Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn H. Kopperud FAPL / Kakerlakk Artemis brukerforum SUHS – 8. nov. 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn H. Kopperud FAPL / Kakerlakk Artemis brukerforum SUHS – 8. nov. 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn H. Kopperud FAPL / Kakerlakk Artemis brukerforum SUHS – 8. nov. 12

2 2 Agenda / Tema … spør underveis! Utviklingen av UNINETTs prosjektrammeverk Gjennomgang av rammeverket Etterlevelse av rammeverket

3 3 Prosjektorganiasjonen Hele virksomheten var prosjekter  Prosjektplan  Prosjektnummer  Prosjektleder  Prosjektlederkurs

4 4 Kompetanseforum for prosjektstyring Etablert i 2009 på tvers av selskap Identifiserte utfordringer  Ulik begrepsbruk  Ulik bruk av verktøy  Ulike rutiner Felles ønske om samordning Kimen til rammeverket

5 5 Hvorfor et felles prosjektrammeverk? Enhetlighet Profesjonalitet Kontroll Forebygging «… men hva vil utviklingen koste?»

6 6 Forankring Individuelle samtaler med selskaps- og avdelingsledere Positiv beslutning i ledergruppa  750 timer / NOK 30 000  Håndplukke prosjektdeltakere Positiv og engasjert VAD  Invitert inn i prosjektgruppen

7 7 Kick-off 1. januar 2010 Dokumentasjon (!) Forankring (alle nivå i organisasjonen) Ikke finne opp hjulet på nytt  Se på det som finnes fra før! Opplæring Rammeverket bør være innført til planprosessen for 2011

8 8 Prosjektmål Prosjektets mål er å etablere et felles sett med begrep, roller, faser, beslutningspunkter, maler og rutiner for konsernet som skal tas i bruk i prosjektplanleggingsprosessen for 2011.

9 9 Felles begrepsapparat Et prosjekt er ikke et prosjekt En milepæl er ikke en milepæl Formål, effektmål, gevinstmål, prosjektmål, målbilde osv. Sponsor, oppdragsgiver, prosjekteier https://eureka.uninett.no/prosjektrammeverk/begrepsdefinisjoner

10 10

11 11 Hva finnes fra før?

12 12 Hva var viktig for oss? Et rammeverk for alle typer prosjekter Samspill mellom prosjektene og linjeorganisasjonen Ikke for omfattende – enkelt å ta i bruk Bruke UNINETTs egne ord og uttrykk Tilstrekkelig forankring av prosjektene Prosjektporteføljen skal være en naturlig del av den øvrige virksomhetsstyringen

13 13

14 14

15 15 Innføring Presentasjon for ledergruppa  Positive (takket være forankring)  Redd for omfanget  Nedjusterte antall obligatoriske krav Besluttet innført i august 2010.. med umiddelbar virkning!

16 16 Opplæring Veldokumentert rammeverk på intranettet Maler med gode forklaringer Presentasjon for alle ansatte - avdelingsvis Ny presentasjon for ledergruppen(e) Gjennomgang på samlinger for nytilsatte Ambassadører i organisasjonen

17 17 De største endringene for UNINETT Skille mellom prosjekter og linjeaktiviteter Prosjekter planlegges kun én gang Prosjektgodkjenningsgruppe(r) Innsats fra feilretting og brannslukking til kontroll og forebyggende tiltak Gjennomsiktighet

18 18

19 19 ETTERLEVELSE UNINETTs prosjektrammeverk

20 20 Statistikk Tall fra september 2012 30 aktive prosjekter i konsernet  Idéfasen: 0  Planleggingsfasen: 8  Gjennomføringsfasen: 23  Overleveringsfasen: 0 30 prosjekter avsluttet siste 24 måneder

21 21 Mandat, plan og evalueringsrapport Tall fra november 2011 Mandat: 100% B1: 100 % Plan: 100 % B2: 65 % B3: 0 % Evaluering: 100 % B4: 100 % … men det henger en del prosjekter i lufta.

22 22 Interessante observasjoner Urørte prosjekter – 10 måneder Vi avslutter få prosjekter Ingen B3-referater. Dårligere jo lenger ut i prosjektmodellen de aktuelle prosjektene befinner seg

23 23 Prosjekteiere i UNINETT Per november 2011 12 prosjekteiere i UNINETT 34 / 12 = 2,8 prosjekter per PE I praksis: Spenn fra 7 til 1 prosjekt per prosjekteier. 7 av 12 prosjekteiere har personalansvar.

24 24 Identifiserte behov Ressursstyring (kommer 2012) Rapportering Verktøystøtte Planverk for løpende aktiviteter (kommer høsten 2012) … krevende fordi UNINETT er konsensusdrevet; men vi kommer dit!

25 25 Kompetansetiltak Kompetanseforum for prosjektstyring Prosjektlederkurs Prosjekteierkurs Samlinger for nytilsatte Erfaringsmøter Stadige drypp på intranett og på allmøter

26 26 UNINETT satser.. Årlig budsjett 600.000 – 750.000,- Arbeidstimer – opplæring (årlig) 600 – 700 timer Forankring i strategi og årlige handlingsplaner

27 27 Kontaktinformasjon Bjørn H. Kopperud Fagansvarlig for prosjektledelse UNINETT +47 91 85 21 22 +47 73 55 79 00 bjorn.kopperud@uninett.no


Laste ned ppt "Bjørn H. Kopperud FAPL / Kakerlakk Artemis brukerforum SUHS – 8. nov. 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google