Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUNKTLIGHETSSEMINAR 23. november 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUNKTLIGHETSSEMINAR 23. november 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUNKTLIGHETSSEMINAR 23. november 2017

2 Status per måned August er den måneden med dårligst punktlighet for alle typer persontog Godstog var dårligst i september Bedring i punktligheten i oktober og november.

3 Status punktlighet per 19.11
Alle punktlighets tall hittil i 2017 er forbedret sammen lignet med unntatt for Flytoget. Det er spesielt stor forbedring for godstog.

4 Roger Wold, seksjon Punktlighet, Kunde og Trafikk
Ytelsesordning 2018 Roger Wold, seksjon Punktlighet, Kunde og Trafikk

5 Kjørevegsavgift

6 Kjørevegsavgift 𝐾𝑗ø𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠
I tillegg kan kjørevegsavgiften enten reduseres eller økes basert på resultatene fra Ytelsesordningen. Bane NOR har i 2018 i tillegg vedtatt å ta seg betalt for flere tjenester enn i dag: Tilgang til godsterminal Stasjonstjenester Hensetting av persontog (parkeringstjenester)

7 Sporpris Beregnes ut i fra faktisk kjørte togkilometer (også ved andre ruter pga. avvik i togtrafikken). 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑗ø𝑟𝑡𝑒 𝑘𝑚∗𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑛𝑛∗𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟. 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑘𝑚 Oslo lokal: Drammen – Oslo S – Grefsen – Eidsvoll – Ski – Rakkestad Banestrekning Sporpris (sats pr. tonnkm) Kapasitetspris Persontog (øre pr. tonnkm.) Godstog (øre pr. tonnkm.) Persontog/Godstog (kr. pr. tog) Oslo lokal 0.97 0.47 500.00 Ofotbanen 2.50 Øvrige jernbanenett 1,47 1,06

8 Sporpris – Regneeksempel – Hva blir prisen?

9 Datagrunnlag fra TIOS (Trafikkinformasjons- og Oppfølgingssystem)

10 Årsakskoder TIOS Forsinkelser og innstillinger registreres i TIOS med følgende årsakskoder: Kode 1 – Bane Kode 81 – Feil på kjøretøy Kode 91 – Forsinkelse fra utlandet Kode 2 – Sikringsanlegg, signalanlegg og fjernstyring Kode 82 – Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 92 – Ytre forhold Kode 3 – Elkraft/kontaktledning Kode 83 – Manglende personell Kode 93 – Uhell, påkjørsel Kode 4 – Tele og transmisjonsfeil Kode 84 – Stasjonsopphold Kode 94 – Uønsket hendelse Kode 5 – Planlagt vedlikehold infrastruktur Kode 85 – Planforutsetninger ikke oppfylt Kode 6 – Kjøretøy med feil sperrer spor/blokkstrekning Kode 7 – Trafikkavvikling

11 Årsakskoder TIOS Tog kjører fra A i rute og kommer 6 minutter for sent til B Det kommer krav om årsaksregistrering på B Toget kjører inn 2 minutter til C Toget er 8 minutter seine til D. Dette er en merforsinkelse på 4 minutter sammenlignet med forsinkelsen på C Det kommer krav om årsaksregistrering på D Så kjører toget inn tid til E og er 2 minutter seine til F. Det vil si i rute Toget har punktlighet 100 % til endestasjonen Samlet årsaksforsinkelse som registreres i TIOS er 10 minutter; 6 min. ved B og 4 min. ved D

12 Ytelsesordning 2018

13 Ytelsesordning 2018 Hovedinnholdet i ytelsesordningen er at forsinkelser og innstillinger utløser krav på kompensasjon eller avgiftsplikt for jernbaneforetakene, avhengig av hvem/hva som er årsaken til forsinkelsene og innstillingene. Benytter forsinkelsestimer og innstillinger direkte («alle forsinkede tog teller»). Betaling fra første registrerte forsinkelse og innstilling. Ytelsesordningen har en maksimalgrense knyttet til kjørevegsavgiften (50% for hhv. forsinkelser og innstillinger). Kjørevegsavgiften består av sporpris (inkl. evt. påslag og rabatter) og kapasitetspris. 50% av kjørevegsavgift I forbindelse med jernbanereformen og til oppfyllelse av forskriftsfastsatte krav er det innført en gjensidig ytelsesordning som har til formål å oppmuntre både infrastrukturforvalter og jernbaneforetak til å forebygge driftsforstyrrelser. Ytelsesordningen baserer seg på at det mellom Bane NOR SF (Bane NOR) som infrastrukturforvalter på jernbanenettet og det jernbaneforetak som driver trafikkvirksomhet (persontransport og/eller godstransport) på denne infrastrukturen gjelder en gjensidig forpliktelse til å levere respektive anvende/benytte tildelte ruteleier uten å forårsake forsinkelser og/eller innstillinger.

