Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor skal vi måle? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor skal vi måle? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvorfor skal vi måle? Hvordan?
fordi målingene forteller om vi nærmer oss vår målsetting Hvordan? Vi beskriver hvordan nåværende situasjon er. Ut fra dette setter vi et konkret mål for forbedringsarbeidet. Vi innfører forbedringstiltak Vi følger med utvikling over tid ved å måle kontinuerlig Får vi resultater vi ønsker, fortsetter videre. Får vi ikke det, må vi gjøre noen justeringer.

3 1) Vi setter et konkret mål for forbedringsarbeidet og beskriver nåværende situasjon før vi starter med forbedringsarbeidet Eksempel: I vår enhet (Enhet 3 på sykehjem «Toppen av lykken» ) skal innen ett år 90% av langtidspasientene ha hatt LMG det siste halvår Det er viktige å sette konkrete mål (tall og tidfestet). Vi gjør det for hver måling i tiltakspakken. Eksempel over er målsetning for måling Andel pasienter som har hatt LMG siste halvår i tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem. Samtidig som man tallfester et målsetning for måling, må vi beskrive hvordan situasjon i dag (før vi startet forbedringsarbeid). I vår enhet, kan man si at 50% av langtidspasientene hatt LMG det siste halvår Dette betyr at vi skal forbedre oss og gå fra 50% ( i dag) til 90% januar 2017

4 2) Vi innfører forbedringstiltak
Ved å iverksette tiltakene i tiltakspakken skal man oppnå målsetningen. For eksempel tiltaket: Tverrfaglig strukturert LMG ved innkomst, halvår og årskontroll. I tiltakspakken beskrives hvordan det skal gjøres. To av punktene i tiltaket er at man skal: Identifisere pasient/pasientgruppe med behov for LMG Innhente nødvendig informasjon og sykehistorie fra pasienten, samarbeidende helsepersonell og eventuelt pårørende. Bunntekst

5 3) Vi følger med utvikling over tid ved å måle kontinuerlig
Praktisk gjennomføring av en måling- et eksempel: Måling Andel pasienter som har hatt LMG siste halvår for å se om det har blitt en endring. Denne målingen gjøres hver måned. For eksempel den 21. januar Teller: Antall pasienter ved enheten = for eksempel 40 Nevner: Antall pasienter som har hatt strukturert LMG siste halvår = ? For å finne dette tallet kan man sjekke journalen til alle 40 og se på dato for den siste strukturer LMG. Alle som har hatt en LMG etter 21. september 2015 inngår i nevneren. Eks: 26 pasienter har hatt en LMB mellom 21.sep og 21. januar. Da blir Andel pasienter som har hatt LMG siste halvår: 26/40 = 0,65 I Extranet registrer vi følgende:

6 Praktisk gjennomføring av en måling- et eksempel (2):
21. Februar Teller: Antall pasienter ved enheten = for eksempel 42 ( vi fikk to nye pasienter) Nevner: Antall pasienter som har hatt strukturert LMG siste halvår = ? Gå gjennom journaler til alle 42 og se på dato for den siste strukturer LMG. Alle som har hatt en LMG etter 21. oktober 2015 inngår i nevneren. Si at det er 30 pasienter som har hatt en LMB mellom 21.oktober og 21. februar . Da blir Andel pasienter som har hatt LMG siste halvår denne måneden: 30/42 = 0,72 I Extranet:

7 Tips: Det er mange måter å samle inn data på. Hver enhet velger selv hvordan de vil gjøre det. Man kan bruke LMG-kalender som er tilgjengelig på pasientsikkerhetsprogrammet.no. LMG-kalender vil gjøre innsamling av data enklere. Bunntekst

8 Har det vært en forbedring? Vi ser på grafen!
Extranet viser våre data som en tidsserie Grunnen til at vi viser data i en tidsserie er for å kunne se om en endring er en stabil forbedring. Vi ser at grafen går opp og ned, det kan være tilfeldig. For å være sikrere på at små endringer ikke er tilfeldige, trenger vi å måle kontinuerlig over lengre tid.

9 For å kunne se om det er en forbedring treger vi informasjon i Extranet om :
Baseline (beskrivelse av nåværende situasjon) I vår enhet kan man si at kun 50% av langtidspasientene hatt LMG det siste halvår Målsetting. I vår enhet (Enhet 3 på sykehjem «Toppen av lykken» ) skal innen ett år 90% av langtidspasientene ha hatt LMG det siste halvår Målepunktene Målingene vi gjør hver måned. For eksempel 21. jan, 21. feb., 21, mars….

10 Eksempel fra et annet team (dette teamet har et mål om 100%) :
Kan vi si at teamet har oppnådd sitt mål om 100%? Bunntekst

11 Har de oppnådd målet sitt
Har de oppnådd målet sitt? Extranet kan hjelpe oss å svare på spørsmålet. Extranet har en egen funksjon for å avgjøre om det har vært en stabil forbedring (mange ganger kan det være nok bare å se på grafen). Det er likevel helt avgjørende å ha flere målepunkter(minst 12) for å kunne se om grafen beveger seg opp og ned helt tilfeldig eller ikke.

12 Informasjon om innlogging i Extranet
Denne gangen skal vi fokusere på å komme inn på Extranet og få registrert målepunktene.

13 Før du begynner: Extranet fungerer dessverre dårlig med nettlesere som f.eks. Mozilla Firefox, Safari eller Crome. Derfor må vi be alle bruke nettleseren Internet Explorer. I tillegg må du gjøre noen justeringer avhengig av hvilke versjon av Internet Explorer som er installert i maskinen din. Er det Internet Explorer 9, 10 eller 11?   Du finner ut hvilken versjon du har ved å klikke på tannhjulet oppe i høyre hjørne for deretter trykke på «Internet Explorer» . Se bilder under. Når du vet hvilken versjon som er installert, må du gjøre tilpasningene beskrevet i veiledning som dere får tildelt (Extranet-veilederen).

14 Dette trenger du å gjøre for å opprette din profil i Extranet:
For å opprette en profil i Extranet gå til Pasientsikkerhetsprogram sin internett side og klikk på ikonet til Extranet Bunntekst

15 Dere vil se følgende bilde, klikk på «Registrer» og fyll inn alle felter
Bunntekst

16 Bunntekst

17 Obligatoriske målinger
1.Andel langtidspasienter som har hatt LMG (legemiddelgjennomgang) siste halvår 2.Andel legemidler med indikasjon 3.Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling 4.Gjennomsnittlig antall faste legemidler Bunntekst

18 Resultater som viser forbedring
Bunntekst

19


Laste ned ppt "Hvorfor skal vi måle? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google