Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtaletrekk B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtaletrekk B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samtaletrekk B – Samarbeid
Modul 3 Samtaletrekk B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er:
å bli kjent med sju samtaletrekk, redskap for å lede faglige samtaler å få erfaring med å bruke samtaletrekk å reflektere over hvordan man kan lede faglige samtaler i matematikk

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Oppsummer forarbeidet i grupper 15 minutter Faglig påfyll 30 minutter Planlegg egen undervisning 45 minutter

4 Oppsummer forarbeidet i grupper
15 minutter

5 Refleksjon i grupper Hva er deres erfaringer med matematiske samtaler?
Hva lykkes dere med og hva er eventuelt vanskelig, når det gjelder å lede faglige samtaler? Bruker dere noen samtaletrekk allerede? Hvordan fungerer de i så fall? Er det spesielle situasjoner hvor dere synes samtaletrekk egner seg godt?

6 Faglig påfyll 30 minutter

7 Hvorfor bør vi samtale i matematikk
Elevene skal utvikle muntlige ferdigheter i matematikk. Støtter dypere resonnement hos elevene. Støtter språkutvikling. Støtter utvikling av sosiale ferdigheter. Kan avdekke misoppfatninger. Gir læreren innblikk i hva elevene forstår og hva de ikke forstår. Støtter robust læring og memorering.

8 Samtaletrekkene Sju samtaletrekk. Brukes ikke i rekkefølge.
Kan hjelpe læreren med å lede samtalen. Kan hjelpe elever og lærer til å forstå medelevers resonnement. Valg av oppgaver er avgjørende for å lykkes med faglige samtaler.

9 Gjenta Repetere Kan brukes når læreren trenger hjelp til å forstå hvordan eleven tenker. Læreren tolker elevens budskap gjennom å gjenta det eleven sier og spør deretter eleven om tolkningen er riktig. «Så du sier at… Er det riktig»? Eleven får tid til å reflektere over lærerens innspill og ta stilling til det. En utvikling av «gjenta». Læreren spør om en annen elev kan repetere det som nettopp ble sagt, med egne ord. Kan gi elevene tid til å fordøye en idé, når de får høre den beskrevet på en annen måte.

10 Resonnere Tilføye Når en påstand eller idé er presentert for elevene, kan man spørre om deres meninger om dette, for eksempel om de er enige eller uenige i det som er blitt sagt. Elevene må begrunne sine påstander. Kan brukes for å få elevene engasjerte i hverandres tenkemåter. Kan brukes for å involvere flere elever. Spørre om noen har noe å tilføye til diskusjonen. Kan over tid bidra til å endre klasseromskultur, elevene blir mer villige til å dele tanker og ideer.

11 Vente Snu og snakk La elevene få nok tenketid!
Ikke alltid la de raskeste elevene svare. Kan bringe viktige bidrag inn i diskusjonen. Tell sakte til ti inni deg. Kommuniserer med dette at alle bidrag er interessante og at ikke bare de raske elevenes svar er viktige. Innebærer at læreren ber elevene diskutere en idé eller påstand med sidemannen. Læreren lytter til samtalene og får et innblikk i hva elevene forstår og tenker. En trygghet for elevene før de svarer i helklassediskusjon, de er flere som mener det samme. Gir læreren en oversikt over hvilke innspill som kan komme og hun kan velge hvilke elever som skal få svare.

12 Endre Elevene får mulighet til å endre tenkning underveis.
De får mulighet til å revurdere sine tenkemåter etter nye innspill. Å endre svar eller tenkemåte blir en naturlig del av elevenes læringsprosess.

13 Samtaletrekk

14 Planlegg egen undervisning
45 minutter

15 Planlegg i grupper Planlegg en undervisningsøkt hvor dere bruker «Hvem skal ut?». Økta skal gjennomføres med egne elever. Bruk gjerne tilhørende undervisningsnotat. Informasjon om aktiviteten «Hvem skal ut?» finner dere under B – Samarbeid. Refleksjonsspørsmål: Tenk gjennom hvordan du skal engasjere elevene i den faglige samtalen (lytte til hverandre, begrunne valg, reflektere over påstander…). Hvilke samtaletrekk vil du bruke for å få respons fra mange elever?

16 Samtaletrekk D – Etterarbeid
Modul 3 Samtaletrekk D – Etterarbeid

17 Mål Målet med denne modulen er:
å bli kjent med sju samtaletrekk, redskap for å lede faglige samtaler å få erfaring med å bruke samtaletrekk å reflektere over hvordan man kan lede faglige samtaler i matematikk

18 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Erfaringsdeling i grupper 15 minutter Oppsummering i plenum 10 minutter Veien videre 5 minutter

19 Erfaringsdeling etter utprøving
25 minutter

20 Erfaringsdeling i grupper
Diskuter følgende: Hvordan klarte dere å bruke samtaletrekk gjennom aktiviteten med elevene? Hvordan påvirket bruken av samtaletrekk elevenes deltakelse i samtalen? Noter tre momenter som dere mener det er viktig å ha fokus på i videre arbeid med matematiske samtaler.

21 Oppsummering i plenum Oppsummer i plenum og del tips og momenter fra gruppearbeidet med hverandre

22 Kilder Wæge, K. (2015). Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner. Tangenten 2, s

23 En annen mulighet er å arbeide med en annen pakke i Realfagsløyper.
Veien videre Veien videre kan være å fortsette arbeidet med samtaletrekk og oppgaver med høye kognitive krav. En annen mulighet er å arbeide med en annen pakke i Realfagsløyper.


Laste ned ppt "Samtaletrekk B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google