Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksterne epikriser – hvordan sikre at de når frem til rett mottaker Digital samhandling, OUS –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksterne epikriser – hvordan sikre at de når frem til rett mottaker Digital samhandling, OUS –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksterne epikriser – hvordan sikre at de når frem til rett mottaker Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

2 Hvem sender OUS epikriser til? Kommuner –Sykehjem –Helsestasjoner –Rusinstitusjoner Fastleger Spesialister Andre helseforetak Pasienter Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

3 Litt fakta Alle eksterne epikriser sendes i dag på papir En stor andel av epikrisene sendes også elektronisk (ca 30.000 i måneden) Alle elektroniske epikriser overvåkes for å kontrollere om de kommer frem Vi vet at ca 2,5% av de elektroniske epikrisene blir avvist hos mottaker Vet noen hvor mange som kommer frem til rett mottaker på papir? Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

4 NRK 17.03.2014 Fritekst..... fritekst..... fritekst

5 Hvordan kontrolleres epikriser hos mottaker? Papirepikriser kontrolleres manuelt hos mottaker, og sendes forhåpentligvis i retur dersom den er kommet feil –NB: Legekontorene er vant til at epikrisen allerede er mottatt elektronisk når de mottar papiret – sårbart dersom den elektroniske epikrisen feiler Elektroniske epikriser kontrolleres automatisk av journalsystemet hos mottaker –Når automatisk kontroll er utført, sendes automatisk en kvittering til avsender som sier om epikrisen er ok eller om den er avvist –Dersom den elektroniske epikrisen blir avvist fordi den er sendt til feil legekontor, vil også papirepikrisen være sendt feil Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

6 Enkel elektronisk meldingsflyt Epikrise Primærhelsetjenesten Applikasjonskvittering Sykehuslege Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

7 Hvordan overvåkes elektroniske epikriser ved OUS? Ved å følge opp alle mottatte applikasjonskvitteringer vil OUS oppdage alle elektroniske feilsendinger Arbeidet gjøres sentralt i regi av prosjekt Digital samhandling, OUS Når det avdekkes at en epikrise er avvist grunnet feiladressering fra avsender sendes det intern melding til avsenderavdeling for eventuell retting og resending Dobbel tidsbruk når prosjektet først vurderer om avdelingen har gjort noe feil Det vil fremover bli flere interne meldinger knyttet til dette – avdelingene må selv vurdere om det er gjort noe feil Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

8 Årsaker til at elektroniske epikriser blir avvist Hjelpenummer – OUS’ hjelpenummer kjennes ikke igjen eksternt Pasienten kan ha oppgitt feil fastlege til OUS Pasienten kan ha byttet fastlege etter at henvisningen ble sendt til OUS Pasienten kan ha byttet fastlege svært nylig – og er derfor ikke registrert i journalsystemet til den nye fastlegen Den oppgitte legen kan ha sluttet ved det aktuelle legekontoret Den aktuelle legen kan ha pensjonert seg Epikrisen kan være adressert til legekontoret istedenfor lege –Dette punktet er den største gjengangeren Lege/kontor kan ha valgt feil mottaker ved en glipp (selv den beste vil gjøre feil en gang i blant) Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

9 Hvem skal ha epikriser? Henvisende lege skal alltid ha epikrise Fastlege skal ha epikrise dersom pasienten har samtykket til dette Kommunen skal kun ha epikrise dersom pasienten mottar tjenester fra kommunen Eventuelt andre dersom pasienten selv eller henviser har bedt om det Pasienten selv Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

10 Hvordan skal en epikrise adresseres i DIPS? Epikriser skal alltid adresseres til en enkelt lege eller en definert «tjeneste» Epikriser skal ikke adresseres til en organisasjon (kommune eller et legekontor) En organisasjon kan ikke være ansvarlig for oppfølging av en pasient, det er den enkelte lege tilknyttet legekontor eller kommunehelsetjenesten som er ansvarlig for pasienten Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

11 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

12 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

13 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

14 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

15 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

16 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

17 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

18 DIPS Rekvirentsøk Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

19 Konsekvenser av feil adressering Mange epikriser adresseres til legekontorer på organisasjonsnivå, og til Oslo kommune på toppnivå Mange epikriser sendes dobbelt til legekontoret – både på organisasjonsnivå OG til lege ved legekontoret –Dette skyldes nok ofte at legekontoret ligger inne som henviser, og at fastlegen ligger inne med legeinformasjon –Fører til at legekontoret får epikrisen 4 ganger – 2 papir og 2 elektronisk –Den ene elektroniske epikrisen blir avvist og må følges opp av OUS –Dobbel konvoluttering og dobbel porto hos OUS –Epikrisen må leses 3 ganger hos mottaker for å være sikker på at det er samme dokument Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no

20 Spørsmål? Kontakt: fragrj@ous-hf.no Digital samhandling, OUS – fragrj@ous-hf.no


Laste ned ppt "Eksterne epikriser – hvordan sikre at de når frem til rett mottaker Digital samhandling, OUS –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google