Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aggresjon. Aggressivitet Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aggresjon. Aggressivitet Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aggresjon

2 Aggressivitet Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk.

3 Aggresjon - personlighetstrekk PROAKTIV Beregnende. Søker aktivt makt og kontroll. Komplekse relasjons- og gruppeprosesser. REAKTIV Impulsiv. Lite kontroll. Feiltolker signaler. Frustrasjon, sinne, angst, ADHD

4 Aggresjon - personlighetstrekk Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk. Forskjellen på proaktiv og reaktiv aggresjon kan beskrives slik: Den proaktive plager andre, mens den reaktive blir lett forstyrret/plaget av andre.

5 Konkret Beskriv en situasjon for personen ved siden av, en situasjon hvor du mener du kan ha sett/erfart re- og/eller proaktiv aggresjon hos en elev, eller en voksen. Hva skjedde? Hva kunne vært gjort annerledes?

6 Reaktiv aggresjon Blir lett provosert, har ”kort lunte”, og lav frustrasjonsterskel. Reaktiv aggresjon er ofte lett synlig for omgivelsene. Reaktivt aggressive barn og unge ser ut til å erfare negative former for sosialisering med jevnaldrende. De reaktive blir i liten grad akseptert av andre jevnaldrende. Grensesetting fra voksne tolkes ofte negativt.

7 Reaktiv aggresjon

8 Håndtering – reaktiv aggresjon Redusere frustrasjonsfaktorer. Skape læringsmiljø med få stabile lærere over tid. Arbeide med barnets tolkning av andres atferd. Redusere feiltolkingstendensene. Grensesetting bør ikke trigge frustrasjon. ART-program eller lignende. Organisere nettverksgrupper av jevnaldrende, slik at de unngår avvisning fra jevnaldrende, som leder til frustrasjon. Redusere signaler eller tegn som kan trigge aggresjon; eks. film, dataspill med aggressivt innhold ( Lt.Cl. Dave Grossmann ).

9 Proaktiv aggresjon Proaktiv aggresjon er en stabil tendens til å reagere med aggresjon for å oppnå sosiale gevinster. Dette kalles ofte en instrumentell aggresjon. Typiske teknikker kan være ryktespredning og utestengning. Det å ydmyke en annen person kan tilfredsstille et maktbehov. Når personen utfører negative handlinger sammen med andre, kan en annen stimulans inntreffe i tillegg; den positive opplevelsen av tilhørighet.

10 Proaktiv aggresjon Makt og tilhørighet kan gi sterke sosiale gevinster som igjen kan trigge utøvelse av ny aggresjon. Proaktiv aggresjon kan karakteriseres som beregnende og planlagt atferd. Når det gjelder relasjoner til jevnaldrende virker det som proaktivt aggressive elever blir mer akseptert enn de reaktive. Det ser videre ut for at guttenes mobbing kan knyttes sterkest mot maktbehovet, mens tilhørighetsfaktoren er framtredende både hos gutter og jenter. Mangel på empati.

11 Proaktiv aggresjon A B C O Tilskuere

12 Proaktiv aggresjon, makt

13 Proaktiv aggresjon, tilhørighet

14 Håndtering – proaktiv aggresjon Skolen må ha en strategi som svekker elevens følelse av at det svarer seg med proaktiv aggresjon. Eks. elevsamtaler, foreldresamtaler, melde saken til rektor. Rett og slett skape mye uro og støy for eleven. Forsterke positiv atferd. Lærere bør få opplæring i teorier om gruppeprosesser, og om de relativt kompliserte psykologiske mekanismene som ligger bak proaktiv aggresjon. Konsistente reaksjoner. Disse elevene har ofte en posisjon i elevgruppa, og kan også tenkes å sette elevgrupperinger opp mot en lærer. Identifisering og håndtering av elevens bortforklaringer. Viktig!

15 Gjengutvikling i skolen SELVFØLELSE Fysisk trygghet Følelsesmessig trygghet Identitet Tilhørighet Kompetanse Mål og hensikt Skole-hjem samarbeid Sosialisering av antisosial atferd Læreren Emosjonell og faglig støtte. Mestring Samhold Spenning Gjengen

16 Gruppearbeid Gå sammen 3-4 i gruppe, og beskriv for hverandre en, eller noen få barn/unge som dere kjenner godt, og som dere mener kan ha pro- og/eller reaktivt aggressive trekk. Drøft deres aggresjon i lys av pro- og reaktivitetsteoriene. Bruk begrepene. Drøft eleven(e)s hjemmeforhold, hvis mulig. Drøft hvordan dere kan håndtere aggresjonen, og samtidig hjelpe eleven(e) og eleven(e)s omgivelser, inkludert hjemmet (altså systemet).


Laste ned ppt "Aggresjon. Aggressivitet Begrepet aggressivitet beskriver en stabil tendens til å utføre negative handlinger, noe som kan karakteriseres som et personlighetstrekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google