Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektpresentasjon – Før du starter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektpresentasjon – Før du starter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektpresentasjon – Før du starter

2 03 Introduksjon til prosjektpresentasjon – Før du starter
OM VEIKART FOR TJENESTEINNOVASJON 03 Introduksjon til prosjektpresentasjon – Før du starter 05 Mal for prosjektpresentasjon – Før du starter Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. For å få tilgang til hele metodikken for tjenesteinnovasjon kan dere gå til Dette dokumentet er et av verktøyene i metodikken, og dere finner det referert til i Fase 1.

3 Introduksjon til prosjektpresentasjon
Før du starter

4 Introduksjon til prosjektpresentasjon – Før du starter
Hva er prosjektpresentasjon – Før du starter? Når utarbeides dette? Presentasjonen oppsummerer arbeidet fra fase 1 «Før du starter». Presentasjonen bør forklare utfordringsbildet, beskrive overordnede mål for arbeidet og vise plan for videre prosjekt. Utarbeides i løpet av fase 1. Hvorfor utarbeide prosjektpresentasjon – Før du starter? Hvem er med? Presentasjonen skal brukes som et verktøy for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og ansatte. God forankring er avgjørende for at prosjektet lykkes. Prosjektleder og team Ledere, mellomledere og ansatte Hvordan bruke denne malen? Mal for prosjektpresentasjon – Før du starter Følg instrukser i malen for presentasjonen, og fyll den ut med innhold fra verktøyene dere har jobbet med gjennom fase 1. Gjennomgå presentasjonen med resten av teamet for å få innspill. Bruk presentasjonen i forankringsmøter med ledelse og ansatte.

5 Mal for prosjektpresentasjon
Før du starter

6 [Navn på deres prosjektpresentasjon]
[Navn til personen som presenterer] [Dato]

7 Agenda Utfordringsbildet Mål for prosjektet Prosjektplan Neste steg

8 Agenda Utfordringsbildet Mål for prosjektet Prosjektplan Neste steg

9 Utfordringsbildet for [helse og omsorg i deres kommune]
[Skriv evt. en setning som oppsummerer hovedutfordringer for helse og omsorg i deres kommune] [Oppsummer utfordringsbildet for deres kommune. Skriv korte kulepunkter og vær konkret. Se Veikart for tjenesteinnovasjon for mer informasjon om hvordan dere kan utforske utfordringsbildet.] [Fjern denne boksen og sett inn statistikk og tall som beskriver utfordringsbildet i deres kommune. Se «Veiledning for bruk av statistikk og tall» for tips og råd.]

10 [Fjern denne boksen og lim inn skjermbilde av SWOT-analyse som dere finner i «Analyseverktøy».]

11 Problemet som innovasjonsprosjektet skal løse
[Oppsummer problemet dere valgte å fokusere på i innovasjonsprosjektet i én setning] Kort om [problemet innovasjonsprosjektet skal løse]: [Skriv kort om kjernen i problemet.] [Skriv kort om hvem som er berørt av problemet og hvordan. Angi tall på omfanget problemet har.] [Skriv kort om hvor alvorlig problemet er for personene som blir berørt.] [Skriv kort hvilke faktorer som vil kunne påvirke problemet over tid. Er det noen faktorer i fremtiden som vil gjøre problemet verre eller forbedre situasjonen? Hva vil skje hvis problemet ikke løses i nærmeste fremtid?] Hvorfor [dette problemet] blir prioritert: [Begrunn kort hvorfor dere valgte å fokusere på dette problemet fremfor andre problemer. Bruk korte kulepunkter] [Fjern denne boksen og sett inn statistikk og tall som illustrerer problemet. Se «Veiledning for bruk av statistikk og tall» for tips og råd] ”[Legg inn evt. sitat om problemet fra brukere, pårørende eller ansatte”

12 Agenda Utfordringsbildet Mål for prosjektet Prosjektplan Neste steg

13 Mål for prosjektet [Oppsummer evt. deres visjon for fremtiden i én setning] [Legg inn de 3-5 viktigste mål for innovasjonsprosjektet i prioritert rekkefølge. Skal prosjektet skape økt trygghet for den enkelte? Skal prosjektet forhindre re-innleggelser på sykehus? Skal prosjektet medføre mer effektive prosesser i kommunen?] Xxx

14 Agenda Utfordringsbildet Mål for prosjektet Prosjektplan Neste steg

15 Tilnærming til prosjektet
[Evt. legg inn et undertittel] [Oppsummer deres tilnærming til gjennomføring av innovasjonsprosjektet. Skriv korte kulepunkter. Se Veikart for tjenesteinnovasjon for veiledning til hvordan gjennomføre et innovasjonsprosjekt.]

16 Faser i et innovasjonsprosjekt
Vi er i fase 1 «Før du starter»

17 Viktigste interessenter
[Evt. legg inn et undertittel] [Fjern denne boksen og lim inn skjermbilde av arket «Interessentanalyse_mal» fra «Forankringsverktøy». Ta med interessenter med kun høy eller medium innflytelse. Ta bilde av kun to første kolonner]

18 Avhengigheter til nasjonale, regionale og lokale prosjekter
[Evt. legg inn et undertittel] [Legg inn de viktigste lokale, regionale og statlige prosjekter som har påvirkning på deres prosjekt. Bruk et kulepunkt per prosjekt. Oppgi navn på prosjektet og aktøren som gjennomfører prosjektet. F.eks. «Innføring av kjernejournal, Helsedirektoratet». Hent informasjonen fra «Planleggingsverktøy», arket «Avhengighetsbilde_mal».] Xxx

19 Forslag til team og roller
[Evt. legg inn et undertittel] [Fjern denne boksen og lim inn skjermbilde av arket «Teamoversikt_mal» fra «Teambyggingsverktøy».]

20 Prosjektplan og milepæler
[Evt. legg inn et undertittel] [Fjern denne boksen og lim inn skjermbilde av arket «Prosjektplan_mal» fra «Planleggingsverktøy».]

21 Agenda Utfordringsbildet Mål for prosjektet Prosjektplan Neste steg

22 Neste steg [Evt. legg inn et undertittel]
[Angi sentrale aktiviteter som gjennomføres før dere går videre til fase 2 «Innsikt og idé». Tilpass denne siden til målgruppen ved å fokusere på aktivitetene som er mest relevante for personene til stedet] Xxx

23 Viktige avklaringer og beslutninger
[Evt. legg inn et undertittel] [Denne siden brukes i presentasjonen til ledelsen. Beskriv kort behov for ressurser og finansiering og evt. andre avklaringer som ledelsen trenger å ta stilling til] Xxx

24 Takk!


Laste ned ppt "Prosjektpresentasjon – Før du starter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google