Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEKNISK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEKNISK."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEKNISK

2 Teknisk gjennomgang BELEGNINGSSTEIN HELLER Underlag til dekker
Masseutskifting Legging av belegningsstein Kantsikring Det er egen leggeanvisning for GANGBANEHELLER

3 Teknisk gjennomgang STØTTEMUR / HAGEMUR Støttemur Etablering av såle
Montering av støttemur Buer Hjørner Hagemur Setting av hagemurer

4 Belegningsstein og heller

5 Underlag til dekker Planlegging Mål opp arealet Hvor skal vi begynne?
Hvilke høyder må vi ta hensyn til? Hvilken retning skal fallet gå? Hvordan skal vi låse av dekket? Behov for drenering? Høyder å ta hensyn til: Garasje, Trapper, Innganger etc.

6 Underlag til dekker Vurdering av stedlige masser
Fjern ”dårlige” masser og rett av før ny foreskrevet masse legges ut i nødvendig tykkelse (grunnisolasjon?) Skill gamle og nye masser med fiberduk Stedlige masser: Bløte? Jordholdige? Leire? etc.

7 Masseutskifting

8 Masseutskifting Private gårdsrom Settelag: 3-5 cm ferdig komprimert
0-8 mm. eller tilsvarende Knust masse / sand Bærelag: 15-30 cm,komprimeres ved max. 20cm. Grus / kult Fiberduk mellom grunn og bærelag

9 Komprimering Ved hver 20 cm. To vandringer
Vekten på hoppetussa bør være kg.

10 Avretting Bruk lekter av tre eller stålrør Pass på fall og høyder

11 Legging Bland stein fra flere paller samtidig
Bruk snorer for å få rette linjer Husk fugeavstand 2-3mm!

12 Tilpasning Gjøres enklest med steinsaks. Mindre biter tilpasses med vinkelkutter Det finnes halvstein til de fleste variantene

13 Fuging Må gjøres når det er tørt! 10-15m2 per sekk (40kg)
Viktig å fuge før belastning Kost ut fugesand, kjør over med hoppetusse, kost over én gang til – fugene skal fylles! Kontrollér og etterfyll fugene årlig

14 Fugesandens funksjon Hindre kantavskalling
Hindre vanngjennomtrengning til underlaget Fordele belastningen på flere steiner og unngå nedsenkninger Belastningene på en helle/stein overføres både til steinene omkring og direkte til settesanden om fugen er utført på riktig måte. Heller/stein som ligger knas kan ikke bevege seg uten at kantene rir på hverandre og knuses. Fuger skal fylles helt opp med fugesand for å unngå at for mye regnvann bløter opp bærelaget og reduserer bæreevnen.

15 Oppbygging Grunn – Fiberduk – Bærelag – Settelag - Belegningsstein/heller

16 Kantsikring Settes i jordfuktig betong
Fordel å sette før man legger stein Låser av dekket Alternativt benytte Snap-Edge

17 Støttemur

18 Vurdering Eksisterende masser Fare for telehiv
Konsekvens ved en evt. kollaps Behov for jordarmering Stein og Grønt AS

19 Planlegging Oppmåling Behov for grunnisolasjon, og eventuelt hvor?
Grunnforhold / behov for masseutskifting Hvilke belastninger blir muren utsatt for? Jordarmering? Logistikk – masser etc?

20 Grunnarbeid Grunnforhold / masser
Fare for telehiv / behov for grunnisolasjon Fare for vanntrykk

21 Bakfylling Fiberduk Pukk”pute” Første skift Tilbakefylling
og komprimering Bakfyllingsmasse Fiberduk for å skille masser. Pukk: komprimert ”pute” av pukk. 50% av første skift under bakken for å hindre utglidning i bunn av muren. Tilbakefylling og komprimering ved hvert 2. skift. Bakfyllingsmasse 8-16 mm eller 8-22 mm, men ikke for grov.

22 Jordarmering? Avhenger av: Helling ovenfor mur
Belastning på toppen av muren Stedlige masser Jordarmering: Mellom 1. og 2. skift, deretter hvert 3. skift

23 Etablering av såle Sålebjelke Settes på pute av pukk
Komprimeres og avrettes Pass på høyder Hva gjør vi i buer?

24 Trapping av såle

25 Montering Stablemur Ingen tunge løft eller spesialutstyr
Enkel montering Halvforbandt Buer og hjørner lages uten mye ekstra arbeid 4stk = 100cm

26 Bue Utvendige buer Samme gjæring i samme skift
Hva med innvendige buer?

27 Hjørne Ministøttemur Grå Samme blokk for utvendig og innvendig hjørne
4 ulike blokker Det lønner seg å begynne i et hjørne!

28 Hjørne Mini Exclusive To blokker = 1 hjørne Låses med plastkile
Tilpasses med vinkelkutter

29 Hagemur

30 Fasett og Herregård Mur
Høyde max cm Kan limes Settes på pute av pukk, alt. sålebjelke eller jordfuktig betong Høye murer må dimensjoneres etter stedlige forhold Vi anbefaler max høyde cm. Kan limes med mørtelbasert flislim eller Tec-7. Setter på avrettet og komprimert pute av pukk, alternativt sålebjelke eller i jordfuktig betong.


Laste ned ppt "TEKNISK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google