Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K4.3 Steigum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K4.3 Steigum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K4.3 Steigum
Vekstregnskap Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K4.3 Steigum Vi har sett så langt at økonomisk vekst kan komme fra ulike kilder, Vi kan få vekst ved å øke arbeidsstyrken Men hvis vi holder arbeidsstyrken konstant, eller fokuserer på arbeidsproduktivitet, så kan vekst bare komme fra to kilder Vekst i kapital eller vekst i kapitalintensitet og Vekst i total faktor produktivitet, som er en rest post der vi kaster inn alt annet som kan påvirke vekst, men der teknologisk utvikling er kanskje mest viktig.

2 Vekst i arbeidsproduktivitet
Begynner med Cobb-Douglas produktfunksjonen i intensiv form 𝑦=𝐴 𝑘 𝑎 𝑔 𝑦 = 𝑔 𝐴 +𝑎∗ 𝑔 𝑘 𝑔 𝑦 : Vekstraten for arbeidsproduktivitet 𝑔 𝐴 : Vekstraten i total faktorproduktivitet 𝑔 𝐾 : vekstraten i kapitalintensitet 𝑔 𝐴 = 𝑔 𝑦 −𝑎 ∗𝑔 𝑘 Hvis vi begynner med vår cobb-douglas produktfunksjon i intensiv form, så kan vi bruke våre regne regler til å vise at vekstraten for arbeidsproduktivitet består av vekstraten i total faktorproduktivitet plus vekstraten i kapitalintensitet proporsjonalt med liten-a. Hvis vi vil ha fokos på total faktor produktivitet som rest-post, så kan vi også skrive vekstraten i total faktorproduktivitet som forskjellen mellom vekstraten for arbeisproduktivitet og vekstraten i kapitalintensitet (igjen proporsjonalt med liten-a)

3 Vekst i arbeidsproduktivitet
𝑦= 𝑌 𝐿 , 𝑘= 𝐾 𝐿 𝑔 𝑦 = 𝑔 𝑌 − 𝑔 𝐿 𝑔 𝑘 = 𝑔 𝐾 − 𝑔 𝐿 Hvis vi igjen bruker våre regneregler, kan vi også se at vekst i arbeidsproduktivitet kan skrives som forskjellen mellom vekstraten i BNP og vekstraten i arbeidstyrken Vekstraten i kapitalintensiteten kan på lik måte skrives som forskjellen mellom veksten i Kapitalbeholdning og vekstraten i arbeidsstyrken. Her er det lett å se, for eksempel at hvis arbeidsstyrken er konstant, det vil si at det er null vekstrate, så er vekst i BNP og vekst i arbeidsproduktivitet det samme og vekst i kapitalintensitet er det samme som vekst i kapital.

4 Vekstligningen 𝑔 𝑌 − 𝑔 𝐿 = 𝑔 𝐴 +𝑎( 𝑔 𝐾 − 𝑔 𝐿 )
⇒𝑔 𝑌 = 𝑔 𝐴 +𝑎 𝑔 𝐾 + 𝑔 𝐿 −𝑎 𝑔 𝐿 Vekstligningen: 𝑔 𝑌 = 𝑔 𝐴 +𝑎∗ 𝑔 𝐾 + 1−𝑎 𝑔 𝐿 Eller: 𝑔 𝐴 = 𝑔 𝑌 −𝑎∗ 𝑔 𝐾 − 1−𝑎 𝑔 𝐿 Med å sette sammen ligningene fra de to siste foljene, kan vi skrive det vi kaller for Vekstligningen: Her skriver at vekstraten til BNP er likt vekstraten til total faktorproduktivitet plus en ved sum av vekstratene til realkapital og arbeidskraft. Vi kan også skrive vekstlinjen i en form der vi ser eksplisitt på vekstraten i total faktorproduktivitet som en rest post ved å kalkulere den som forskjellen mellom vekst i BNP og en veid sum av vekstratene i real kapital og arbeidskraft Dette ligner måten makroøkonomer i praksis måler total faktorproduktivitet. Det er den delen av vekst som vi ikke lett kan forklare med enten vekst i arbeidskraft eller vekst i kapital. Å måle TFP direkt kan være veldig vanskelig siden det står for mange ulike begrep som er i seg selv vanskelig å måle: som hvor effektiv markedene er i en økonomi og teknologisk utvikling.


Laste ned ppt "Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K4.3 Steigum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google