Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Nordnes skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Nordnes skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Nordnes skole
Besøksdag for nye førsteklassinger 23.mai 2018

2 Agenda for dagens møte Presentasjonsrunde av alle tilstede
Kort historikk om Nordnes skole Hva vektlegger vi i begynneropplæringen? Rammer for undervisningen Valg av foreldrekontakter og FAU-representanter Kort pause med småprat Informasjon om skolehelsetjenesten SFO informerer om tilbudet Rehabilitering og nye lokaler. Følgeordning Eventuelle spørsmål og avklaringer

3 Presentasjonsrunde Det at foresatte også blir kjent med hverandre er viktig for samarbeid og klassemiljø Reis deg gjerne opp slik at vi kan bli kjent med deg og alle ser deg… Vi vil gjerne vite navnet ditt Hva heter barnet/barna? Har du barn på Nordnes fra før?

4 Nordnes skole – en kort historikk
4. mai 1901 besluttet formannskapet å bevilge penger ”til oppførelse af en skolebygning på Fredriksberg” Bygningen ble tegnet av stadskonduktør Paul Theodor Bjørnstad Skolen åpnet 17. august 1903 Da begynte 1800 elever på skolen, fordelt på 52 klasser. Det var både formiddags- og ettermiddagsskole, og sikkert lørdagsskole også... I kjelleren er det rester av et badehus Etter krigen var det en periode over 1700 elever ved skolen

5 Nordnes skole – 2018/2019 Elevtallet for kommende skoleår er 250 elever, hvorav 34 elever med behov for særskilt tilrettelegging – en liten nedgang fra i år. Bydekkende tjeneste og forsterket avdeling for elever med behov for særskilt tilrettelegging Vi er i overkant av 70 ansatte ved Nordnes skole (ledere, konsulent, lærere, vernepleier, fagarbeidere, assistenter, renholdere med mer) Skolen er under rehabilitering og skal etter planen være ferdig høsten 2020.

6 Leseopplæringen Veiledet lesing – tilpasset den enkelte, felles metodikk for leseinnlæring på Nordnes skole Leselos – et kartleggingsverktøy i forhold til arbeid med lesing og vurdering: Lesing i alle fag Skrive seg til lesing - STL Alle lærere er leselærere Lesing med langsom progresjon / ASK Foreldre er viktige lesehjelpere Det er viktig å lese minst 15 minutter hver dag med barnet og følge opp oppgavene i veiledet lesing

7 Betydningsfulle år Nordnes skole
”En skole i endring” – endring og fleksibilitet preger det postmoderne samfunn. Vi skal fylle en gammel bygning med ny pedagogikk. Barna tilbringer mye av sin tid i skole og SFO, og det stilles derfor krav til at skolen oppleves som trygg og inkluderende. Godt samspill med andre kan læres. Vi har en sosial læreplan som sier noe om skolens verdisyn og holdninger. Vi legger stor vekt på dialog i vårt samspill med barna. Trivselsregler for Nordnes skole Elevsamtaler og utviklingssamtaler med og om barnet Nordnes skole Sosial læreplan

8 Trivselsreglene på Nordnes skole
Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Vi skal være snille og greie med hverandre. Elevene skal høre på de voksne. De voksne skal høre på eleven. Ute kan vi løpe, inne skal vi gå. I friminuttene er vi ute, og vi kler oss etter været. Vi vil ha det pent og ordentlig rundt oss

9 SAMSPILLSMETODEN DIALOG
7 PRINSIPPER FOR GODT SAMSPILL VIS AT DU BRYR DEG JUSTER DEG SNAKK HYGGELIG OM DET DEN ANDRE ER OPPTATT AV GI ROS OG ANERKJENNELSE FELLES FOKUS GI MENING SETT POSITIVE GRENSER

10 Nordnes skole ønsker å være en inkluderende skole
Et sted der eleven opplever å bli sett og hørt Et sted der eleven opplever å mestre Et sted der eleven får nye ferdigheter og lærer seg ny kunnskap på ulike måter Et sted der trivselen er høy Et sted der kommunikasjonen mellom lærer og elev er preget av dialog Et sted der kvaliteten på relasjonene er preget av anerkjennelse og respekt Manifest-mot-mobbing/Voksne-skaper-vennskap/

11 Samarbeid mellom hjem og skole
Vi skal samarbeide om å skape et godt skole- og nærmiljø Vi skal samarbeide om et godt læringsmiljø, der elever og voksne på skolen og i hjemmet tar et felles ansvar FAU og SU er rådgivende organer ved skolen der foreldrene har representanter. Det velges FAU-representanter og klassekontakter i god tid før høstferien – noen som ønsker å melde sin interesse nå? Elevene skal oppøve selvstendighet, utvikle evnen til å ta egne valg og på sikt ta ansvar for egen læring Vi oppmuntrer og støtter barna og hverandre, og tar opp problemer direkte Det er viktig å følge opp hjemmearbeid og annen informasjon

12 Hvordan forbereder vi barnet på skolestart?
Alle kjenner skole fra innsiden. Alle har en mening om skolen. Forhåpentligvis er det mer åpenhet og innsyn i skolen i dag. Det er viktig å formidle et positivt syn på skolen til barnet. Snakk positivt om skolen når barnet hører på Forbered barnet på skolestarten. Ha lav terskel for å ta kontakt med skolen.

