Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det periodiske system. MÅL FOR TIMEN: Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det periodiske system. MÅL FOR TIMEN: Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det periodiske system

2 MÅL FOR TIMEN:

3 Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp

4 Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp - Repetere hvordan det periodiske system er bygget opp

5

6

7 Atomnummeret = Antall protoner (Na er 11) Nukleontallet = Summen av antall protoner og nøytroner (Na er 23. 11 protoner og 12 nøytroner) Isotoper = Atomer av samme grunnstoff med ulikt antall nøytroner. (Na har ikke isotoper)

8 Isotoper De fleste grunnstoffer har to eller flere isotoper F.eks. - Hydrogen som vanligvis ikke har nøytroner kan ha det.

9

10 Tungtvann Tungtvann, kjemisk navn: deuteriumoksid, og med formel D 2 O. Kjemisk sett er det nokså likt normalt vann, men begge av de vanlige hydrogenisotopene (protium) er erstattet av den dobbelt så tunge isotopen deuterium, der kjernen inneholder et nøytron i tillegg til det protonet som finnes i alle hydrogen- atomkjerner. Forskeren Gilbert Newton Lewis var den første personen som isolerte en ren tungtvannsprøve, i 1933.vannprotiumisotopendeuterium nøytronprotonethydrogen atomkjernerGilbert Newton Lewis1933 Forekomsten av deuterium er 1 pr. 6 400 vanlige hydrogenatomer. Det gir en forekomst av tungtvann i vanlig vann på 1 molekyl pr. 6 400 2 vanlige vannmolekyler (1 pr. 41 millioner). Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Tungtvannhttps://no.wikipedia.org/wiki/Tungtvann

11 Isotoper De fleste grunnstoffer har to eller flere isotoper F.eks. - Hydrogen som vanligvis ikke har nøytroner kan ha det. - Karbon har 6 protoner. har 6 nøytroner NøytronerAndel 699% 71% 81 pr 1 000 000 000 000

12 C14 datering Karbondatering, radiokarbondatering eller C-14 metoden («karbon- fjorten»-metoden), er en metode for absolutt datering av organisk materiale. Metoden er basert på at alle levende organismer inneholder en liten konsentrasjon med den radioaktive karbonisotopen 14 C. Så lenge organismen er i live, vil mengden av radioaktiv 14 C være konstant fra næringsinntak. Når organismen dør tas det ikke lenger opp radioaktivitet, og mengden 14 C i organismen går langsomt ned. Karbonisotopen med atomvekt 14, har en kjent halveringstid på 5 730 år, noe som betyr at etter denne tiden er kun halvparten av mengden 14 C tilbake. Ved å isolere karbonet i prøven og måle mengden radioaktivitet i forhold til ferskt organisk materiale kan man dermed regne seg ut til når organismen levde. Fordi halveringstiden er 5730 år vil 14 C-konsentrasjonen etter rundt 50 000 år bli så liten at den er vanskelig å måle.absolutt dateringorganismerradioaktivekarbonisotopen atomvekthalveringstid Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Karbondateringhttps://no.wikipedia.org/wiki/Karbondatering

13 Atomnummeret = Antall protoner (Na er 11) Nukleontallet = Summen av antall protoner og nøytroner (Na er 23. 11 protoner og 12 nøytroner) Isotoper = Atomer av samme grunnstoff med ulikt antall nøytroner. (Na har ikke isotoper) Atommassen = Gjennomsnittlig masse av alle isotoper

14

15 Periodesystemet Den russiske kjemikeren Dimitrj Mendelejev (1834– 1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem.

16 Han sorterte atomer fra grunnstoffene etter økende atomnummer.

17 Den russiske kjemikeren Dimitrj Mendelejev (1834– 1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem. Han sorterte atomer fra grunnstoffene etter økende atomnummer. Det viste seg at grunnstoffene med jevne mellomrom hadde kjemiske egenskaper som lignet hverandre.

18

19

20 De kjemiske egenskapene til et grunnstoff bestemmes av:

21 Hvor mange elektroner som er i det ytterste elektronskallet, og i hvilket elektronskall de er.

22 De kjemiske egenskapene til et grunnstoff bestemmes av: Hvor mange elektroner som er i det ytterste elektronskallet, og i hvilket elektronskall de er. Dette kan vi lese ut av periodesystemet.

23

24

25 I periodesystemet er atomene til alle grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer.

26

27 De loddrette kolonnene kalles grupper. Her har atomene like mange elektroner i det ytterste elektronskallet.

28

29 I periodesystemet er atomene til alle grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer. De loddrette kolonnene kalles grupper. Her har atomene like mange elektroner i det ytterste elektronskallet. De vannrette radene kalles perioder og angir hvor mange elektronskall atomene har. Atomer i samme periode har altså like mange elektronskall.

30

31 I periodesystemet er atomene til alle grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer. De loddrette kolonnene kalles grupper. Her har atomene like mange elektroner i det ytterste elektronskallet. De vannrette radene kalles perioder og angir hvor mange elektronskall atomene har. Atomer i samme periode har altså like mange elektronskall. Ofte markeres rutene med ulike farger for å vise hvilke stoffer som er metaller, halvmetaller og ikke-metaller.

32

33 Sang om det periodiske system. Periodiske system med bilde av hvert grunnstoff Periodiske system med video om hvert grunnstoff

34 Noen av gruppene har egne navn

35 Edelgassene (Gr. 18)

36 Halogenene (Gr. 17)

37

38 Alkalimetaller (Gr. 1)

39

40 Hvordan danner grunnstoffene kjemiske forbindelser?

41 8-regelen: Grunnstoffene «ønsker» fulle skall

42 2 måter å få fulle skall på: 1. Gi bort eller få elektroner 2. Dele elektroner

43 Ion

44 1) Ioner er elektrisk ladde atomer 2) Atomer som gir fra seg elektroner = positive ion 3) Atomer som får elektroner = negative ion 4) Hvor stor ladningen er beskriver vi med tall. Gi fra seg ett elektron: 1+ Gi fra seg to elektron: 2+

45

46 Ion 1) Ioner er elektrisk ladde atomer 2) Atomer som gir fra seg elektroner = positive ion 3) Atomer som får elektroner = negative ion 4) Hvor stor ladningen er beskriver vi med tall. Gi fra seg ett elektron: 1+ Gi fra seg to elektron: 2+

47

48

49

50 Ionebinding Grunnstoffer gir bort og/eller får elektroner

51

52

53

54 Natriumklorid

55 Ionebindinger - Sterke bindinger - Danner salter. Ionene pakkes sammen i regelmessige mønster og danner krystaller. Slike mønster kalles ionegitter

56

57 Krystallene er sterke, men sprø. Hvis vi slår mot en krystall vil lagene med ioner forskyve seg og ioner med positiv ladning kommer rett overfor hverandre. Da vil de frastøte hverandre.

58 http://intern.forskning.no/arnfinn/hett/hett_og_tett _nonpop.html


Laste ned ppt "Det periodiske system. MÅL FOR TIMEN: Det periodiske system MÅL FOR TIMEN: -Repetere hvordan atomer er bygget opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google