Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roman/Novelle Oppbygning og analyse S.S. EUS 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roman/Novelle Oppbygning og analyse S.S. EUS 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Roman/Novelle Oppbygning og analyse S.S. EUS 2017

2 Hva er typisk for en roman?
En roman er en lengre, oppdiktet fortelling som gjerne utgis som en egen bok. Mange personer. Utdypende persongalleri. Foregår ofte over en lengre tidsperiode. Kan ha flere/mange spenningstopper og vendepunkter.

3 Hva er typisk for en novelle?
En novelle er kort i forhold til en roman. Hvor kort den er varierer svært mye, den kan være alt fra et avsnitt til rundt 40 boksider. Typisk novelletrekk er: Det er få personer med. Novellen foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, på begrenset plass og med få hovedpersoner og bipersoner. En novelle starter ofte in medias res, en «pangstart» om man vil. Det vil si at den hopper rett inn i handlingen. Noveller har som oftest kun en spenningstopp som ender med et vendepunkt mot slutten av novellen. Frampek benyttes ofte, dvs. vi får «hint» tidlig i novellen om hva som vil skje på slutten. Noen noveller har parallellhandlinger. Det vil si at en forteller to eller flere handlinger ved siden av hverandre. Noveller har ofte en åpen slutt, med rom for flere tolkninger. Sammenlignet med en roman er novellen kort og komprimert, kun det viktige er tatt med. Derfor må vi ofte lese mellom linjene for å få med oss hva en novelle handler om.

4 Analyse av roman/novelle
Analyse av formen på teksten Vi må se på tekstens hvordan: Teksttype Sjanger Synsvinkel Språk Språklige virkemidler Oppbygning Spenningsstigning Spenningstopper Vendepunkt Klimaks Avslutning Analyse av innholdet i teksten (TEMA) Vi må se på tekstens hva: Selve handlingen? Hva handler teksten om? Analyse av hensikten med teksten (BUDSKAP) Vi må se på tekstens hvorfor: Hva er det forfatteren ønsker å skrive om? Budskap? Hva er det teksten egentlig handler om?

5 Analyse av innholdet og hensikten
Tema Selve handlingen. Handlingsreferat. Budskap Hva er det forfatteren ønsker å si oss? Hva er forfatterens budskap til oss? Hva er det teksten egentlig handler om? Man må ofte lese mellom linjene!!!

6 Språklige virkemidler
Ironi Hva? Å si det motsatte av det man mener. Eksempel: «Ja, her har du jobbet hardt», kan foreldrene si hvis du skulle rydde på rommet, og det fortsatt er rotete når de kommer for å sjekke. Formål: Understreker et poeng ved å vise til det motsatte. «Vennliggjør» kritikk. Retoriske spørsmål Hva? Spørmål forfatteren stiller leseren, som en ikke ønsker svar på. Eksempel: «Hvem er vi?». «Hvordan er det mulig å alltid oppføre seg plettfritt?» Formål: Gjøre teksten interessant. Skape interesse hos leseren. Presisere interessante poeng. Gjentagelser Hva? Gjentagelse kan være så mangt. Vi kan gjenta rytme, lyd, enkeltord, setninger og avsnitt. Eksempel: "Jeg kom, jeg så, jeg vant." (Julius Cæsar). "Saken er biff, saken er karbonade, saken er ertesuppe!" (Bjørge Lillelien, NRK) Formål: Gjentagelse kan fremheve, binde sammen, gjøre det lettere å huske og øke spenningen. Kontrast Hva? Motsetning. Når to motsatte elementer settes opp mot hverandre. Eksempel: Kropp - sjel. Død - liv. Himmel - jord. Gud - djevel. Stor - liten. Rask - langsom. Sort – hvitt. Ektefellene Nora og Thorvald Helmer i Ibsens drama Et dukkehjem er for eksempel klare motsetninger på slutten av skuespillet. Nora har blitt voksen og vil stå på egne ben, mens Thorvald er svak og sårbar, og sier at han ikke kan greie seg uten henne. Formål: Forsterke og skape spenning. Sammenligning: Hva? Sammenligne to ting ved hjelp av ordet: som. Eksempel: Turid vil skrive noe fint om kjæresten sin. Hun sammenligner Frank med en sommerkveld. Hun skriver: «Frank er som en sommerkveld, varm og øm». Formål: Forsterker, understreker et uttrykk. Kan ha humoristisk virkning. Gjør ofte at uttrykket får mer oppmerksomhet. Bilde/Metafor Hva? Ord/uttrykk brukt i overført betydning. En slags sammenligning. Eksempel: «Du er en blomst», «Gå på trynet», «Pile av sted». Formål: Forfatteren får sagt mye, med få ord.  Besjeling Hva? Konkrete ting får menneskelige egenskaper, de får «sjel». Eksempel: «Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine»(Fra diktet ”Landskap med gravemaskiner” (1954) - Rolf Jacobsen). Mange eventyr f.eks «Pannekaka». «Stjernene stirrer på meg». Formål: Variere språket, sammenligne.   Overdrivelse/underdrivelse Hva? Setter ting på spissen og regner med at leseren forstår betydningen utifra sammenhengen./motsatt. Eksempel: «Jeg er så mett at jeg sprekker»/ «Du var ikke helt heldig med den der, gitt». Formål: Ofte brukt med humor og sarkasme for å latterliggjøre en situasjon, understreke en betydning osv.

