Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsgruppe kognitiv terapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsgruppe kognitiv terapi
Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin drrochette.no

2 Formål Introdusere grunnbegrepene i kognitiv terapi
Forståelse av den kognitive behandlingsmodellen Bruk av den kognitive modellen Bli kjent med gruppekonseptet (NB: det tas kun opp generelle, ikke individuelle, problemstillinger i introduksjonsgruppen) Grunnbegrepene danner rammeverket for behandlingen, og forståelsen av disse og av modellen, er vesentlige for å kunne nyttiggjøre seg denne tilnærmingsmetoden.

3 Definisjon kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en samtalebehandling der tanker/tolkninger (kognisjoner) står i sentrum, og der det legges til grunn at tankene/ tolkningene styrer følelser, adferd/handlinger og kroppslige reaksjoner.

4 Kjennetegn ved kognitiv terapi
Strukturert, kort- og mellomlang tid Aktivt samarbeid: behandler veileder pasienten, hypoteser undersøkes nærmere - eksponering Målsetning – konkrete mål (og delmål) Her-og-nå Mestring av, fremfor bortfall av, symptomer Disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer viktigere enn årsak Hjemmeoppgaver: pasienten jobber med oppgaver mellom timene Mestring: realisme vs. idealisme (bortfall av symptomer)

5 Kognitiv adferdsterapi – ABC-modellen
A C B A: situasjon B: tanke/tolkning C: konsekvens

6 Kognitiv adferdsterapi: angstmodellen
Situasjon (A) Tanke/tolkning (B) Adferd (C) Følelse (C) Kroppslige reaksjoner (C)

7 KAT/CBT: angstmodellen forts.
Situasjon Tanke Adferd Følelse Kroppslige reaksjoner

8 Grunnbegrep Tanker /tolkninger – 3 nivåer Kompensatoriske strategier
Grunnleggende leveregler Sekundære (situasjonsspesifikke) leveregler Negative automatiske tanker Kompensatoriske strategier

9 Grunnleggende leveregler
Oppfatning/overbevisning om oss selv Oftest oppstått gjennom gjentagende samhandling med andre mennesker (læring) Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige, gjerne begge deler samtidig, men der den ene er mer styrende enn den andre.

10 Sekundære leveregler Bygger på grunnleggende leveregler
Hensiktsmessige eller uhensiktsmessige Aktiveres i spesielle situasjoner Hvis … så …

11 Negative automatiske tanker (NAT)
Tanker som styrer følelser og adferd Raske, automatiserte, og oftest ubevisste Uhensiktsmessige

12 Kompensatoriske strategier
Opprettholder uhensiktsmessige grunnleggende og sekundære leveregler «Trygghetsskapende adferd», ofte unngåelse, kan være inntak av rusmidler Kompensatorisk: «selvforsvar»

13 Kognitiv adferdsterapi - utvidet modell
Grunnleggende leveregel Sekundær leveregel Situasjon Negativ automatisk tanke Adferd Følelser Kroppslige reaksjoner

14 Fra kursbok: Kurs i mestring av depresjon (KiD)

15 Kognitiv kasusformulering - angst
Personalia Hovedproblem Kritiske hendelser/utløsende forhold ved debut Problemliste Relevante dysfunksjonelle grunnleggende leveregler Forhold ved oppveksten som spiller inn Vedlikeholdende faktorer Behandlingsplan Mål og metoder


Laste ned ppt "Introduksjonsgruppe kognitiv terapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google