Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER
Hvilken type tekst? Er det f.eks. debattinnlegg, artikkel eller ren informasjon? Hvem er sender? Innholdet alltid farget av senderens ståsted og hensikten med teksten. Hvem er mottaker? Språk og virkemidler er tilpasset målgruppa. Laget av: Sissel Vestre

2 Laget av: Sissel Vestre
Når er teksten skrevet? Teksten alltid preget av tida og situasjonen den er skrevet i. Viktig å finne hovedsynspunktet i teksten. Det viktigste forfatteren vil ha sagt med teksten. Noen ganger innleder forfatteren med å presentere hovedinnholdet Andre ganger kommer det fram i konklusjonen Ofte kommer det ikke tydelig fram, du må selv finne det ut Laget av: Sissel Vestre

3 Laget av: Sissel Vestre
Hvordan er teksten bygd opp? Klar todeling: For og mot, før og nå Tredeling: Innledning, hoveddel, avslutning. Andre måter: Som et eventyr? En matoppskrift? (Tekster som egentlig tilhører en annen sjanger) Laget av: Sissel Vestre

4 HVORDAN ARGUMENTERER TEKSTEN ?
Å argumentere = sannsynliggjøre at noe er sant eller riktig En tekst kan appellere til fornuften (åpen argumentasjon) Da må vi vurdere om argumentene er sanne og holdbare En tekst kan appellere til følelser (skjult argumentasjon) Kommer gjerne fram gjennom bruk av humor, ironi, negativt og positivt ladde ord, bestemte bilder, retoriske spørsmål m.m. Laget av: Sissel Vestre

5 Laget av: Sissel Vestre
Når du forklarer argumentasjonen i en sakprosatekst: Nevn de forskjellige typene argumentasjon som er brukt Gi eksempler på de forskjellige typene Forklar hvordan de fungerer (hva forfatteren oppnår) Til slutt Skriv din egen kommentar til emnet som er tatt opp Laget av: Sissel Vestre


Laste ned ppt "Å ANALYSERE SAKPROSATEKSTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google