7 Personifisering Hva? Menneskelige egenskaper overføres til abstrakte begreper. Eksempel: «Tiden flyr», «Friheten er en venn», «Her går kristendom og sosialisme hånd i hånd». Formål: Variere språket, sammenligne. Allegori Hva? Allegori er hentet fra gresk og betyr: å tale i bilder. Hele eller større deler av teksten er et bilde på noe annet. En allegori er en konkret fortelling som i tillegg bør oppfattes som et bilde på noe annet, større og (mer) vesentlig. En fremstilling med overført betydning. Eksempel: Formål: Det du konkret skriver, er et bilde på noe annet. Leseren må tenke seg om og tolke. Symbol Hva? Et ord som representerer noe mer enn seg selv. Har en annen betydning enn selve definisjonen av ordet. Eksempel: Rosen (kjærlighet/skjønnhet). Duen (fred), slangen (fristelse/synde), veien(frihet/uforutsigbarhet). Det norske flagget er noe mer enn bare et tøystykke. Formål: Presentere en større betydning. Allusjon Hva? Hentydning til en annen kjent tekst eller hendelse. Aller mest vanlig er det å bruke allusjoner til Bibelen. Eksempel: . "Jeg kom, jeg så, jeg vant." (Julius Cæsar). "Jeg kom, jeg så, jeg forsvant." (Dikt: Jan Erik Vold). Eller: Når forfatteren Lars Saabye Christensen f.eks skriver: "En ny dag lå foran meg, men jeg hadde ikke blanke ark og fargestifter", går han ut fra at leseren kjenner til Alf Prøysens vise "Du skal få en dag i mårå". Formål: Referere til noe som leseren kjenner til. Kan ha humoristisk virkning, positiv effekt og gjør ofte at uttrykket får mer oppmerksomhet.

8 Oppgave: Klarer du og finne igjen noen typiske novelletrekk?
Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Oppgave: Klarer du og finne igjen noen typiske novelletrekk?

9 Oppgaver til novellen: Automatisk eksistens av Shin-Ichi Hoshi
Hvilke typiske trekk for novellen finner du i fortellingen? Hvor foregår handlingen? Beskriv hjemmet til hovedpersonen. Hvem er hovedpersonen? Hva er, og hva gjør «hånden»? Hvilken synsvinkel er novellen skrevet i? Klarer du å finne noen frampek i teksten (hint om hva som kommer til å skje). Hvilke språklige virkemidler finner du i novellen? (sammenligninger, metaforer, besjeling, personifikasjon) Gi eksempel på en skildring du synes er godt skrevet. (person- miljø eller atmosfære) Hvor er det dramatiske høydepunktet i novellen? Hvordan slutter novellen? Hva tror du er temaet i novellen? Begrunn svaret. Hva mener du er budskapet i novellen? Hva synes du om tittelen til novellen? Begrunn svaret. Likte du novellen? Begrunn svaret. Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene.

