Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt reglement Gran sagtømmer til Moelven og Bergene HolM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt reglement Gran sagtømmer til Moelven og Bergene HolM"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt reglement Gran sagtømmer til Moelven og Bergene HolM
Presentasjon av hva som er endret i forhold til dagens norske standardreglement Alle sammenligninger er gjort mot kvaliteten Emba i dagens reglement Målgruppen for presentasjonen er utførende hogstentreprenører med kjennskap til dagens reglement

2 Rødt er nytt svart er som før
Type feil Toleransetabell Kvalitet 1 Kvalitet 2 Gankvist (LA) Godtas inntil 4,0 cm, målt på langs Godtas inntil 8,0 cm, målt på langs Langkrok Vinkelkrok Pilhøyde maks 1,0 % av lengden Pilhøyde maks 1,5 % av lengden| Tverrkrok Ikke tillatt Godtas inntil toppsylinder Annen krok og sleng (DA) Godtas inntil toppsylinderen Alle andre feil som kan påvirke toppsylinder (LA eller DA) Overvokst føyre Godtas ikke Godtas Åpen føyre i gran Godtas inntil toppsylinder, men kortes automatisk 3 cm Råte Flekker tillates i et samlet areal på 40 cm2, men ikke i sentrum. Kortes 3 dm automatisk Tørrved/tyri Godtas i inntil 1 meters lengde på høyst halvparten av omkretsen Tennar Godtas i areal tilsvarende 10 årringer i halve omkretsen Andre feil: - Skader av vedborende insekter - Dobbel marg - Ring/kolvsprekk - Metall, stein, sot, brannskadd virke Rotbein Maks 10,0 cm over 20,0 cm Kvisting Godtas inntil 3 cm kvistddiam ved 5 cm kvistlengde

3 GENERELT Feiltyper som ikke omtales i toleransetabellen tillates
Gankvist og krok vurderes hver for seg Feil som sitter nærmere en av stokkens ender enn 15 cm, og ytefeil som er mindre enn 0,7 cm dype betraktes som toleransefeil. Bare i en av stokkens ender Bare en type av toleransefeil pr stokk; enten på lengden eller på diameteren Råte godtas ikke som toleransefeil 7 mm 15 cm

4 Avdrag (korting) Kan skje enten som lengdeavdrag (LA) eller som diameteravdrag (DA), men aldri som kombinasjonskorting (LA, DA). Hele feilen skal fjernes ved avdrag, og det tillates ikke toleransefeil etter avdrag Kan korte opptil 3 enheter (3 x 1cm eller 3 x 3dm) Det kan ikke gjøres avdrag for å heve en stokk fra kvalitet 2 til 1, kun for å «redde» den fra utlegg

5 Ingen begrensninger på:
Årringbredde «Vanlig kvist»

6 Gankvist Måles på langs, som i Sverige 8 cm i kvalitet 2 Virkesfeil
Kvist oppstått etter toppbrekk. Ofte sterkt opprettstående, barkdragende og råtten. Vanligvis finnes gankvist i forbindelse med tverrkrok, dette er mest typisk når gankvist har stor diameter. Som regel er det en tydelig «plogformet» uregelmessighet i barken ved gankvist. Det kan fra tid til annen være vanskelig å skille en gankvist fra annen opprettstående kvist, særlig når slik kvist opptrer uten tydelig krok. I tvilstilfeller defineres kvisten som gankvist når diameter på langs av stokken er minst dobbelt så stor som på tvers. Egne kommentarer: Norsk Virkesmåling - Skogbrukets Kursinstitutt

7 pilhøyde Som før! Langkrok Vinkelkrok 1,5 % i kvalitet 2 Virkesfeil
En stokk har langkrok når stokkens sentrumslinje danner en jevn krummet linje i mer enn halve stokkens lengde. Krokens størrelse angis i pilhøyde: den største avstanden mellom stokkens midtlinje og en tenkt rett linje fra sentrum i stokkens rotende til sentrum i stokkens toppende. Egne kommentarer: Norsk Virkesmåling - Skogbrukets Kursinstitutt

8 Tverrkrok Godtas inntil toppsylinder i kvalitet 2
Ingen kortemuligheter!

9 Annen krok og sleng Vurderes ift. toppsylinder
Virkesfeil Annen krok og sleng Vurderes ift. toppsylinder Kan forskyves fritt bare den «går gjennom» Kan kortes 3 cm i dia Rotkrok Dobbeltsleng Slengkrok En stokk har slengkrok når stokkens sentrumslinje danner en s-formet kurve. Egne kommentarer: Norsk Virkesmåling - Skogbrukets Kursinstitutt

10 Overvokst føyre Godtas i kvalitet 2

11 Åpen føyre i gran Godtas inntil toppsylinder i kvalitet 2, men kortes automatisk 3 cm i diameter

12 Andre feil som kan påvirke toppsylinder
Godtas inntil toppsylinderen Kan kortes opptil 3 enheter, enten på diameter eller i lengde

13 Råte Skilles ikke mellom typer
Virkesfeil Råte Skilles ikke mellom typer Tillates flekker i et samlet areal på 40 cm2, men ikke i sentrum i kvalitet 2 Kortes automatisk 3 dm i lengde! ∑40 cm2 Råteved, som ved trykk med et kantet, hard redskap på ikke frosset ved gjør samme motstand som inntil-liggende frisk ved. Egne kommentarer: Norsk Virkesmåling - Skogbrukets Kursinstitutt

14 Tømmerblått Blåved som går dypere enn 0,7 cm inn i veden Tillates ikke

15 Tørrved og tyri Godtas i inntil 1 meters lengde på høyst halvparten av omkretsen Som før!

16 tennar Godtas et areal tilsvarende 10 årringer i halve omkretsen

17 Godtas ikke! Som før! Skader av vedborende insekter. Dobbel marg
Ring/kolvsprekk. Metall, stein, sot, brannskadd virke Som før!

18 Rotbein, som før 10 cm 20 cm Virkesfeil
Norsk Virkesmåling - Skogbrukets Kursinstitutt

19 Kvisting Godtas inntil 3 cm kvistddiameter ved 5 cm kvistlengde
Som før!

20 Oppsummert Type feil Toleransetabell Kvalitet 1 Kvalitet 2
Gankvist (LA) Godtas inntil 4,0 cm, målt på langs Godtas inntil 8,0 cm, målt på langs Langkrok Vinkelkrok Pilhøyde maks 1,0 % av lengden Pilhøyde maks 1,5 % av lengden| Tverrkrok Ikke tillatt Godtas inntil toppsylinder Annen krok og sleng (DA) Godtas inntil toppsylinderen Alle andre feil som kan påvirke toppsylinder (LA eller DA) Overvokst føyre Godtas ikke Godtas Åpen føyre i gran Godtas inntil toppsylinder, men kortes automatisk 3 cm Råte Flekker tillates i et samlet areal på 40 cm2, men ikke i sentrum. Kortes 3 dm automatisk Tørrved/tyri Godtas i inntil 1 meters lengde på høyst halvparten av omkretsen Tennar Godtas i areal tilsvarende 10 årringer i halve omkretsen Andre feil: - Skader av vedborende insekter - Dobbel marg - Ring/kolvsprekk - Metall, stein, sot, brannskadd virke Rotbein Maks 10,0 cm over 20,0 cm Kvisting Godtas inntil 3 cm kvistddiam ved 5 cm kvistlengde


Laste ned ppt "Nytt reglement Gran sagtømmer til Moelven og Bergene HolM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google