effektivitet Riktig rettsanvendelse - automatiserte beslutninger ? Forsvarlig skjønnsutøvelse - saksbehandlingskostnader ? Rettssikkerhet - personvern Betryggende beslutningsgrunnlag - personopplysningskvalitet ? Kontradiksjon - konfidensialitet ? Rettssikkerhet - offentlighet Habilitet - innsynsrett ? Hensynsfullt og raskt - innsynsrett ?

6 Rettssikkerhet, personvern og offentlighet
F.eks generelt innsyn i en beslutningsprosess der det treffes enkeltvedtak om en person

7 Rettssikkerhet Personvern Offentlig sektor Både offentlig og privat
Myndighetsutøvelse All behandling av personoppl. Vekt på rettsanvendelse Vekt på beslutningsgrunnlag Assosieres lite med IKT Assosieres sterkt med IKT

8 Personverninteresser
Rettssikkerhetskrav Demokratisk kontroll Unngå umyndiggjøring Hensynsfullt og raskt Betryggende beslutningsgrunnlag Saklig grunnlag Upartisk og uhildet Riktig rettsanvendelse Forsvarlig skjønnsutøvelse Forutberegnelighet Personvern Rettssikkerhet Brukervennlig behandling Selvbestemmelse Innsyn og kunnskap Forholdsmessig kontroll Opplysnings- og behandlingskvalitet Personverninteresser

9 Personopplysningsvern uansett hvor i forløpet en er
Rettssikkerhet (Forløp for behandling av personopplysninger) t PO oppstår og brukes til annet enn myndighets- utøvelse t PO fra vedtak mv brukes til annet enn myndighetsutøvelse t PO brukes som ledd i myndighetsutøvelse Under myndighetsutøvelsen er det vanskelig og uhensikts- messig å skjelne skarpt mellom personvern og rettssikkerhet Ivaretakelse av person- vern legger til rette for rettssikker myndighets- utøvelse Rettssikkerhet legger til rette for ivaretakelse av personvern


Laste ned ppt "Rettsstat, rettssikkerhet og forholdet til personvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google