13 Rutiner på trinnet Alle elever må medbringe egen mat til skole hver dag Skolemelk kan bestilles på Alle bør ha liggende ekstra byttetøy Alle har faste plasser i garderobene med plass til lagring av byttetøy Onsdag er uteskoledagen for 1.trinn Vi bruker innesko på Nordnes skole for et bedre inneklima Regntøy og passende klær må foresatte sørge for medbringes Alle klær må merkes med navn

14 Kort pause! Snakk gjerne med de du sitter sammen med
Kaffe, te og/eller en kjeks? Etter pausen orientering om skolehelsetjenesten og SFO

15 Skolehelsetjenesten ved Nordnes skole
Helsesøster Synnøve Starheim Thorgrimsen Tlf: (mandag i ulik uke, tirsdag og onsdag) Helseundersøkelse alle elever 1. trinn og 3.trinn Vaksinering Klasseundervisning i helserelaterte emner Samarbeidspartner for skole i saker om fravær, mobbing, trivsel og andre utfordringer Oppfølging av enkeltsaker etter behov

16

17 Barn trenger og ønsker trygge og forutsigbare rammer rundt seg.
Da trives de best. Det er viktig at de gode vanene og rutinene innarbeides hjemme.

18 • Spis alltid frokost! • Ha med skolemat hver dag • La gjerne barnet få delta i mat- lagingen. Ha regelmessige måltider og spis sammen

19 • La barnet få tilskudd av vitamin D,
spesielt i vinterhalvåret • Spis frukt og grønnsaker hver dag • Drikk vann!

20 6 år 8 år • En elev på 1. trinn trenger ca. 11 timers søvn
• Forskning viser at nok søvn er viktig for både helse, læring og trivsel • Ha noenlunde samme leggetid i hverdag og helg 6 år 8 år

21 •. Unngå TV, nettbrett, PC. og lignede på rommet
• Unngå TV, nettbrett, PC og lignede på rommet. Avslutt skjermbruk en stund før leggetid • Ro gradvis ned aktivitetsnivået på kvelden og ha positive rutiner når det nærmer seg leggetid 6 år 8 år

22 • Barn er skapt for bevegelse
• Fysisk aktivitet har positiv effekt på fysisk og psykisk helse, konsentrasjon og læring • Motiver barnet til aktiv lek utendørs Barn bør være fysisk aktiv i minimum 60 minutter hver dag

23 • Bryt opp stillesittende tid med mer
aktive perioder • Gå til skolen om mulig. Husk at du er ditt barns store forbilde!

24 Referanser • Folkehelsemeldingen (2015).
• Haugland, S (2009): Kap. 4.4 « Søvn» i Haugland og Misvær (red.) Håndbok for skolehelse- tjenesten • Helsedirektoratet (2014): Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet • Hysing et al (2013): Sleep patterns and insomnia among adolescents: a populationbased study • Matportalen.no • Mindel et al 2006: Behavioural treatment of bedtime problems and night wakings in infant and young children • Mindell et al 2004: Development aspects of sleep hygiene: findings from the 2004 National Sleep in America Poll • Nasjonalt råd for ernæring (2010). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge • Sørensen E. 2009: Søvnforstyrrelser hos barn og unge • Van Cauter & Knutson (2008): Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes Utarbeidet av Bergen Kommune og Høgskolen i Bergen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har bidratt med faglige råd.

25 Fravær og permisjoner Ved fravær skal skolen ha beskjed allerede ved første fraværsdag. Ser helst at foresatte ringer inntil eventuell annen avtale gjøres direkte med kontaktlærerne. Kontaktlærere kan innvilge inntil 2 dager fri – meldebok Skolen kan i utgangspunktet kun innvilge inntil 10 dager i løpet av et skoleår Mer enn 2 dager må det søkes om permisjon: tjenestetilbud/skole-og-utdanning

26 Læring i en digital hverdag
Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i rammeverket for skolen ferdigheter/ Utviklingsarbeidet for Nordnes skole 2017 – 2019 Nettvett, kildekritikk, bruk av digitale verktøy som støtte for læring (foto, film, it’s learning, Creaza…) Skrive seg til lesing (STL+) - vi har testet litt 16/17, og evaluerer i vår før vi gjør endelige vurderinger Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK): Tobii, Roll-Talk, nettbrett, Pegasus, Boardmaker

27 SKOLEFRITIDSORDNINGEN PÅ NORDNES SKOLE
Innmelding i SFO – man søker på Bergen kommunes hjemmeside: tjenestetilbud/skole-og-utdanning Hel og halv plass Fokus på fysisk aktivitet og sosial kompetanse Organisering – grupper og baser Praktiske opplysninger: Skiftetøy og merking Langdager i SFO – se skoleruten

28 Viktige datoer: Høst Vår 31. juli oppstart SFO
16.august første skoledag 10. september planleggingsdag Uke 41 høstferie 8. og 9. november planleggingsdag 21.des siste skoledag før juleferie Vår 2.januar oppstart etter juleferien Uke 9 vinterferie Uke 16 påskeferie 31. mai planleggingsdag Siste skoledag er 21.juni SFO har åpent til og med juni

29 Noen spørsmål dere gjerne kan tenke på hjemme…
Skolen og hjemmet skal samarbeide om elevene – hva betyr det for deg? Hva er dine ønsker og forventninger til skolen? Hva er dine ønsker og forventninger til samarbeidet med de andre foreldrene på trinnet? Hvordan snakker vi om skolen og læring i elevenes påhør? Hvordan kan hjemmene støtte skolens læringsarbeid?


Laste ned ppt "Velkommen til Nordnes skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google