Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Celleånding, energi ATP- adenosintrifosfat (små pakker med energi som cellene bruker) Cellene får energi ved at en fosfatgruppe spaltes av. Energi lagres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Celleånding, energi ATP- adenosintrifosfat (små pakker med energi som cellene bruker) Cellene får energi ved at en fosfatgruppe spaltes av. Energi lagres."— Utskrift av presentasjonen:

1 Celleånding, energi ATP- adenosintrifosfat (små pakker med energi som cellene bruker) Cellene får energi ved at en fosfatgruppe spaltes av. Energi lagres i ATP ved at en fosfatgruppe bindes til ADP.

2 Hvor får vi ATP fra? Her trenger vi et glukosemolekyl. Av et slikt molekyl dannes det 36 ATP-molekyler. For at vi kunne få slike ATP-molekyler må cellene «lade opp» andre molekyler som heter ADP. ( adenosindiforsfat)

3 Celleånding Dette er en kjemisk reaksjon som foregår i cellene. Her blir glukose og oksygen omdannet til karbondioksid og vann. Det dannes energi i form av ATP. ATP gir energi til cellen. Forflytter seg ikke gjennom cellemembra. Celleånding skjer i mitokondriene og i cytoplasmaet. Finnes to typer celleånding: aerob og anaerob

4 Aerob (nedbryting av glukose med oksygen)
Aerob celleånding foregår i hver enkelt celle i kroppen vår. (i mitokondriene). For eksempel har muskelceller mange mitokondrier for de har et høyt behov for energi, i motsetning til fettceller som har et lite behov for energi og derfor også færre mitokondrier. Aerob celleånding bruker oksygen og gir da karbondioksid og vann som avfallsprodukter. Det dannes 36 ATP.

5 Mitokondrier

6 Celleåndingen er en av de mange kjemiske prosessene som foregår i cellene. Summen av alle de kalles stoffskifte. Celleånding er en prosess der store molekyler spaltes slik at energien som er lagret i dem, blir frigjort. (glukose forbrennes)

7 Anaerob-nedbryting av glukose uten oksygen
Anaerob celleånding foregår i muskelceller som ikke får tilført nok oksygen. (ved trening) Anaerob celleånding bruker ikke oksygen, men gir også mye mindre energi (2ATP)enn aerob celleånding. Mitokondriene deltar ikke i reaksjonen. Som følge av dette kan kun glukose være utgangsstoff for anaerob celleånding. Det vil dannes melkesyre som etter hvert vil hope seg opp og hemme aktiviteten i musklene, cellene greier derfor ikke å drive anaerobt muskelarbeid så lenge om gangen.

8 Enkelt sagt Glukose + oksygen = karbondioksid + vann + energi
I mitokondrier Energi i form av ATP (forlater ikke cellen) Det dannes varme (forlater cellen)

9 celleånding Både planter og dyr skaffer seg energi gjennom celleånding. Celleånding skjer i alle cellen. Det trenges oksygen og glukose. Planter trenger også energi, og de gjennomfører celleånding på samme måte som vi. Men de lager glukose. Vi må spise karbohydrater for å få i oss glukose.

10 Hvorfor trenger planter energi?
Vekst Må strekke seg mot lys Formere seg Lagrer karbohydrater som stivelse.

11 Mennesker Vekst Formering Ånding Blodsirkulasjon Næringsopptak osv

12 Anaerob(uten oksygen)
I muskler uten oksygen Trenges fortsatt glukose Det dannes bare melkesyre og ATP

13 Forbrenning er reaksjon med oksygen O2

14 Både karbohydrater, fett og proteiner kan gi energi i celleåndingen

15 ATP-cellen «batteri»


Laste ned ppt "Celleånding, energi ATP- adenosintrifosfat (små pakker med energi som cellene bruker) Cellene får energi ved at en fosfatgruppe spaltes av. Energi lagres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google