Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøp Nytt regelverk og revidering av TFK s anskaffelsesreglement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøp Nytt regelverk og revidering av TFK s anskaffelsesreglement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøp Nytt regelverk og revidering av TFK s anskaffelsesreglement

2 Nytt regelverk – formål Formål med nytt regelverk for offentlige anskaffelser Gjøre innkjøpshverdagen enklere for både oppdragsgivere og leverandører Legge til rette for små og mellomstore bedrifter Legge bedre til rette for ivaretakelse av samfunnshensyn (miljø, sosiale hensyn, innovasjon mm.) Er gjeldende fra 1. januar 2017

3 Nytt regelverk – viktigste endringer Nasjonal terskelverdi er hevet fra 500.000 til 1,1 mill. kr. Innkjøp under 1,1 mill. kr trenger ikke kunngjøres, MEN.. Må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Forhandlingsforbudet fjernes for nasjonale anskaffelser Leverandør og oppdragsgiver kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

4 Nytt regelverk– viktigste endringer Anskaffelse av vanlige låneopptak er helt unntatt fra regelverket Økt adgang til å gjennomføre konkurranse med forhandlinger over nasjonal terskelverdi. Plikt til å stille krav om bruk av lærlinger – forutsatt at det er behov for lærlinger innenfor den aktuelle tjenesten KOFA får tilbake gebyrmyndigheten

5 Revidering av anskaffelsesreglement Reglementet ble vedtatt 2010. Modent for revidering som følge av nytt regelverk og endret innkjøpshverdag Består av 2 deler Del I – inneholder overordnede politiske føringer Del 2 – inneholder regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Alle som gjør anskaffelser i TFK plikter å sette seg inn i og følge anskaffelsesreglementet

6 Revidering av anskaffelsesreglement Fylkeskommunens reglement omhandler Virkeområde og formål Innkjøpspolitikk Troms fylkeskommunes innkjøpsforvaltning Internkontroll og kompetanseheving Innkjøpssamarbeid Synliggjøring av fylkeskommunens virksomhet

7 Revidering av anskaffelsesreglementet Opprette: Arbeidsgruppe Mandatet til arbeidsgruppa Planlegge fremdrift Anskaffelsesreglementet ligger på innkjøpstjenestens hjemmeside under fanen - Strategi


Laste ned ppt "Innkjøp Nytt regelverk og revidering av TFK s anskaffelsesreglement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google