Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi er i omstilling – hva nå? Starthjelp for nye omstillinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi er i omstilling – hva nå? Starthjelp for nye omstillinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi er i omstilling – hva nå? Starthjelp for nye omstillinger

2 Mål for omstillingsarbeidet Nye, lønnsomme bedrifter Økt konkurransekraft og utviklingsevne i eksisterende bedrifter En mer næringsvennlig kommune En mer attraktiv kommune www.regionalomstilling.no

3 Disse er med fra start Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

4 Fylkeskommunen bevilger midler til arbeidet med å søke om omstillingsmidler Arbeidet innebærer analyse og planlegging + søknad Innovasjon Norge er rådgiver: kurs og veiledninger, sparringspartner, co-pilot www.regionalomstilling.no

5 Hvem får omstillingsstatus? Kommuner hvor lokalt næringsliv forvitrer/legges ned og mange arbeidsplasser går tapt  Fylkeskommunen behandler og avgjør søknad om omstillingsstatus  Fylkeskommunen fastsetter rammene (tid og penger) for omstillingsperioden www.regionalomstilling.no

6 Fasene i omstillingsarbeidet: hvor er du nå? 1.Avklaringsfasen Konsekvensanalyse 2.Strategifasen Planer og søknad 3.Gjennomføringsfasen Verktøy og tiltak. Oppfølging av prosjekter 4.Avslutningsfasen Evaluering og videreføring www.regionalomstilling.no | Du er her

7 Dette skal lages Forslag til omstillingsplan m/ kommunikasjonsplan  Kunnskapsgrunnlag: Strategisk utviklingsanalyse Forslag til handlingsplan, første år Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler www.regionalomstilling.no

8 Dette gjør kommunen Oppnevner 1) En prosjektorganisasjon m/prosjektleder 2) En prosjektansvarlig 3) En prosjektstyringsgruppe  Det er vanlig å engasjere en ekstern prosjektleder  PLP www.regionalomstilling.no

9 Prosjektorganisasjonen skal 1) Lage prosjektplan for arbeidet i strategifasen 2) Bestille strategisk utviklingsanalyse 3) Lage forslag til omstillingsplan inkl. kommunikasjonsplan 4) Lage forslag til handlingsplan, første år  Se regionalomstilling.no: verktøy www.regionalomstilling.no

10 Dette gjør kommunen (forts.) Behandler og godkjenner 1) Prosjektplanen for strategifasen 2) Forslag til omstillingsplan m/kommunikasjonsplan 3) Forslag til handlingsplan, første år www.regionalomstilling.no

11 Dette gjør kommunen (forts.) Vurderer og avgjør hvilken organisasjonsform den endelige omstillingsorganisasjonen skal ha – Kommunalt foretak – Interkommunalt foretak – Kommunal avdeling – Program i kommunen – Aksjeselskap www.regionalomstilling.no

12 Dette gjør kommunen (forts.) Utarbeider og sender 1) Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen  Godkjent omstillingsplan og handlingsplan skal legges ved søknaden www.regionalomstilling.no

13 Hjelp å få! Innovasjon Norge tilbyr kurs og veiledning til omstillingsområder i oppstart Vi finansierer 50% av kostnadene til gjennomføring av ulike verktøy Verktøy i strategifasen Startkurs INTRO-kurs strategifasen Strategisk utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan www.regionalomstilling.no

14 Verktøy i strategifasen: Hva og for hvem? Startkurs Bred målgruppe  Hva er omstilling? En kort innføring for alle aktører INTRO-kurs strategifasen For prosjektledelsen i strategifasen  Introduksjonskurs og workshop www.regionalomstilling.no

15 Verktøy i strategifasen (forts.) Omstillingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon Handlingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon Strategisk utviklingsanalyse  Veiledning og forslag til disposisjon www.regionalomstilling.no

16 Verktøy i strategifasen (forts.) Kommunikasjonsplan  Tips og råd for god kommunikasjonspraksis i omstillingsarbeidet Alle verktøy finnes på regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no

17 Les mer: regionalomstilling.no Om omstilling Fasene: Aktører, oppgaver, resultater, verktøy og tips Alle verktøy og maler Erfaringsutveksling: Les om andre i omstilling – og kontakt dem! Kontaktinfo til Innovasjon Norges oppdragsgivere www.regionalomstilling.no


Laste ned ppt "Vi er i omstilling – hva nå? Starthjelp for nye omstillinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google