Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bløtvevsarkomer: Klinikk Diagnostikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bløtvevsarkomer: Klinikk Diagnostikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bløtvevsarkomer: Klinikk Diagnostikk
Ole-Jacob Norum Ortopedisk Avdeling Radiumhospitalet Ortopedisk klinikk Oslo Universitetssykehus

2 Mål for forelesningen Hva er et sarkom
Hva skal henvises til sarkomgruppene Hvorfor skal det henvises

3 Bløtvevsarkom oppstår i bindevev og støttevev

4 Bløtvesarkom Sjeldne: <1 % av alle nye krefttilfeller
Ca 150 nye tilfeller i Norge pr år Kan ha aggressiv lokal vekst Metastaserer oftest til lunge

5 Årsaker til bløtvevsarkom ?
Oftest bare uflaks… ukjent etiologi: ca 95 % av tilfellene Stråler – dette jobber Bodil Bjerkhagfen med en doktoravhandling på - fra hennes artikkel har jeg at det er ca 3-4 pr år Arvelig – sjelden – NF2 8

6 Årsaker til bløtvevsarkom ?
Oftest bare uflaks… ukjent etiologi: ca 95 % av tilfellene Noen kjente årsaker Stråleinduserte sarkomer (2-3%) Arvelige sarkomer (1-2%) Nevrofibromatose p53 mutasjoner (Lifraumeni) Lymfødem Immunsuppresjon Enkelte kjemikalier Stråler – dette jobber Bodil Bjerkhagfen med en doktoravhandling på - fra hennes artikkel har jeg at det er ca 3-4 pr år Arvelig – sjelden – NF2 9

7 Det vanligste bløtvevsarkomet
En uøm kul, men… smerter kan forekomme innvekst kar / nerver / knokler Lokalisert i låret, men… Alle lokalisasjoner Alle størrelser Alle konsistenser Hos en voksen, men… Kan ramme alle aldre (0-99)

8 Hva ser sarkom ut som ?

9 Diagnosen forsinkes, kulen feiltolkes ofte
Bakercyste Muskelruptur Hematom Varicer Ganglion DVT Fettkul Atherom Eksem Abscess “Hudklump”, fibrom Metastase  250 benigne kuler for hver maligne svulst  Enkel utredning kan skille ut mulige sarkomer

10 Utredning av bløtvevsarkomer
Sykehistorie Klinisk us MR (mer fra radiolog) Vevsprøve Kun v/tumorsenter Bløtvevsarkom Lårben Lårmuskel Sykehistorien er ofte hevelse, kun smerter sekundært til kompresjon Kan vokse seg stort I lår Klinisk stor variasjon – ingen ting sikker kansies om dette – med henvisaning praksis tilsier at Subcutane små ) bevegelig I forhold til muske) kan håndteres ute. Dype – spent når muskel spennes, bør håndteres med varsomhet ut…

11 Sykehistorien Vanligste symptom er en kul…
Tidsakse – når ble kulen oppdaget? Tilfeldig bifunn på MR? Veksthastighet? Tidligere forsøkt fjernet? Symptomer?

12 Klinisk undersøkelse Dybde og størrelse Hvor stor er tumor ?
Hvor dypt sitter tumor? Er tumor mobil eller fiksert i forhold til: Hud Knokkel

13 Klinikken ikke alltid lett

14 MR bilde STS Benignt schwannom Lipom Høygradig malignt sarkom
Lavgradig malignt sarkom

15 Utredning av bløtvevsarkomer
Sykehistorie Klinisk us MR Vevsprøve Kun v/tumorsenter Bløtvevsarkom Lårben Lårmuskel Sykehistorien er ofte hevelse, kun smerter sekundært til kompresjon Kan vokse seg stort I lår Klinisk stor variasjon – ingen ting sikker kansies om dette – med henvisaning praksis tilsier at Subcutane små ) bevegelig I forhold til muske) kan håndteres ute. Dype – spent når muskel spennes, bør håndteres med varsomhet ut…

16 Vevsprøve Grovnålsbiopsi og åpen biopsi
Skal kun utføres ved tumorsenter Nøye planlegging av stikkretning Basert på anatomi fra MR bilder og den planlagt operasjon Stikk kanalen oppfattes som kontaminert og fjernes om mulig med operasjonspreparatet

