Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på dyr og formeringsmåter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på dyr og formeringsmåter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på dyr og formeringsmåter

2 Protister – eks. amøbe Protister har todeling (encellede, dyreliknende protister) eller kjønnet formering Amøben har ukjønnet formering ved todeling DNA-et i kjernen kopieres ved mitose, deretter blir cytoplasmaet delt i to

3 Nesledyr – eks. glassmanet
Knoppskyting eller kjønnet formering Det frittlevende stadiet, selve maneten, formerer seg kjønnet. Det dannes en larve som fester seg på bunnen og utvikler seg til en polypp. Polyppen danner skiver som snøres av. film: Polypp med skiver

4 Flatmarker – eks. flimmermark
Veksler mellom ukjønnet formering ved fragmentering og kjønnet formering Tokjønnede og har kryssbefruktning

5 Insekter – eks. bie Bier har ukjønnet formering ved partenogenese og kjønnet formering ved indre befruktning Kun dronningen for avkom, og bisamfunnet består av både haploide og diploide individer

6 Leddmark – eks. meitemark
Har kun kjønnet formering Tokjønnet og har kryssbefruktning

7 Krepsdyr – eks. reke Har kun kjønnet formering
Enkjønnede, men skifter kjønn. Først hann, så hunn

8 Amfibier – eks. frosk Har kjønnet formering
Enkjønnede med ytre befruktning

9 Andre virveldyr Hoggorm (krypdyr): enkjønnet med indre befruktning. Hunnen føder levende unger Gråtrost (fugl): enkjønnet med indre befruktning. Legger egg og har yngelpleie Bever (pattedyr): enkjønnet med indre befruktning, føder levende unger, har yngelpleie, moren ammer barna

10


Laste ned ppt "Eksempler på dyr og formeringsmåter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google