Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATURENS MINSTE BYGGESTEINER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATURENS MINSTE BYGGESTEINER."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATURENS MINSTE BYGGESTEINER

2 REPETISJON FRA KAP D. TEMA :ATOMER OG MOLEKYLER

3 molekyl De minste partikler kalles kvarker atom nøytron elektron proton kvark

4 Når to elektroner eller andre kombinasjoner av nøytroner
protoner og elektroner kolliderer med høy nok energi dannes kvarker Kvark 1/3 Kvark(2/3) elektron elektron

5

6 ATOMENE ER BYGGET OPP SLIK
ELEKTRON - PROTON + NØYTRON + - DETTE ER HE-ATOMET

7 Når et atom er nøytralt ANTALL PROTONER I KJERNEN ER POSITIVT LADET(+)
ER DET F.EKS 34 PROTONER I KJERNEN ER DET 34 POSISTIVE LADNINGER(34+) ELEKTRONENE RUNDT ATOMET ER NEGATIVT LADET. ER DET F.EKS 34 ELEKTRONER I ATOMET DA ER DET 34 NEGATIVE LADNINGER(34-) DA ER ET ATOM NØYTRALT HVIS DET ER LIKE MANGE PROTONER SOM ELEKTRONER

8 GRUNNSTOFF VI KJENNER CA 90 GRUNNSTOFF FRA
NATUREN.DISSE ER STABILE I DEN FORSTAND AT KJERNEN IKKE FALLER FRA HVERANDRE DESSUTEN VEIT VI OM CA 20 TIL SOM IKKE ER STABILE OG SOM ER LAGET KUNSTIG. DISSE FALLER FRA HVERANDRE I KJERNEN ETTER EN VISS TID. DE ER RADIOAKTIVE.

9 DETTE ER ET STABILT ATOM. KJERNEN DELER SEG IKKE ELEKTRON - - NØYTRON - + + + +++ + - PROTON - SPØRSMÅL:HVA KALLES DETTE ATOMET?

10 EN USTABIL KJERNE KJERNEN MISTER NØYTRONER OG PROTONER

11 GRUNNSTOFF ETHVERT GRUNNSTOFF HAR ET BESTEMT ANTALL PROTONER I KJERNEN
VI HAR OGSÅ MOLEKYLER SOM ER GRUNNSTOFF DE BESTÅR BARE AV EN ATOMSORT

12 EKSEMPEL PÅ MOLEKYLER SOM
ER GRUNNSTOFF H2 H H O2 O O N2 N N

13 EKSEMPEL PÅ MOLEKYLER SOM
IKKE ER GRUNNSTOFF H H2O H O O CO2 O C

14 I O N E R HVIS ET ATOM IKKE ER NØYTRALT KALLES DET ET ION -
DETTE ER ET NØYTRALT ATOM DA DET ER LIKE MANGE PROTONER SOM ELEKTRONER. - + - + + + + + - - DETTE KALLES ET C atom -

15 I O N E R HER ER DET 6 PROTONER OG 2 ELEKTRONER DA ER NETTO- LADNINGEN
4+ - + + + + + - + 4+ DETTE ER C

16 ATOMNUMMERET ANTALLET AV PROTONER I KJERNEN
KALLES ATOMNUMMERET TIL ATOMET ATOMNUMMERET TIL ET ATOM FORTELLER OGSÅ OM HVOR MANGE ELEKTRONER ATOMET HAR.DETTE VIL SI AT NUMMERET SIER NOE OM DE KJEMISKE EGENSKAPENE TIL ATOMET.

17 A T O M N U M M E R ATOM NUMMERET ER 6.ATOMET KALLES KARBON.
KJEMISK TEGN ER C + + + + + - + KARBONIONET HAR OGSÅ ATOMNUMMER 6

18 I S O T O P E R HVIS ET ATOM HAR ET BESTEMT ANTALL
PROTONER OG ET BESTEMT ANTALL NØYTRONER I KJERNEN ER DET ET STABILT ATOM. HUSK AT NAVNET TIL ET ATOM OG DE KJEMISKE EGENSKAPER TIL ATOMET ER BESTEMT AV PROTONTALLET! DETTE FORDI ELEKTRONENE SOM ER LIKE MANGE SOM PROTONENE SOM BESTEMMER DE KJEMISKE EGENSKAPENE!!!!!