10 Novelle: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Oppgave 1: Novelletrekk Hva skiller en novelle fra en roman? Hvilke typiske novelletrekk finner du i igjen i novellen Ringen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene.

11 Novelle: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Oppgave 2: Analyse Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Går det an å si noe om når den er skrevet? (tema, språkbruk, ordvalg). Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hvilken synsvinkel er novellen skrevet i? Hva har dette å si for fortellingen? Miljø/setting: Hvor mange og hvilke situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: I novellen bruker Hamsun det språklige virkemidlet symbol. Hva er et symbol? Forklar og gi noen eksempler. I denne novellen er det ringen som er symbolet. Forklar hva ringen (symbolet) representerer i denne novellen? Hvordan kan man tolke det når Hamsun skriver: Hovedpersonen: Ringen er blitt for trang. Kvinnen: Hun har forlagt/mistet ringen? Hovedpersonen: Ringen har blitt for rommelig (stor). Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet i teksten.

12 Novelleanalyse: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Innledning Novellen Ringen, er hentet fra novellesamlingen Siesta (1897). Temaet i novellen er i hovedsak kjærlighet. Hovedpersonen, altså mannen i historien, gir fra seg kjæresten sin, slik at hun kan finne ut hvem hun egentlig elsker. Han kjenner seg mindreverdig og kjærligheten hennes er blitt for liten for ham, og det hele ender tragisk. Teksten er skrevet tradisjonelt med dansk språk og skrivemåte. Likevel er innholdet modernistisk, ettersom mannen gir kjæresten sin muligheten til å forlate ham for å finne seg selv. Moderniteten Moderniteten i novellen skinner gjennom i forholdet mellom mann og kvinne. Mannen i handlingen, hovedpersonen elsker sin utkårede, men tør ikke å vise kvinnen hva han føler. Han er rett og slett redd for å bli avvist. Kvinnen er tiltrukket av en annen mann, så hovedpersonen føler seg mindreverdig, og vil ikke ta opp kampen med rivalen. At det i det hele tatt er mulig for en kvinne å velge å gå fra en mann vis at denne novellen er preget av moderne tankegang. Novella er skrevet i første person entall, altså «jeg-form». Dette skaper en nærhet til hovedpersonen, men det kan virke en smule ensidig. Et viktig spørsmål blir da om en faktisk kan stole på jeg-personen. Han har i gjennom hele novella en rolig og edel oppførsel. Det kan være et skalkeskjul for den sjalusien og hevnfølelsen han egentlig føler på. Det blir altså hovedpersonens opplevelser vi må foreholde oss til.

13 Novelleanalyse: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Moderniteten Moderniteten i novellen skinner gjennom i forholdet mellom mann og kvinne. Mannen i handlingen, hovedpersonen elsker sin utkårede, men tør ikke å vise kvinnen hva han føler. Han er rett og slett redd for å bli avvist. Kvinnen er tiltrukket av en annen mann, så hovedpersonen føler seg mindreverdig, og vil ikke ta opp kampen med rivalen. At det i det hele tatt er mulig for en kvinne å velge å gå fra en mann vis at denne novellen er preget av moderne tankegang. Novella er skrevet i første person entall, altså «jeg- form». Dette skaper en nærhet til hovedpersonen, men det kan virke en smule ensidig. Et viktig spørsmål blir da om en faktisk kan stole på jeg-personen. Han har i gjennom hele novella en rolig og edel oppførsel. Det kan være et skalkeskjul for den sjalusien og hevnfølelsen han egentlig føler på. Det blir altså hovedpersonens opplevelser vi må foreholde oss til.

