Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiver skal utføre risikovurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiver skal utføre risikovurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 IMPLEMENTERING AV VIBRASJONSFORSKRIFTEN I NORSKE BERKVERKSBEDRIFTER – HELKROPPSVIBRASJONER

2 Arbeidsgiver skal utføre risikovurdering.
Gjelder for alle virksomheter der arbeidstakerne er utsatt for mekaniske vibrasjoner. Arbeidsgiver skal utføre risikovurdering. Hva er arbeidstakernes eksponering? EU-direktiv 2002/44/EC

3 MULIG HELSERISIKO Aktuelle plager er først og fremst lavtsittende ryggplager. Ofte forårsaket av flere faktorer samtidig. For eksempel kulde, uheldig arbeidsstilling, tidspress og vibrasjoner. Nakkeplager, prolaps og isjias kan forverres av helkroppsvibrasjoner. Eksponeringstiden og forekomsten av slag og støt er de viktigste faktorene som øker risikoen for å få eller for å forverre ryggplager. Individuelle forskjeller.

4 MULIG HELSERISIKO FOR GRAVIDE «Føre var prinsipp»
Regelmessig eksponering for støt og andre kraftige bevegelser mistenkes for å øke risikoen for abort. Mulig risiko for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt.

5 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Produksjon i dagbrudd og gruver foregår ved hjelp av store maskiner, såkalte gule maskiner, som tipptrucker, hjullastere, gravemaskiner, ledd-dumpere, borrigger etc. Alle disse maskinene påfører arbeidstakerne helkroppsvibrasjoner. Bergindustrien består av noen store bedrifter i tillegg til svært mange små og mellomstore bedrifter med begrenset kompetanse på yrkeshygiene og yrkesmedisin.

6 PROSJEKTETS MÅLSETTING
Bidra til at arbeidsgiverne kan oppfylle kravene i forskriften uten for store kostnader, ved å: Kartlegge helkroppsvibrasjoner i maskiner som benyttes i bergindustrien. Beregne sjåførenes vibrasjonsbelastning. Utarbeide undervisningsmateriell. Utarbeide veiledning for helseovervåkning. Foreslå vibrasjonsreduserende tiltak.

7 STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTGRUPPE
Ulf Skogen, yrkeshygieniker, Bedriftshelsen AS. Prosjektleder. Conny Meijer, bedriftslege og yrkeshygieniker, Norcem AS Brevik. Mette Moen Stålerød, bedriftssykepleier, Bedriftshelsen AS. Ingrid Vik Jondahl, bergingeniør, Norcem AS Brevik. Styringsgruppe Thomas R. Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Nord Europa, leder. Erik Dahl-Hansen /Vemund Digernes, fagsjef arbeidsmedisin, Norsk Industri. John Edvard Myrvang, John Myrvang AS, medlem i HMS-komiteen i Norsk Bergindustri. Svein Tønnessen, senior rådgiver miljø -tilslag, Heidelberg Cement Nord Europa, Tau.

8 BEDRIFTER SOM HAR DELTATT I PROSJEKTET
Heidelberg Cement Nord Europa NorStone Tau NorStone Grenland Norcem Brevik Lundhs AS John Myrvang AS Sannidal Bulldozerdrift AS Leonhard Nilsen & Sønner AS, LNS Håkanes Maskin AS Prosjektet er støttet av NHOs arbeidsmiljøfond med ,-

9 HVA ER VIBRASJON? Risting. Frem- og tilbakegående bevegelse omkring et
hvilenivå.

10 VIBRASJONSNIVÅ Måles som akselerasjon. (m/s) per sekund (m/s2).
Dvs. økning i hastighet (m/s) per sekund (m/s2). Middelverdien kalles RMS (Root Mean Square).

11 VIBRASJONSRETNINGER? Vibrasjoner består som oftest av bevegelser i flere retninger samtidig. Dette innebærer at vibrasjonene i tillegg til å ha et bestemt nivå, har en bestemt retning x, y og z. Det er retningen med høyest verdi som benyttes for beregning av sjåførens vibrasjonseksponering.