17 Biopsi på tumorsenter Nøye planlagt av radiolog og ortoped
Korteste vei inn Unngå kar nerver Spare muskel Spare hud

18 Ultralyd veiledet biopsi
Når svulsten har en bløtdelskomponent utenfor knokkel Sarkom distale femur, jente 5 år

19

20

21

22

23

24

25

26 Hva gjør patologen? Patologen vurderer ulike vevsprøver Cytologi
Nålebiopsi Kirurgisk biopsi 31

27 WHOs klassifikasjon Fettsvulster
Fibroblastiske/myofibroblastiske svulster Fibrohistiocytære svulster Leiomyomatøse svulster Perivaskulære svulster Skjelettmuskelsvulster Karsvulster Brusk- og bensvulster i bløtvev Gastrointestinal stromal tumor (GIST) Nerveskjedesvulster Gruppe med usikker differensiering Udifferensierte og uklassifiserbare svulster 34

28 Hva gjør patologen? Diagnostikk Vurdering av behandlingseffekt
Skille malign fra benign Skille sarkom fra annen kreft Skille mellom ulike undergrupper av sarkom Vurdering av behandlingseffekt Kirurgiske marginer Effekt av cellegift og strålebehandling Prognostiske markører Hva kan patologen si om svulsten biologi? Lagrer vev i biobank Basal forskning Klinisk forskning Nye medikamentelle behandlingsmetoder 35

29 …når diagnosen er klar Diagnosen er basert på
MR evt supplert med CT og eller rtg Vevsdiagnostikk Klinikk

30 Planlegger vi operasjon
Kirurgi er skreddersøm med to viktige oppgaver Fjerne svulsten Reseksjon / kreft kirurgi Opprettholde funksjon Rekonstruksjon / ortopedi

31 Hvilke pasienter skal henvises ?
…om hvordan man skal finne den berømte nåla i høystakken… Kuler og klumper i allmennpraksis 250 benigne : 1 malign

32

33 De opplagte er ikke vanskelige
Noen ganger er det enkelt fordi den er stor – tumor veide 7,8 kg

34 Henvisning av kuler og klumper
Hvilke bløtvevsvulster skal henvises Sarkomsenter ? Alle over 5 cm Alle dype, uansett størrelse Alle cansersuspekte, uansett størrelse / dybde Raskt voksende kul Sårdannelse Hudforandringer Uvanlige smerter Tilbakefall etter tidligere kirurgi Kuler og klumper etter kliniske retningslinjer 10 benign : 1 malign

35 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller kirurgi på lokalsykehus Vekst eller uventet hist svar Henvisning til sarkomsenter

36 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller Henvis lokalsykehus Henvis til sarkomsenter

37 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller kirurgi på lokalsykehus Vekst eller uventet hist svar Henvisning til sarkomsenter

38 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Dyp UL vurderer dybde Vær liberal med MR nær ledd, kar og nerver! Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Vekst eller uventet hist svar Henvisning til sarkomsenter

39 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Vekst eller uventet hist svar Henvisning til sarkomsenter

40 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Henvis til sarkomsenter

41 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Dyp Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Henvis til sarkomsenter

42 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Henvis til sarkomsenter

43 Utredning av kul eller klump – Bløtvevsarkom?
Kul på ekstremitet eller trunkus Mindre enn en golfball Større enn en golfball Overfladisk Usikker Dyp UL vurderer dybde Subkutant lipom MR Dypt lipom eller annen tumor Observasjon eller henvis lokalsykehus Henvis til sarkomsenter

44 … og hvilke trenger IKKE henvises
MR verifiserte subcutane lipomer uansett størrelse kan fjernes på lokalsykehus uten forutgående biopsi

45 Multiple lipomer - ufarlig
Noen ganger er det enkelt fordi det er mange – dette er dog lipomatose – multiple sc lipomer – en helt ufarlig sykdom, ingen fare for malignitet

46 Hva når mistanken ikke var der…?
WOOPS! – the most common word in surgery

47 Peroperativ overraskelse… Hva gjør jeg nå?
Avbryt reseksjon, stopp disseksjon Vev til histologi Nøye hemostase Vakumdren og antibiotika Lukke såret med små tak i huden Henvis til sarkomsenter og informér pasienten

48 Når uhellet har skjedd Pasienten innkalles til tumorsenter for re-eksisjon Vevsdiagnostikk Ny MR + CT thorax Sårhulen cm margin om mulig Post op strålebehandling De onkologiske resultatene kan bli like gode Omkostningene kan bli betydelig større Mer bruk av delhud, sving- og frie lapper Større reseksjoner evt amputasjoner Oftere ufri margin (re-re eksisjon, evt gjenværende tumorvev)

49 Sarkomer og symptomer w w w . S a r k o m . n o Bløtvevsarkom
Smerter Bensarkom Kul w w w . S a r k o m . n o


Laste ned ppt "Bløtvevsarkomer: Klinikk Diagnostikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google