14 Novelleanalyse: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Handling Gjennom novellen treffer kvinnen og mannen hverandre, tre ganger, tre møter som kommer i kronologisk rekkefølge. I den første scenen er de i et selskap. Mannen oppdager at hans kjære blir begeistret for en annen mann. Han skjuler sjalusien sin, og leverer forlovingsringen tilbake i en høflig dialog. ”Se, din ring den er blitt meg for trang, den trykker meg. Hva om du lot den gjøre større?” Ringen fungerer her som et symbol på kjærligheten mellom dem. Det at ringen har blitt for trang betyr enkelt og greit at kjærligheten mellom dem er blitt for liten. Her gir han henne lov til å finne ut hvem hun egentlig elsker. Denne friheten viser modernistiske trekk med tanke på at novellen er skrevet i 1897, da det ikke var vanlig at kvinner hadde mulighet til å forlate sin mann. I den andre scenen møter de hverandre etter en måned. Her starter spenningskurven å stige. Kvinnen har mistet ringen han gav henne, den som gjennom hele novellen symboliserer kjærligheten mellom dem. Han ser forlegenheten hennes, og forstår at hun fremdeles er fasinert av rivalen. Nok en gang blir det prat om ringen, istedenfor å snakke om hva de egentlig føler for hverandre. Kvinnen er lettet fordi mannen ikke er sint, men det som egentlig har hendt er at han også har mistet hennes ”ring”. I det tredje og siste møtet kommer vendepunktet. Mannen oppsøker bevisst en plass hvor han vet han vil møte kvinnen. Vendepunktet spiller her på at hun igjen er blitt interessert i ham. Han kan se på øynene hennes at hun på ny vil ha ham. ”..og hun hadde tredobbelt blå og tredobbelt strålende øine..”. Mannen velger likevel å gjøre det slutt med sin kjære i det øyeblikket hun viser sin kjærlighet til ham igjen. Sjalusien, eller skuffelsen hans kommer til uttrykk i skildringen av munnen hennes. ”..men hennes mund var blitt for stor og blek”. Hun var brukt av en annen. Ringen var nå for stor for ham, den passet ikke fremdeles.

15 Novelleanalyse: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Kvinnens rolle i novellen Vi får aldri vite noe om tankene til kvinnen. Vi må tolke disse ut i fra handlingene og replikkene hennes. Hun bryr seg ikke om at han bryter forlovelsen. Ved neste møte ser hun ned i gaten, noe som kan beskrive at hun ikke tør å møte blikket hans. Hun kan allerede ha gått inn i et nytt forhold. ”Det er sandt – ringen. Det gikk uheldig med den, jeg har forlagt den et sted, jeg har mistet den”. Ved at hun har mistet ringen, forteller hun indirekte at følelsene hun hadde for han er borte. Da de møttes for tredje gang, viser kvinnen at det er hovedpersonen hun egentlig elsker. Når hun forteller at hun har funnet ringen igjen, og at hun har gjort den større, avslører hun følelsene hun har for ham. Men nå vil ikke mannen ha henne, og slik blir de begge gående uten hverandre. Miljøet Miljøet i novellen endrer seg i de tre forskjellige scenene. I det første avsnittet er de i selskap, og ut i fra skildringen av sønnen i huset i uniform, kan vi gå ut i fra at vi finner oss i et overklassemiljø. Siden forloveden forelsker seg i sønnen i huset, kan vi forstå at hovedpersonen føler seg mindreverdig i disse omgivelsene. De neste to avsnittene foregår utendørs. Mannen føler seg mer tilpass her, og i det siste møtet er han den dominerende parten. Her møter vi bare han og kvinnen, forfatteren gir ingen nærmere skildring av miljøet rundt dem. Virkemiddel Hamsun velger visuelle bilder som virkemiddel for å beskrive hva han ser. ”Dobbel blå og dobbelt strålende”, forteller om beundringen hennes for rivalen til hovedpersonen. I siste scene er øye skildret som ”tredobbelt blå og tredobbelt strålende”, og forteller om kvinnen sin kjærlighet til hovedpersonen. Flere bilder får vi når han skildrer rivalen. ”Uniform og løverøst”, det skal fortelle at han er offiser, og at hovedpersonen latterliggjør maskuliniteten til rivalen.

