Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnstoffer og periodesystemet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnstoffer og periodesystemet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnstoffer og periodesystemet

2 Et atom – den minste delen
Elektroner – negativ ladning Protoner – positiv ladning Nøytroner – ingen ladning

3 Hva er et atom? Den minste byggesteinen vi har
Når vi har man flere like atomer (samme type) har vi et grunnstoff Her ser du et jernatom og et oksygenatom Hvert atom har et eget kjemisk symbol og et navn

4 Hva er et molekyl? Et molekyl er når to eller flere atomer binder seg sammen. Det finnes små molekyl, med bare to atomer og kjempestore molekyl med mange hundre atomer.

5 Hva er en Kjemisk forbindelse
Hva er en Kjemisk forbindelse? en kjemisk forbindelse er et molekyl som er satt sammen av forskjellige Atomtyper Kjemisk forbindelse og molekyl Grunnstoff og molekyl Vann – H20 Bordsalt – NaCl Amoniakk – NH3 Oksygengass – O2 Hydrogengass – H2 Klorgass – Cl2

6 Molekyl, atom, grunnstoff eller kjemisk forbindelse?

7 Periodesystemet – En systematisering av alle grunnstoffene
Oransje – metaller Blå – Ikke-metaller

8 Oppbygging av periodesystemet – grupper / loddrette rekker
Gir antall elektroner i ytterste skall

9 Øving! Hvor mange elektroner i ytterste skall har: Helium (He)
Natrium (Na) Aluminium (Al) Karbon (C) Oksygen (O) En av disse stoffene reagerer ikke med andre stoffer – hvilket?

10 Oppbygging av periodesystemet – Perioder/ vannrette rekker
Periodene gir antall elektronskall

11 Øving! Hvor mange elektronskall har: Magnesium (Mg) Neon (Ne)
Hydrogen (H) Klor (Cl) Hvilket av disse grunnstoffene har flest elektroner tror dere?

12 Oppbygging av periodesystemet – Atomnummer – forteller hvor mange protoner det er i kjernen til atomet Vanligvis er det like mange elektroner som protoner!

13 Øving! Hva er atomnummeret til: Litium (Li) Bor (B) Argon (Ar)
Jern (Fe) Gull (Au) Hvilket av disse atomene er størst tror du?

14 Mer øving! Dette atomet har 3 elektronskall og 2 elektroner i ytterste skall. Hvilket atom? Dette atomet har atomnummer 6. Hvilket atom? Dette atomet har ett skall og 2 elektroner i ytterste skall. Hvilket atom? Magnesium (Mg) Karbon (C) Helium (He)

15 Mer Øving! Dette atomet har minst antall elektroner. Hvilket?
Dette atomet har to skall og vil ikke reagere med andre stoffer, fordi det har fullt ytterste skall. Hvilket atom? Dette atomet ligger i periode 3 og hovedgruppe 14. Hvilket atom? Hydrogen (H) Neon (Ne) Karbon (C)

16 Du vet nå: Perioder: Vannrette rekker forteller antall elektronskall
Grupper: Loddrette rekker gir antall elektroner i ytterste elektronskall Atomnummer: Forteller hvor mange protoner atomet har Skall nr. 1: plass til to elektron Andre skall: plass til åtte elektroner

17 Øving: tegne atomer - Bruk periodesystemet i boka!
Tegn disse atomene Hydrogen (H) Karbon (C) Oksygen (O) Natrium (Na) Aluminium (Al)

18 Øving: Tegne atomer

19 Hvordan og hvorfor binder atomene seg sammen
Hvordan og hvorfor binder atomene seg sammen? Åtteregelen - Alle atomer vil ha et fullt ytterste skall! Elektronparbinding : Atomene deler på elektroner. Ikke-metaller har denne bindingen. Ionebinding: Atomene gir fra seg og tar imot elektroner. Et metall og ikke-metall har denne bindingen. Metallbinding: Atomene deler på alle de ytterste elektronene. Vi får en elektronsjø. Metaller har denne bindingen