19 DETTE ER HYDROGEN (H) STABIL + - STRÅLING DETTE ER DEUTERIUM DEN HAR ET EKSTRA NØYTRON MEN DE SAMME KJEMISKE EGENSKAPER SOM HYDROGEN DEN ER RADIO- AKTIV + -

20 DENNE KALLES TRITIUM. DEN HAR 2 NØYTRONER
- RADIOAKTIV STRÅLING + MEN HAR LIKEVEL DE SAMME KJEMISKE EGENSKAPER SOM ET HYDROGENATOM

21 I S O T O P E R H2O D2O DETTE ER VANN DETTE ER TUNGTVANN
BRUKT I KJERNE- KRAFTVERK D2O KOKEPUNKT CA 108 GRADER

22 KJEMISKE REAKSJONER VI TILSETTER SALT. DET LØSER SEG OPP I VANNET
___________________ VI HAR ET BEGERGLASS MED VANN VANN HAR DET FOREGÅTT EN KJEMISK REAKSJON?

23 KJEMISKE REAKSJONER VI KOKER BORT VANNET. VI SER AT SALTET DUKKER OPP
IGJEN HAR DET SKJEDD EN KJEMISK REAKSJON?

24 Natrium i vann Na e Vi putter natrium i vann Vi ser at det løser
Har det skjedd en kjemisk reaksjon? Vi putter natrium i vann Vi ser at det løser seg opp og freser i vannet. Na + - Reaksjon: Na e +

25 THOMPSON GJORDE DETTE EKSPERIMENTET I 1897 DETTE ER EN GLASSTUBE PUMPET TOM FOR LUFT OG INNSATT MED EN GASS + - Ved å sette på strøm vil strålen gå mot +. Dette vil si at strålen er negativt ladet. + - Seinere beregnet han at partikkelmassen var mye mindre enn et atom. Han kalte partikkelen for et elektron

26 "Could anything at first sight seem more
impractical than a body which is so small that its mass is an insignificant fraction of the mass of an atom of hydrogen? --which itself is so small that a crowd of these atoms equal in number to the population of the whole world would be too small to have been detected by any means then known to science."

27 ERNST RUTHERFORD ( ) FRA:NEW ZEALAND ARBEIDET I ENGLAND KJENT FOR OPPDAGELSE AV KJERNEN TIL ATOMET. MEN MEST KJENT FOR OPPDAGELSEN AV RADIOAKTIV STRÅLING FRA TYNGRE ATOMER

28 NIELS BOHR (1885-1962) 1913:Satte frem teorien
om elektronenes bevegelse rundt atomet. Han fikk Nobels- prisen i fysikk i 1922. 1921:Opprettet eget institutt i København som utviklet den nye fysikken kalt kvante- mekanikk som var nødvendig for forståelsen av atomet.

29 DMITRI MENDELEEV (1834-1907) Fra: Tobolesk,Sibir
Han ble ansatt ved universitet i St.Petersburg i 1863 Seinere ble han rektor samme sted i 1866 Han var også kjent for å være en glimrende lærer. Han var kjent for å publisere de første 63 grunnstoff i en periodisk tabell

30

31 gruppe1 DETTE ER HOVEDGRUPPE 1 Li 3 Li har 3 elektroner og en ytterst Na 11 Na har 11 elektroner og en ytterst K 19 K har 19 elektroner og en ytterst Rb 27 Rb har 27 elektroner og en ytterst Cs 55 Cs har 55 elektroner og en ytterst

32 HOVEDGRUPPE 1 ALLE ATOMENE HAR HER 1 ELEKTRON YTTERST! DET VIL SI AT ATOMENE LETT MISTER DETTE OG DANNER LETT IONER! Li+,Na+,K+,Rb+,Cs+

33

34 HOVEDGRUPPE 2 Be har 4 elektroner og 2 ytterst
Mg har 12 elektroner og 2 ytterst Mg 12 Ca 20 Ca har 20 elektroner og 2 ytterst Sr 38 Sr har 38 elektroner og 2 ytterst Ba 56 Ba har 56 elektroner og 2 ytterst

35 HOVEDGRUPPE 2 ALLE ATOMENE HAR 2 ELEKTRONER YTTERST!!
DISSE KAN LETT FJERNES OG ATOMENE DANNER LETT IONER! Be2+,Mg2+,Ca2+,Sr2+,Ba2+

36 HOVEDGRUPPE 7 F F har 9elektroner og 7 ytterst 9 Cl
17 Cl har 17 elektroner og 7 ytterst Br 35 Br har 35 elektroner og 7 ytterst I 53 I har 53 elektroner og 7 ytterst At 85 At har 85 elektroner og 7 ytterst ALLE DISSE MANGLER ETT ELEKTRON PÅ FULL YTRE BANE

37 HOVEDGRUPPE 7 FORTS Dette vil si at atomene her tar opp et elektron
når de danner ioner Ionene blir da: F- , Cl-, Br- ,I- og At-

38 Positive og negative ioner tiltrekker tydeligvis hverandre?


Laste ned ppt "NATURENS MINSTE BYGGESTEINER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google