Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsering av fag og fraværsgrense i videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsering av fag og fraværsgrense i videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsering av fag og fraværsgrense i videregående skole
Rådgiversamling 9. november 2016 Lotte Skoglund (Fagenhet for videregående opplæring)

2 Tilbud om fag fra vgs til elever på ungdomstrinnet, forskrift til opplæringsloven § 1-15
Mulighet, ikke rettighet. Gjennomføres i samarbeid med u.skole/vgs. Timer til valgfag og inntil 60 % av timer til utdanningsvalg kan benyttes til opplæring i fag fra vgs. Vurdering: elevstatus jf.kap 3, privatist jf. §§ 3-10, 3-17, 3-27. Eksamensordning. Vitnemål / kompetansebevis

3 Tilbud om fag….forts.. Konsekvenser av å forsere fag, jf. § 3-17a, andre ledd: «ein elev som har fått sluttvurdering i eit fag frå vidaregåande opplæring på ungdomstrinnet, jf § 1-15, kan velje om faget skal godkjennast etter § 1-16, eller velje å ta faget på nytt som elev i vidaregåande opplæring». § 1-16 Godkjenning innan vidaregående opplæring av tidlegare bestått opplæring i Norge eller utlandet.

4 Fraværsgrense i videregående skole
Må jeg alltid ha legeattest når jeg er syk? Hva skal jeg gjøre når jeg har kronisk sykdom? Jeg har fått varsel om fare for ikke vurdering – kommer varselet på vitnemålet? Skolene er førstelinje overfor elevene. Fylkeskommunen får jevnlig spørsmål til avklaring fra skolene og andre aktører.

5

6 Problemstillinger med behov for avklaringer
Kjøreopplæring: kjøretimer, mørkekjøring, oppkjøring…. Permisjon: får en elev fri til å dra på tidagers bryllup i India? Når kan vi definere noe som «organisert studiearbeid» jf. §3-47, slik at fraværet kan unntas fra fraværsgrensa? Eleven har under 10% udokumentert fravær i faget og mener derfor at hun har rett på vurdering… Dette synes jeg er et godt og viktig tiltak som eleven bør få fri til. Men det passer ikke inn under noen av unntakene i fraværsgrensa. Kan jeg benytte rektors skjønn opp til 15%?

7 Elever som overskrider fraværsgrensen
Eleven mister ikke retten til vurdering  hva da? - Rett til å delta i opplæringen, rett til underveisvurdering. Deltar i undervisning ut skoleåret?! - Sluttmelding i faget, jf. § 6-5. Konsekvenser av sluttmelding? Hospitant. Privatistordningen, jf. forskrift § 3-27, privatistreglementet STFK: Inntak til Vg2 eller Vg3, jf. §§ 6-27 og 6-37.

8 Forskrift til opplæringsloven § 3-17a (sammenheng mellom sluttvurdering og elevstatus)
Første ledd (hovedregel): fullført og bestått opplæring  sluttvurdering følger eleven til KB/VM. Andre ledd (unntak): forsering av fag, jf. forskrift § 1-15. Tredje ledd (unntak): NY!! presisering ang elever som har fått innvilget omvalg (reelt omvalg).

9 Spørsmål og innspill www.stfk.no/fraversgrense Stale.ertzgaard@stfk.no


Laste ned ppt "Forsering av fag og fraværsgrense i videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google