Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening
Depresjon – depressiv unnvikelse

2 Depressiv unnvikelse Gå gjennom «Arne» og drøft med naboen hvordan depresjonen kan komme til uttrykk. Gjør så det samme med «Elisabeth» Innled med at man kan bruke tankene for å få det bedre, men at aktivitet også hjelper på depresjon. Drøft aktiviteter og gjøremål som pasienten tidligere har hatt glede av, opplevd som meningsfulle, gitt lindring eller som tynger så lenge man utsetter. Bli enig med pasienten om en positiv eller meningsfull aktivitet/gjøremål som det hadde vært bra å gjøre Intervjue pasienten for å identifisere negative automatiske tanker som kommer i forkant av aktiviteten. Undersøk konsekvensene av tankene: Følelser, kroppstilstand, motivasjon, selvtillit, men særlig atferd/handlinger Presentere sammenhengene i et ABC-skjema NAT kobles til relevante konsekvenser (depressive symptomer som nedsatt energinivå, motivasjonssvinn, redusert selvtillit, negative følelser, inaktivitet osv) Alternative tanker kobles til relevante konsekvenser (depressive symptomer som nedsatt energinivå, motivasjonssvinn, redusert selvtillit, negative følelser, inaktivitet osv) og

3 Depressiv unnvikelse Utforsk om pasienten har et mentalt katastrofebilde eller -scenario av hva som kan komme til å skje. Forsøk å utforske forestillingene til ytterste konsekvens eller sluttscene Drøft gyldigheten og realismen av tankene, i situasjonen og når man har det bedre. Drøft nytten av tankene og intervjue pasienten slik at alternative tanker kommer fram. Utvid ABC med DE Avtal en egnet hjemmeoppgave og undersøk pasientens innstilling og forpliktelse til å gjennomføre den

4 5 kolonners skjema (ABCDE)
Indre/ytre trigger Situasjon A Automatisk Tanke B Indre tilstand Handling C Alternativ tanke D E

5 Depressiv unnvikelse Pasienten gjorde ikke hjemmeoppgaven – Det var som om all tiltak og motivasjon forsvant da det kom til stykket Utforsk hvordan pasienten har hatt det i tiden etter at han/hun bestemte seg for å ikke gjøre det som var avtalt* Lage en ABC A – ikke gjort hjemmeoppgaven B – Negative automatsike tanker C – indre tilstander, følelser, atferd *Følelser, energi, overskudd, håpløshet, kvernetanker, selvkritikk, nye løfter… i morgen **overskudd, stolthet, tilfredshet, kontroll, mestring, håp, selvtillit, selvfølelse

6 Depressiv unnvikelse Undersøk om pasienten har positive holdninger til selvkritikk – og om det har virket etter hensikten Undersøk hvordan pasienten ville ha hatt det hvis han/hun hadde gjennomført hjemmeoppgaven og drøft måter å få det til Identifisere og ta stilling til de negative automatiske tankene i punkt 7, hente fram alternative tanker, hva vil være bra å tenke for å få å komme i gang Utvid ABC med DE


Laste ned ppt "Norsk Forening for Kognitiv Terapi Ferdighetstrening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google