Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFOHEFTE FOR FORELDRENE «LØFT ER TØFT». INNLEDNING: I 2012-2013 gjorde vi i Skaubo AS en stor satsning hvor alle ansatte i alle barnehagene gikk på kurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFOHEFTE FOR FORELDRENE «LØFT ER TØFT». INNLEDNING: I 2012-2013 gjorde vi i Skaubo AS en stor satsning hvor alle ansatte i alle barnehagene gikk på kurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFOHEFTE FOR FORELDRENE «LØFT ER TØFT»

2 INNLEDNING: I 2012-2013 gjorde vi i Skaubo AS en stor satsning hvor alle ansatte i alle barnehagene gikk på kurs i LØFT. Å jobbe med LØFT som satsningsområde har vært meget interessant og givende. Vi ønsker å bruke denne metoden videre i barnehageåret 2013-2014 og har laget et lite infohefte til dere foreldre. God lesning, Hilsen alle ansatte i Skaubo Barnehagene

3 HVA ER LØFT? Løft er en metode som bygger på en løsningsfokusert tilnærming (LØFT) til barns problemer og ferdigheter. Målet er å inspirere barn til å lære seg ulike ferdigheter, løse problemer og kvitte seg med uønsket atferd. Dette er LØFT for barn - hvor filosofien er: "Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av". Løft går altså ut på å flytte oppmerksomheten fra korrigering til bekreftelse og synliggjøring. Hvert barn skal få mulighet til utvikle seg fra sitt eget ståsted og bli den beste versjonen av seg selv. Alle mennesker har ulike ferdigheter de trenger å øve på, og dette gjelder for både voksne og barn. Noen trenger å øve seg på å dele, mens andre kan trenge å øve seg på å vente på tur. Metoden inneholder flere prosesser, og man kan plukke ut de som passer til hver enkelt avdeling, eller hvert enkelt barn.

4 LØFT VERKTØYENE DEL 1: Lysglimtjakten: Den voksne er aktivt på utkikk etter barns fremskritt og mestring. Gjennom aktiv lysglimtjakt kan vi bidra til at barns positive utvikling skyter fart. Kikke skjevt (redefinere barnet): Gi barna muligheten til å starte med blanke ark hver dag. Alltid være på utkikk etter en mulighet til å fremheve barnets positive handlinger ovenfor barnet, andre barn og voksne. Knipe barnet på fersken: Knipe barnet på fersken i å gjøre positive handlinger. Bruk av barnets navn: Voksne bør være bevisst på å bruke barnets navn ved positive tilbakemeldinger, ikke korrigering. Rød og blå relasjon: En god relasjon bygger på likeverdighet, og det er alltid den voksne som har ansvar for kvaliteten på relasjonen. Blå relasjon innebærer at voksne skaper struktur, orden og forutsigbarhet rundt barnet. Rød relasjon innebærer at voksne gir barnet varme og kjærlighet. Nøkkelen i den gode relasjonen mellom barn og voksen er å fylle på rødt først

5 LØFT VERKTØYENE DEL 2: Supertilbakemelding: Supertilbakemelding til barn bekrefter og synliggjør ønsket atferd og mestring. Den er personlig (du bruker barnets navn), konkret og handlingsrettet, gjenkjennelig og forståelig for barnet. Supertilbakemeldingen skal avleveres med entusiasme som ferskvare (idet det skjer eller så raskt som mulig etter handlingen har skjedd), og uten noen form for hale (som for eksempel tenk om du kunne gjøre dette litt oftere). Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av: Voksne skal gi mest oppmerksomhet til mestring og ønsket atferd hos barna, og heller bruke lite energi og plass til å markere negative utslag og uønsket atferd Trivselspraten: Trivselspraten er en kort samtale på tomannshånd mellom den voksne og barnet som er avtalt i forkant. Samtalen tar utgangspunkt i en konkret situasjon som barnet har mestret. Samtalen har full fokus mot hva barnet mestrer og er totalt fri for kritikk. Skrytepraten (praisecasting): Skrytepraten er å fortelle en annen om noe fint barnet har gjort eller sagt mens barnet hører på. På denne måten gjør vi barns mestring, små suksesser og lysglimt større i deres hverdag og trekker inn andre i feiringen av fremgang og utvikling.

6 SLIK JOBBER VI MED LØFT: I Furu Barnehage er vi opptatt av å rose barna for de positive handlingene de gjør. Ved å hele tiden ha et stort fokus på det positive barna gjør, ser vi en stor endring hos barna og ikke minst hos personalet; alle er mer positive og engasjerte ! Det er viktig for oss at barna opplever mestringsfølelse og ser hva de er gode til, og dette hjelper vi barna til gjennom å: Alle barn har sin egen minnebok: de voksne skriver ned positive handlinger og positive kommentarer Skrytestol: barna får sitte på stolen foran de andre barna og voksne og får skryt. Lapper: skriver positive lapper som blir lagt på plassen til barnet eller i lommen Skryte: Skryter av barnet høyt foran foreldrene, andre ansatte og de andre barna.

7 AVSLUTNING Alle barn opplever gjennom oppveksten fra tid til annen utfordringer som frykt, dårlig vaner eller lærevansker på avgrensede områder. Som oftest er dette midletidlig og forsvinner av seg selv, men det forsvinner enda raskere ved hjelp av gode voksne som setter fokus på det barnet trenger å øve seg på, og gir positive tilbakemeldinger på dette. Ved å jobbe direkte med de ferdighetene barnet trenger, vil denne jobben påvirke miljøet positivt og barnet lærer. En slik måte å arbeide på blant barn, vil gi gode opplevelser, barn får ros og bekreftelser på det de mestrer. Hele personalet får økt arbeidsglede ved å praktisere metoden, Denne arbeidsmåten gir oss ansatte mer arbeidsglede og gjør oss mer motivert for det daglige arbeidet i barnehagene og ikke minst i vår faglige utvikling.


Laste ned ppt "INFOHEFTE FOR FORELDRENE «LØFT ER TØFT». INNLEDNING: I 2012-2013 gjorde vi i Skaubo AS en stor satsning hvor alle ansatte i alle barnehagene gikk på kurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google