14 Ytelsesordning 2018 Forsinkelser og innstillinger fra aksjonskort er inkludert. Like satser mot alle persontogselskap, og mot alle godstogselskap. Bane NOR tar direkte ansvar for forsinkelser og innstillinger som mangler årsakskode. Innstillinger utelates for godstog da dette håndteres av kompensasjonsordningen for godstrafikken. Togselskapene har høyere satser enn Bane NOR pga. satstillegg fra kode 6 og 7. Forsinkelse (NOK/min.) Innstilling (NOK/stk.) Persontog Godstog Hel Del Bane NOR 60,00 30,00 5000 2500 - Togselskap 85,80 37,80 6250 3125 Like satser mot alle persontogselskap, og mot alle godstogselskap. Togselskapene har høyere satser enn Bane NOR pga. satstillegg fra kode 6 og kode 7.

15 Ytelsesordning 2018 Forsinkelser: Innstillinger (kun persontog):
Bane NOR Jernbaneforetak Kode 1 – Bane Kode 81 – Feil på kjøretøy Kode 2 – Sikringsanlegg, signalanlegg og fjernstyring Kode 82 – Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 3 – Elkraft/kontaktledning Kode 83 – Manglende personell Kode 4 – Tele og transmisjonsfeil Kode 84 - Stasjonsopphold Kode 5 – Planlagt vedlikehold infrastruktur Kode 85 – Planforutsetninger ikke oppfylt   *) Kode 6 – Kjøretøy med feil sperrer spor/blokkstrekning   *) Kode 7 - Trafikkavvikling Forsinkelser: Innstillinger (kun persontog): Innstillinger på kode 5 utelates da disse for persontog vil bli inkludert i en egen «Buss for tog»-ordning. 90-kodene er ansett som utenforliggende forhold og er ikke med i ordningen. Bane NOR Jernbaneforetak Kode 1 – Bane Kode 81 – Feil på kjøretøy Kode 2 – Sikringsanlegg, signalanlegg og fjernstyring Kode 82 – Kjøretøy sent fra hensettingsspor Kode 3 – Elkraft/kontaktledning Kode 83 – Manglende personell Kode 4 – Tele og transmisjonsfeil Kode 84 - Stasjonsopphold   *) Kode 6 – Kjøretøy med feil sperrer spor/blokkstrekning Like satser mot alle persontogselskap, og mot alle godstogselskap. Togselskapene har høyere satser enn Bane NOR pga. satstillegg fra kode 6 og kode 7.

16 Ytelsesordning 2018 Kode 6 Kode 6 Kode 7 Kode 7
Bane NOR betaler direkte for forsinkelser på kode 5, 6 og 7. Kode 6 og 7 består av følgeforsinkelser og er vanskelig å koble opp til forårsakende togselskap. Kode 1-5 Kode 81-85 Togselskapene Bane NOR *Størrelsene på figurene gjenspeiler ikke faktiske forsinkelser

17 Påslag tilsvarende kode 6, og andel av
Ytelsesordning 2018 Kode 6 Kode 7 Bane NOR betaler direkte for forsinkelser på kode 5, 6 og 7. Kode 6 og 7 består av følgeforsinkelser og er vanskelig å koble opp til forårsakende togselskap. I Ytelsesordningen 2018 er det kun kode som er utelatt ordningen. Kode 7 Kode 81-85 + Påslag tilsvarende kode 6, og andel av kode 7 Kode 1-5 Kode 6 Kode 81-85 Togselskapene Bane NOR *Størrelsene på figurene gjenspeiler ikke faktiske forsinkelser

18 Ytelsesordning 2018 Prosess endring av årsakskoder:
Banesjefer/sportilgangskoordinatorer etc. melder inn rettinger til Togselskapene melder inn rettinger via Kundeportalen. Seksjon Punktlighet har daglig datasjekk og oppfølging av årsakskoder.


Laste ned ppt "PUNKTLIGHETSSEMINAR 23. november 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google