16 Novelleanalyse: Knut Hamsun - Ringen (1897)
Oppsummering I gjennom hele novellen er den manglende kommunikasjonen mellom hovedpersonen og hans kjære en problemstilling. Det er tydelig at det er den manglende kommunikasjonen som til slutt ender i ulykken deres. Dersom jeg-personen hadde tatt motet til seg og kjempet for sin kjære, hadde han kanskje fått beholde henne. Personligheten til mannen blir skildret som litt innestengt, så det er nok veldig vanskelig for kvinnen å vite hva han føler for henne. Det kan på en måte virke som om han mister henne av ren stolthet og sjalusi. Ringen blir som nevnt tidligere et hovedsymbol gjennom hele novellen. En ring er et gammelt symbol på kjærlighet mellom to mennesker. Den er et bilde på forholdet, fordi den hverken har noe start eller slutt. Istedenfor å prate om forholdet sitt og følelsene sine, prater de to om ringen. Den bandt dem sammen, men det blir også den som skiller dem til slutt. Mannen får hevnen sin når han avslår kvinnen i siste scene. Begge står igjen som tapere, ingen får det de egentlig vil ha.

17 Kortfilm: Sandslottet
OPPGAVE: ANALYSE Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Frampek, Kontraster, osv.? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet i teksten. Kortfilm: Sandslottet Jonas og Sara er i sorg etter at deres ti år gamle datter Emilie druknet i en badeulykke. Jonas sliter med skyldfølelse og har trukket seg inn i sin egen verden, hvor han sammen med Emilie gjenopplever de skjebnesvangre minuttene frem til ulykken. Samboeren Sara føler at han stadig glir lengre og lengre fra henne.

18 Kortfilm: Kontroll Oppgave: Analyse
Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Frampek, Kontraster, osv.? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet i teksten. Norsk kortfilm. I jakten på kontroll over livet sitt, begynner Tina å filme seg selv systematisk. "Kontroll" er et satirisk drama om hvordan selvopptattheten tar over en ung kvinnes liv. Regi: Henning Rosenlund.

19 Novelletekst og Kortfilm: Alice Glaser - Tunnelen (1963)
OPPGAVE: ANALYSE Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Frampek, Kontraster, osv.? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet i teksten.

20 Kortfilm: Tunnelen

21 Oppgave: Klarer du og finne igjen noen typiske novelletrekk?
Det er få personer med. Novellen foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, på begrenset plass og med få hovedpersoner og bipersoner. En novelle starter ofte in medias res, en «pangstart» om man vil. Det vil si at den hopper rett inn i handlingen. Noveller har som oftest kun en spenningstopp som ender med et (overraskende) vendepunkt mot slutten av novellen. Frampek benyttes ofte, dvs. vi får «hint» tidlig i novellen om hva som vil skje på slutten. Noen noveller har parallellhandlinger. Det vil si at en forteller to eller flere handlinger ved siden av hverandre. Noveller har ofte en åpen slutt, med rom for flere tolkninger. Sammenlignet med en roman er novellen kort og komprimert, kun det viktige er tatt med. Derfor må vi ofte lese mellom linjene for å få med oss hva en novelle handler om.

22 ANALYSE: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Gjentagelse, Kontraster, Symboler? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Oppgave 1: Klarer du å finne typiske novelletrekk og (språklige) Virkemidler i denne videoen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Marc Depulse – Montag Moll (Original Mix)  Oppgave 2: Skriv historien i denne musikkvideoen om til en novelle i boken din. Lag din egen tolkning av hva den egentlig handler om. Husk novelletrekk og språklige virkemidler.

