Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førskoledag 15. juni Hordvik skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førskoledag 15. juni Hordvik skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Førskoledag 15. juni Hordvik skole

2 Program - innhold Barna er ferdige ca 11.00
Felles samling – musikkrommet Presentasjon av kontaktlærere og assistenter Innslag fra elever – 4. trinn Informasjon fra kontaktlærere – elevene går til klasserom. Informasjon til foresatte Avdelingsledere informerer om skolen og foresattes rettigheter SFO-leder informerer om skolefritidsordningen Kaffe og fri prat Barna er ferdige ca 11.00

3 Elevantall – 23 elever – Vi tar et navneopprop. Rammer - Se Timeplan.
Informasjon om Hordvik skole. 218 elever, 7 trinn, ca. 60 barn på SFO, 15 pedagoger, ca. 30 ansatte totalt på skolen. 1. trinn skoleåret 2012/13 Elevantall – 23 elever – Vi tar et navneopprop. Rammer - Se Timeplan. Organisering – klasserom + grupperom Voksentetthet – 2-3 voksne i alle timer. Informasjon og synliggjøre hjemmesiden:

4

5 Timeplanen viser 1 utedag. Dette har vi fokus på 1. -4. trinn
Timeplanen viser 1 utedag. Dette har vi fokus på trinn. Lærerne styrer innholdet. 24 undervisningstimer, – 13.00, De er ferdig på mandag, da er det SFO for de som går der. Bruk av PC og hjemmeside. Ukeplanen kommer på nettet. Skolerute + SFO-rute. Elevliste - opprop

6 Vi har store forventninger til at dere følger godt opp barna deres
Vi har store forventninger til at dere følger godt opp barna deres. Da er det viktig med godt skole-hjem samarbeid. Tett kontakt med kontaktlærerne Sølvi & Annie. Bruk ”Meldeboken” flittig, og se i den røde Post-mappen etter info-skriv. Skolemelk og Skolefrukt kan bestilles på Internett. Ca. 3,50 pr. dag for melk, og 2,50 for frukt. Lurt å bestille før skolestart. Dele ut heftet ”God skolestart”. Vi har helsesøster Sissel Bjorheim her hver onsdag på skolen, og skolelege Øyvind Åsebø annenhver onsdag + Logoped noen timer pr. uke.

7 Samarbeid med foresatte – sammen kan vi få til mye!
Det er de foresatte som har hovedansvaret for barn og unges utvikling, men skolen skal støtte foresatte i dette og medvirke til et godt samarbeid med hjemmene. Sammen har vi et felles ansvar for at barna får en god skolestart og får tilpasset og nyttig opplæring. Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel. Foreldremøter Læringsplattformen It`s learning Utviklingssamtaler Skolens nettside Samarbeidsmøter Samarbeidsutvalg Skolemijøutvalg FAU

8 Hva skal elevene lære? Skolen skal legge vekt på å utvikle de Grunnleggende ferdighetene som er grunnlaget for all annen læring. Disse er: • å kunne uttrykke seg muntlig • å kunne lese • å kunne skrive • å kunne regne • å kunne bruke digitale verktøy

9 Foreldreplakaten Foreldreplakaten

10 Organisering av skoledagen
–undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og SFO, 1.-4.trinn Leksearbeid –Gratis leksehjelp fra 1.-4.trinn -leksevaner SFO

11 Skolens ledelse, ansatte og støttetjenester
Rektor –Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Ledelse –Rektor, avdelingsledere og SFO-leder, inspektør Sosiallærer –Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc. Kontaktlærer –Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ved behov. PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) –Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

12 Styrings-og samarbeidsorganer på skolen
Foreldrekontakter FAU SU Elevråd Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven.

13 Mye informasjon! Skolestart Den første tiden Skoleåret – ferier og fridager Kan eleven få ekstra fri? Sykefravær Ordensregler Lekser Etc.

14

15

16 Gode leksevaner Les mye Anerkjenn og gi støtte – involvering

17 SFO SFO: Diverse informasjon fra SFO-leder Grethe Urhaug :
Kl –

18 Velkommen til en trygg og god skolestart på Hordvik skole!
Nå er det kaffe/te ute på biblioteket Elevene er klar ca. kl Vi sees ved skolestart, og dere må alle ha liten terskel for å ta kontakt med oss på skolen dersom dere lurer på noe 


Laste ned ppt "Førskoledag 15. juni Hordvik skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google