20 Når to ikke-metaller binder seg sammen = Elektronparbinding
Eksempel: Hydrogen. Atomnummer 1. Her deler hydrogen-atomene på to elektroner (ett elektronpar) Dette kalles en enkeltbinding Formel: H2

21 Elektronparbinding Eksempel: Vann. H2O Her har vi to enkeltbindinger

22 Elektronparbinding Oksygen mangler to elektroner i sitt ytterste skall
Her deler oksygenatomene på to par med elektroner Dette kalles dobbeltbinding Vi får oksygengass O2

23 Du skal nå bygge molekyler med forskjellige grunnstoffer!
Du må vite Hvor mange elektroner har hvert atom i sitt ytterste skall? Hvor mange trenger de for å få fullt ytterskall? Hvis de trenger ett elektron = enkeltbinding Hvis de trenger to elektroner = dobbeltbinding Hvis de trenger tre elektroner = trippelbinding

24 Ionebinding - Gir salter Metall og ikke-metall
Atomene gir fra seg og tar imot elektroner. Dette gir ioner med ladning. Ioner med forskjellig ladning trekker seg sammen som en magnet.

25 Hva er et ion? Et ion er et atom med positiv eller negativ ladning
Natrium har 11 protoner og 11 elektroner – ingen ladning Natrium gir bort ett elektron – da har den 11 positive ladninger og 10 negative ladninger = 1 + ladning Den får ladning ved: Å gi bort elektroner - får da positiv ladning Å ta i mot elektroner – får da negativ ladning Dette gjør det for å få fullt ytterste skall!!!

26 Hva er et salt? = Ionebinding
Salter er kjemiske forbindelser som er bygget opp av ioner. Et ion er et atom som har gitt bort eller tatt imot ett eller flere elektroner Da er det ikke like mange elektroner som protoner i atomet Atomet har da fått en ladning Ionene trekker seg mot hverandre som en magnet

27 Øving: hva slags ladning får ionet
Øving: hva slags ladning får ionet? Tips: Finn ut hvor mange elektroner atomet må gi bort/ ta i mot for å få et fullt ytterste skall. Litium (Li) Oksygen (O) Magnesium (Mg) Klor (Cl) Kalsium (Ca) Fluor(F) Litium = 1+ Oksygen = 2 – Magnesium = 2+ Klor = 1- Kalsium = 2+ Fluor = 1-

28 Metallbinding- Mellom metaller
Metall- atomene deler på alle elektronene. Vi kaller det en elektronsjø. Metaller leder strøm godt Mange atomer sammen

29 Grupper i periodesystemet- grunnstoff i samme gruppe har like egenskaper
Alkalimetall (gruppe 1) Jordalkalimetall (gruppe 2) Edelgasser (gruppe 18) Halogener (gruppe 17)

30 Sorter grunnstoffene i riktig gruppe Hvor mange elektroner har de i ytterste skall?
Krypton (Kr), Kalsium (Ca), Natrium (Na), Fluor (F), Klor (Cl), Neon (Ne), Magnesium (Mg), Litium (Li), Helium (He), Cesium (Cs) Alkalimetall Jordalkalimetall Halogener Edelgasser Natrium (Na) Kalsium (Ca), Fluor (F) Krypton (Kr) Litium (Li) Magnesium (Mg) Klor (Cl) Neon (Ne) Cesium (Cs) Helium (He) Ett elektron i ytterste skall To elektroner i ytterste skall Sju elektron i ytterste skall Fullt ytterste skall (Helium 2, andre 8)

31 Edelgasser = SINGLE For alltid!!!
Alle edelgasser har 8 elektroner i ytterste skall (2 for Helium) De har oppfylt sin største drøm- og vil aldri skaffe seg en partner!

32 Oppgaver: bindinger

33

34


Laste ned ppt "Grunnstoffer og periodesystemet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google