Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne
gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

2

3 Radioaktiv Stråling - Kjernestråling
Radioaktiv stråling oppstår når vi har ustabile ATOMKJERNER Isotoper er ofte ustabile fordi de har for mange nøytroner i kjernen De sender derfor fra seg litt energi i form av radioaktiv stråling. Det finnes tre typer radioaktiv stråling: Alfastråling -  Betastråling -  Gammastråling - γ

4 Alfastråling Alfastråling har vi når atom-kjerner sender ut helium-kjerner (to nøytroner og to protoner) med stor fart. Når atomkjerner sender ut alfastråling, vil de nye atom-kjernene inneholde to protoner mindre. Det er dannet et nytt grunnstoff med to protoner og to nøytroner mindre. uran-238 → thorium helium-4 radon-222 → polonium helium-4

5 Betastråling Betastråling har vi når atomkjerner sender ut elektroner med stor fart. Et nøytron i atomkjernen blir omdannet til et elektron og et proton. Elektronet forlater atomkjernen med veldig stor fart, mens protonet blir værende. Fordi kjernen nå inneholder ett proton mer, er det dannet et nytt grunnstoff.

6 Gammastråling Gammastråling er elektromagnetisk stråling som består av energirike fotoner. Energien i fotonene er en form for «overskuddsenergi» som atomkjernene frigjør etter å ha sendt ut alfa- eller betastråling. Energien til gammafotonene er mange tusen ganger større enn energien til røntgenfotonene og flere hundre tusen ganger større enn energien til fotonene i synlig lys.

7 VERN MOT IONISERENDE STRÅLING
LANG AVSTAND SKJERMING Rekkevidden av ioniserende stråling! 70 cm BETONG eller 12 cm BLY PAPIR Noen cm med LUFT Tynn Aluminiumsfolie 1 cm GLASS TRE 3) TIDEN: Tida vi utsettes for stråling bør bli så kort så mulig.

8 Hva skal til for å stoppe strålingen?
- de tre strålingstypene har ulik rekkevidde.

9 Hvordan kan vi skille de ulike strålingstypene fra hverandre?
Siden alfastråling har positiv elektrisk ladning vil denne type stråling bli tiltrukket av en negativ elektrisk plate Motsatt for betastråling som er negative elektroner  vil da bli tiltrukket av postitvt ladd plate. Gammastråling er fotoner som ikke har noen ladning og går derfor rett gjennom det elektriske feltet!

10 Eksempler på hva som skjer med kjernen som er igjen
Protoner + Nøytroner ALFASTRÅLING: BETASTRÅLING: Protoner Radioaktive serier

11 Oppsummering så langt


Laste ned ppt "Radioaktiv stråling Mål for opplæringen er at du skal kunne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google