Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 11: Moderne Politisk Teori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 11: Moderne Politisk Teori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 11: Moderne Politisk Teori
Narve Strand

2 Machiavelli (1469-1527) Overgangsskikkelse
Politikk = maktspill! (“Fyrsten”) Eller: balanse interesser → orden, stabilitet (“Discorsi…”) → “Fattigmanns-Platon/ -Aristoteles”

3 Den Klassiske Liberalismen
Grunnlegger: Hobbes ( ) Oppsto kjølvannet Vitenskapelige Revolusjon Sentralt: Grunnlag/legitimering samfunnsorden Nøkkelbegrep: Samfunnskontrakten!

4 Naturtilstanden Statsløs tilstand
(1) Mennesket: Styrt overlevelsesdrift; frykt (2) Aldri nok ressurser → Alles krig mot alle!

5 Samfunnskontrakten All makt til Suverenen! Sterk, stabil stat Samtykke
Fornuftsbasert = Legitimere statsstyre (nattvekterstat)

6 LEX/IUS Naturloven = Søk alltid fred hvis mulig!
Lov (lex): Fornuftsnorm, -regel Rett (ius): Frihet til å handle eller ikke Naturloven = Søk alltid fred hvis mulig! Naturretten = Hvis ikke, bruke alle midler sikre deg! Positiv lov = Suverenens vilje

7 Konflikter mulig? EGENTLIG IKKE: Suverenens vilje lovgivende
Plikt underkaste oss Suverenens person ”hellig” Kan alltids prøve å flykte...

8 Verdinøytral Vitenskapelig Modell?
(1) Statsstyre vs. moral/politisk liv (2) Verdier = subjektive (3) Statsstyre og mennesket= urverk (mekanistisk syn) → Rent beskrivende samfunnsvitenskap?

9 John Locke (1632-1704) Bidratt mest utforming moderne liberalisme
Etter Platon kanskje den mest innflytelsesrike politiske teoretikeren

10 Naturtilstanden Statsløs, men IKKE samfunnsløs tilstand
(1) Alle individer rett til frihet, liv og eiendom (iboende rettigheter) (2) Nok ressurser alle klare seg → Statsdannelse?

11 Samfunnskontrakten (1) Offentlige kjente lover (2) Upartiske dommere
(3) Håndhevelse lover Rettsstat og deling statsmakt (utøvende, lovgivende) Folkesuverenitet

12 Konflikter mulig? JA! (1) Utøvende og lovgivende makt må fungere i.h.t. naturlig lov (2) Borgerne kan rasjonelt vurdere dette! (3) Hvis flertallet mener de ikke gjør det → Opprørsrett!

13 ”Possessiv Individualisme” (MacPherson)
Rett til disponere fritt egen kropp og resultat arbeid (privat eiendomsrett) Landeiendommer og kapital Statens rolle beskytte dette

14 VIKTIG: Locke den første tenker som gir forsvar konstitusjonelt styre, rettsstat og demokrati!

15 Konsekvent Politisk Teori?
(1) Naturrett på empiristisk grunnlag? (2) Religiøs begrunnelse sekulær teori?

16 Rousseau ( ) Imot engelske liberalismes og opplysningstidens ensidige fokus fornuft og framskritt Anti-liberal? Totalitær?

17 Naturtilstanden Statsløs og samholdsløs tilstand
(1) Mennesket = naturlig godt (2) Roten til alt ondt: Eiendomsretten! → Stat?!

18 Samfunnskontrakten Basis: individets egen frie vilje
Forener individuell frihet og moralsk fellesskap i høyere syntese ↔ Positiv vs. negativ frihet

19 ”Allmennviljen” Sikrer politisk liv styrt hensynet fellesskapet
Tuftet på menneskets naturlige medfølelse Det egoistiske mennesket må tvinges til å bli fritt!

20 En Liberal Teori? For aktivt borgerskap, men samtidig må folket oppdras... ”Allmennviljen”: Ikke reduseres flertallsbeslutning/enstemmighet! Staten i siste instans tvinge borgerne til å innse sitt eget beste!

21 Grunnproblem Klassiske Liberalisme:
Objektiv, rettferdig samfunnsorden ↔ subjektive, individet? Forsvare den rasjonelt? Utvikle en ”nøytral” statsteori?


Laste ned ppt "Forelesning 11: Moderne Politisk Teori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google