Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle tiders historie Kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle tiders historie Kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle tiders historie Kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner
Avslutningquiz Alle tiders historie Kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner

2 Nytt på nytt De fleste kjenner tv-programmet «Nytt på nytt». Der får deltakerne presentert fire saker eller personer hvorav en ikke hører sammen med de tre andre. Før lagene kommer fram til svarene sine, resonnerer de fram og tilbake om hva som kan høre sammen, eller ikke. Den samme leken kan brukes for å lage en morsom og lærerik avslutning på en historieøkt. Nedenfor følger et eksempel på 10 oppgaver der ett av alternativene KAN kastes ut. Samtidig er det mulig å argumentere ulikt for hva som faktisk kan knyttes sammen. Det er ikke alltid ett fasitsvar. Eksemplet kan brukes til å oppsummere kapitlet om opplysningstiden. Klassen kan deles inn i lag. Hver runde starter med at en gruppe får muligheten til å resonnere seg fram til et svar. Poeng får de om svaret er velbegrunnet. Dersom gruppa ikke kan svare fornuftig, får neste gruppe en mulighet til å skåre ekstrapoeng. En slik lek kan brukes også som oppsummering etter enkelttimer. Da kan enten lærer på forhånd lage ferdig noen alternativer, eller elevene kan selv lage slike og bytte seg i mellom Aktuelle kategorier kan være personer, årstall, begivenheter, bøker,

3 Declaration of Independence Bill of Rights
Hva skal ut? Oppgave A B C D 1 Copernicus Galenos Galilei Newton 2 Locke Jefferson Ludvig 16. Rousseau 3 Declaration of Independence Bill of Rights Erklæring om menneskets og borgerens rettigheter Principia 4 Nasjonal-konventet Stenderfor-samlingen Velferds-komiteen Direktoriet 5 Konstitusjonelt monarki Republikk Europa-konserten Enevelde 6 Jakobinerne Girondinerne Rojalistene Sans- kullottene 7 Olympe de Gouges Charlotte Corday Robespierre Marat

4 Oppgave A B C D 8 Kontinental-systemet St.Helena Cartagena-manifestet Waterloo 9 1789 1815 1830 1848 10 Thomas Paine Joseph Guillotin Simon Bolivar Jose de San Martin

5 Forslag til fasit Oppgave 1: Ut: Galenos. De tre andre er vitenskapsmenn fra den moderne tiden. Galenos levde i antikken, og hans teorier tilhørte et tidligere vitenskapelig paradigme Oppgave 2: Ut: Ludvig 16. De tre andre er tenkere som begrunnet borgernes rettigheter. Ludvig representerte eneveldets idé om at makten er gitt kongen av Gud. Oppgave 3: Ut: Principia. De tre andre tekstene er politiske erklæringer om medfødte rettigheter. Newtons Principia er et naturvitenskapelig verk. Oppgave 4: Ut: Stenderforsamlingen. De tre andre er politiske organer som oppsto under den franske revolusjonen. Stenderforsamlingens historie gikk flere hundre år tilbake. Siste gang den var samlet var forut for utbruddet av revolusjonen. Oppgave 5: Ut: Rojalistene. De tre andre er revolusjonære grupper under revolusjonen i Frankrike. Rojalistene ønsket kongen og eneveldet tilbake. Oppgave 6: Ut: Europakonserten. De tre andre er ulike typer statsformer. Europakonserten var betegnelsen på maktbalansesystemet i Europa etter Napoleons fall. Oppgave 7: Ut: Marat. De tre andre ble alle sammen halshugget på skafotten under revolusjonen. Marat ble stukket i hjel med en kniv i sitt eget badekar. Oppgave 8: Ut: Cartagenamanifestet. De tre andre er alle direkte knyttet til Napoleon. Cartagenamanifestet var et viktig dokument i Sør-Amerika. Oppgave 9: Ut: De tre andre årstallene var viktige revolusjonsår var året da Napoleon falt og reaksjonen satte inn. Oppgave 10: Ut: Joseph Guillotin. De tre andre var revolusjonshelter. Guillotin var legen som fant opp den effektive henrettelsesmetoden.


Laste ned ppt "Alle tiders historie Kapittel 8: Opplysningstid og revolusjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google