Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjør greie for nasjonalromantiske trekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjør greie for nasjonalromantiske trekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjør greie for nasjonalromantiske trekk
Kortsvarsoppgave Hovedmål, høsten 2018 Lenke til oppgaven:

2 Kortsvarsoppgave Vedlegg:
«Seterliv under Skagastølstinden» av Johannes Flintoe, maleri fra 1833 «Veiviseren synger» av Johan Sebastian Welhaven, dikt fra 1845 Gjør greie for nasjonalromantiske trekk i diktet og maleriet. Bruk eksempel fra tekstvedleggene i svaret ditt. Kommentar: Du skal vise gjennom eksempel fra diktet og maleriet at du har kunnskap om nasjonalromantikken.

3 Slik strukturerer du svaret ditt
I innledningen skal du presentere maleriet og diktet. Du kan også si noe om nasjonalromantiske trekk. Skriv omtrent 50 ord. I hoveddelen skal du vise hvilke nasjonalromantiske trekk du finner. I denne delen skal du vise fagkunnskap. Skriv omtrent 150 ord – ett avsnitt om bildet og ett avsnitt om diktet. Du kan også skrive ett avsnitt per nasjonalromantiske trekk. Finn ut hva som fungerer best. I avslutningen skal du avrunde teksten. Du kan for eksempel oppsummere funnene dine, helst med nye formuleringer. Skriv omtrent 50 ord.

4 Hva ber oppgaven om? I svaret ditt skal du vise at du har kunnskaper om nasjonalromantikken. Dette skal du vise ved å gi eksempler fra diktet og maleriet. Det er gjennom bruk av eksempler du viser kunnskap og forståelse. Du skal vise fagkunnskap. Da kan det være naturlig å bruke kilder. Slå opp i læreboka hvis du lurer på hvordan du fører kilder underveis i teksten, og hvordan du lager kildelista til slutt.

5 Førskrivingsaktivitet
Hva husker du om nasjonalromantikken? Jobb sammen med en medelev og lag et tankekart over det dere husker fra nasjonalromantikken. ©NTBscanpix

6 Les med pennen og systematiser
Les tekstene på nytt med penn! Strek under og marker nasjonalromantiske trekk. Lag en liste over nasjonalromantiske trekk du har funnet i diktet og maleriet. Bestem hvor mange avsnitt du skal ha i hoveddelen. Er det hensiktsmessig med ett avsnitt for bildet og ett for maleriet, eller passer det best med ett avsnitt per nasjonalromantiske trekk? Lag temasetninger til hvert avsnitt i hoveddelen. En temasetning forteller hva som skal skje i avsnittet. For eksempel: «Stereotypiske oppfatninger av bondekulturen kjennetegner nasjonalromantikken.»

7 Gå sammen i par Sammenlikn det dere har funnet. Se på hverandres stikkord og notater. Diskuter hva som er lurest å ta med. Diskuter hvilke kilder som kan være nyttige. Hvis dere har funnet andre kilder, hvilke kan være nyttige? NDLA? SNL?

8 Skriv innledningen Husk at dette må med:
«Seterliv under Skagatølstindene» av Johannes Flintoe, maleri fra 1833 «Veiviseren synger» av Johan Sebastian Welhaven, dikt fra 1845 Og dette: - «nasjonalromantiske trekk» ©NTBscanpix

9 Gå sammen i par Les innledningen høyt for hverandre.
Hjelp hverandre med å sjekke at dere har fått med det dere skal i en innledning. Hva kjennetegner den innledningen som fungerer best av de to? Juster innledningen din etter samtalen med medeleven.

10 Skriv hoveddelen Husk én eller flere gode temasetninger:
Stereotypisk framstilling av bondekulturen kjennetegner nasjonalromantikken. Husk å vise til eksempler: På bildet har menneskene på seg bunad, og mennene har nisselue. Husk å vise fagkunnskap: Man ønsket å framheve den norske naturen med høye fjell og dype daler ettersom dette landskapet sto i kontrast til det flate danske landskapet. Husk å vise til kilden dersom du siterer eller parafraserer: Grip teksten forteller om en ny bevissthet i Norge om at man hadde en rik kulturskatt (Dahl mfl., 2014, s. 115).

11 Gå sammen i grupper på 3–4 Les temasetningene høyt for hverandre.
Diskuter hva som er en god temasetning. Revider din egen tekst etter møtet med gruppa.

12 Skriv avslutningen Husk at avslutningen skal være en tydelig konklusjon på kortsvaret ditt. Leseren skal ikke være i tvil om at teksten er ferdig. Dersom du velger å oppsummere, bør du passe på at språket i kortsvaret er variert, slik at avslutningen ikke blir en gjentakelse av det du har skrevet i hoveddelen.

13 Gå sammen i grupper på 3–4 Les avslutningen for hverandre. Hjelp hverandre med å vurdere avslutningen å sjekke at språket er variert å sjekke at språket er korrekt (tegnsetting, rettskriving) å sjekke at dere siterer korrekt å sjekke at dere har brukt fagbegreper

14 Se over Er det tydelig for leseren hvilke tekster du skriver om, og hva som er temaet i besvarelsen din? Sjekk at du har gjort det du skal i innledningen. Er språket variert? Det er viktig i et kortsvar at du ikke bruker de samme formuleringene flere ganger. I et kortsvar har du få ord, så du må bruke dem godt! Sjekk at du har unngått formuleringer som «i denne teksten skal jeg» og «som tidligere nevnt». Sjekk at du har brukt fagspråk. Les korrektur. Gjør ditt beste for å unngå skrive- og tegnsettingsfeil. Sjekk at du svarer på det oppgaven ber om, og ikke skriver utenfor oppgaven.

15 Skriveramme kortsvar Overskrift: Velg en passende overskrift
Avsnitt 1: I innledningen skal du presentere temaet og tekstene du senere skal analysere eller kommentere. Nasjonalromantikken var en periode som preget tiden etter unionsoppløsningen med Danmark i Det nasjonale kom til uttrykk i flere tekster, blant annet i … Avsnitt 2 og ev. 3: I hoveddelen skal du vise hva du kan om temaet, og at du kan bruke det du kan, i møte med tekster. Del gjerne hoveddelen inn i to eller tre avsnitt. Hvert avsnitt bør ta for seg et bestemt moment og være på ca. 50–70 ord. Her må du svare på det oppgaven spør om. Husk eksempler. Forslag: ett avsnitt om bildet og ett om diktet? ett avsnitt om bondekulturen, ett om myter/forestillinger og ett om naturen? Avsnitt 3 og ev. 4: Da har du ca. 50 ord igjen til avslutningen. Her oppsummerer eller konkluderer du med utgangspunkt i oppgaveformuleringen. Sjekk at du har svart på oppgaven.


Laste ned ppt "Gjør greie for nasjonalromantiske trekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google