23 ANALYSE: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Kontraster, osv.? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Oppgave: Klarer du å finne typiske novelletrekk og analysere denne videoen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Avicii - Bromance (Avicii’s Arena Mix)

24 ANALYSE: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Kontraster, osv.? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Oppgave: Klarer du å finne typiske novelletrekk og analysere denne videoen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Sigur Ros - Viðrar vel til loftárása (Gode forhold for luftangrep)

25 ANALYSE: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Kontraster, osv.? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Oppgave: Klarer du å finne typiske novelletrekk og analysere denne videoen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Danique & Distorted Beauty - Scream (Gabriel Ananda Remix)

26 ANALYSE: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Kontraster, osv.? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Oppgave: Klarer du å finne typiske novelletrekk og Virkemidler i denne videoen? Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene. Paul Kalkbrenner – Cloud Rider 

27 Novelletrekk: Oppgave: Klarer du å finne typiske novelletrekk og Virkemidler i denne videoen? Det er få personer med. Novellen foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, på begrenset plass og med få hovedpersoner og bipersoner. En novelle starter ofte in medias res, en «pangstart» om man vil. Det vil si at den hopper rett inn i handlingen. Noveller har som oftest kun en spenningstopp som ender med et (overraskende) vendepunkt mot slutten av novellen. Frampek benyttes ofte, dvs. vi får «hint» tidlig i novellen om hva som vil skje på slutten. Noen noveller har parallellhandlinger. Det vil si at en forteller to eller flere handlinger ved siden av hverandre. Noveller har ofte en åpen slutt, med rom for flere tolkninger. Sammenlignet med en roman er novellen kort og komprimert, kun det viktige er tatt med. Derfor må vi ofte lese mellom linjene for å få med oss hva en novelle handler om. Sailor & I – Tough Love (Phonothek Remix)

28 Huskeliste til skriveøkter: Novelle:
Oppbygning: Innledning: Vi presenteres for personene og får vite hvor og når. In medias res Kronologisk Retrospektiv Hoveddel: Utvikling/spenningsstigning, hvor konflikten/handlingen tilspisser seg og et overraskende vendepunktet inntreffer. Avslutning: Fortellingen rundes av. Gjerne med en åpen slutt. Novelletrekk: En skjønnlitterær tekst. Fri diktning. Ofte få personer med i handlingen. Ofte brukes In medias res i innledningen. Ofte kun et vendepunkt som overrasker leseren. Ofte en åpen slutt. Viktige innholdsmomenter: Skildringer. Tankereferat. Språklige virkemidler: Se eget ark. Imponerende innholdsmomenter: Frampek. Parallellhandlinger. Kreative/overraskende vendepunkter.

29 Oppgave 1: Analyser Novelletrekk Oppgave 2: Analyser Novellens innhold
Analyse Innhold: Tema: Gjengi kort innholdet og hva du mener novellen handler om? Persongalleri: Hvem og hvor mange og personer er med i novellen? Tidsperspektivet: Hvor lang tid strekker novellens handling seg over? Synsvinkel: Hva kan vi si om synsvinkel? Miljø/setting: Hvor mange situasjoner blir beskrevet? Språklige virkemidler: Klarer du å finne noen virkemidler? Symboler, Kontraster, osv.? Frampek? Parallellhandlinger? Hvor er vendepunktet? Budskap: Skriv en oppsummering hvor du gjør deg noen tanker om innholdet og eventuelt peker på budskapet. Novelletrekk: Få personer med. Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res (retrospektiv, kronologisk) Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene.

30 Novelletrekk: Få personer med.
Foregår som oftest innenfor et kort tidsrom, Starter ofte in medias res,. Har som oftest kun en spenningstopp. Ofte et (overraskende) vendepunkt mot slutten. Frampek: Hint om hva som vil skje. Parallellhandlinger: Flere handlinger ved siden av hverandre. Åpen slutt med rom for flere tolkninger. Vi må ofte lese mellom linjene.


Laste ned ppt "Roman/Novelle Oppbygning og analyse S.S. EUS 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google