12 MÅLING AV HELKROPPSVIBRASJONER Totalt 41 målinger i ulike maskiner ble utført

13 MÅLING AV HELKROPPSVIBRASJONER
Sittepute med akselerometer (føler) Vibrasjonsmåler

14 HELKROPPSVIBRASJONER Forskrift om Tiltaks og grenseverdier Tiltaksverdi for 8 timer = 0,5 m/s2 Grenseverdi for 8 timer = 1,1 m/s2 Gjennomsnittlig vibrasjonseksponering for 8 timer mindre eller lik tiltaksverdien Gjennomsnittlig vibrasjonseksponering over tiltaksverdi – til om med grenseverdi over grenseverdien < 0,5 m/s2 > 0,5 – 1,1 m/s2 > 1,1 m/s2

15 OVERSKRIDELSE AV TILTAKSVERDI OG GRENSEVERDI
Arbeidsgiveren skal iverksette tekniske og organisatoriske tiltak. Grenseverdi Arbeidsgiveren skal STRAKS sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen til verdier under grenseverdien. For å unngå fremtidige overskridelser av grenseverdien, skal arbeidsgiver kartlegge årsakene til at grenseverdien ble overskredet.

16 MÅLERAPPORT 122 sider http://norskbergindustri

17 Måleresultater Middel (RMS) -verdier
< Tiltaksverdi (0,5 m/s2) > Tiltaksverdi (0,5 m/s2) - Grenseverdi (1,1 m/s2) > Grenseverdi (1,1 m/s2) Måleresultater Middel (RMS) -verdier 0,51 (n=9) 0,56 (n=12) 0,58 (n=2) 0,66 (n=1)

18 Måleresultater Middel (RMS) -verdier
< Tiltaksverdi (0,5 m/s2) > Tiltaksverdi (0,5 m/s2) - Grenseverdi (1,1 m/s2) > Grenseverdi (1,1 m/s2) Måleresultater Middel (RMS) -verdier 0,44 (n=5) 0,73 (n=3) 0,57 (n=5) 0,06 (n=3)

19 110 MÅLERESULTATER FRA LITTERATUREN

20 FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID
§ Risikovurdering Arbeidsgiver skal vurdere risiko for helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til: Sjåførenes eksponeringsnivå, type og varighet. c) osv. ………………………………

21 BEREGNING AV SJÅFØRENES DAGLIGE (8 TIMER) VIBRASJONSEKSPONERING
Hjullaster med følgende vibrasjonsnivå: x = 0,49 m/s2, y = 0,59 m/s2, z = 0,62 m/s2 Effektiv daglig kjøretid = 6 timer Den høyeste av vibrasjonsverdiene i x-, y- eller z-retningen benyttes i beregningen. A(8) = az x Kjøretid 6 timer 8 timer𝑠 arbeidsdag = 0,62 m/s2 x 0,87 = 0,54 m/s2

22 HVOR LANGE KAN MAN KJØRE FØR TILTAKSVERDI OG GRENSEVERDI OPPNÅS ?

23 BEREGNING AV SJÅFØRENES DAGLIGE (8 TIMER) VIBRASJONSEKSPONERING
Vibrasjonskalkulator

24 FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID
§ Tiltak Dersom tiltaksverdien overskrides skal arbeidsgiveren sette i verk tiltak ved å: Vurdere alternative arbeidsmetoder som gir mindre vibrasjonseksponering. c) osv. ………………………………...

25 DE VIKTIGSTE TILTAKENE
Mange av de nevnte tiltakene er allerede utført i de fleste bedrifter, men ofte kan følgende forbedres: Vedlikehold kjøreveiene, og fyll igjen alle hull. Reduser farten og kjør så mykt som mulig. Still inn setet etter førerens vekt og høyde. Reduser kjøretiden for de mest belastende kjøretøy/oppgaver ved jobbrotasjon. Informer sjåførene om hvordan de kan redusere vibrasjonseksponeringen, og om mulig helseeffekter av eksponering. La sjåførene gjennomgå en målrettet helsekontroll. Oppfordre til fysisk trening.

26 ARBEIDSMEDISINSK VEILEDNING FOR HELSEOVERVÅKNING AV ARBEIDSTAKERE EKSPONERT FOR HELKROPPSVIBRASJONER
Hensikten med veiledningen er å beskrive helsekontroll og oppfølging av arbeidstakere som utsettes for helkroppsvibrasjoner som overstiger tiltaksverdien, eller lavere eksponering som gir grunn til mistanke om at helseskade kan oppstå. Vedlegg Helkroppsvibrasjoner og helseeffekter Ryggsmerteskjema (spørreskjema).

27 SPØRSMÅL ?


Laste ned ppt "Arbeidsgiver skal utføre risikovurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google