Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforum for infrastruktur i Grenland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforum for infrastruktur i Grenland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014
Tema Lov om offentlige anskaffelser

2 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Kommunale og interkommunale virksomheter – opsjon. Innkjøpsenheten: Består av 6 årverk Styret for GKI: Rådmennene i Grenlandskommunene Samarbeidsrådet for GKI: En nøkkelperson i hver kommune, rådgivende Arbeidsoppgaver Informasjon Gjennomføring av felles rammeavtaler – varer og tjenester Kontraktsoppfølging Bistand og rådgivning til kommunene E-Handel Kompetansebygging Rutiner og utvikling Miljø og samfunnsansvar

3 Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
Grunnleggende krav, LOA §5 og FOA Del 1, §3-1 (gjelder alle innkjøp uavhengig av anskaffelsens art og verdi) Krav til konkurranse Ikke diskriminering (nasjonalitet eller lokal tilhørighet) Ikke oppdeling av konkurranser Likebehandling og forutberegnelighet Forholdsmessighet God anbuds- og forretningsskikk Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

4 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 1 – Alminnelige bestemmelser (gjelder også for del 2 og 3) Del 2 – Anskaffelser under EØS-terskelverdiene + uprioriterte tjenester Del 3 – Anskaffelser over EØS-terskelverdiene Terskelverdier, NOK, ekskl. mva. -nasjonal, varer og tjenester: kr – -nasjonal, bygg/anlegg: kr -EØS, varer og tjenester: over kr -EØS, bygg/anlegg: over kr

5 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 1 – Alminnelige bestemmelser Anskaffelsesprosedyrer Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling Nasjonal kunngjøring Velge prosedyre, Doffin, tidsrammer mer fleksible, tildelingskriterier «litt rom» EØS kunngjøring Hovedregel er åpen eller begrenset anbudskonkurranse – unntak begrunnes Doffin + TED Mer tidkrevende Tildelingskriterier skal vektes

6 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Del 2 (under EØS terskelverdi) og Del 3 (over EØS terskelverdi) Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren Skatteattester (obligatorisk – ikke eldre enn 6 måneder) skatteattest for mva. skatteattest for skatt HMS-egenerklæringsskjema (obligatorisk ved arbeid) Lærlingeordning (for norske leverandører, dersom klart definert behov i bransjen) Økonomi Komplett årsregnskap, styre- og revisjonsberetning, kredittraiting, garantier, forsikringer, annen relevant dokumentasjon.

7 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren, fortsetter Tekniske og faglige personell Disponering av personell Prøver, beskrivelser, fotografier, sertifikater Metoder for kvalitetssikring og ansvarlig for kvalitetskontroll Viktigste leveranser siste 3 år, verdi, tidspunkt, kunde Produksjonskapasitet / kapasitet Andel av kontrakt til underentreprenører / underleverandører Gjennomsnittlig arbeidsstyrke og administrativt personell Redskaper, maskiner, utstyr, verktøy, materiell disponeres Utdanning og faglige kvalifikasjoner mht. utføre kontrakten / tjenesten Godkjenninger Faglig register, handelsregister, foretaksregister Oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder Standarder for miljøledelsessystemer

8 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) -Del 2, nasjonalt: varer, tjenester, bygg/anlegg
Tildelingskriterier Laveste pris (forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt) Det økonomisk mest fordelaktige tilbud (tilknytning til kontraktsgjenstanden) -Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver på forhånd har bestemt prioriteringen eller vektingen av kriteriene, skal dette angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.

9 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) -Del 3, EØS: varer, tjenester og bygg/anlegg
Tildelingskriterier Laveste pris (forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt) Det økonomisk mest fordelaktige tilbud (tilknytning til kontraktsgjenstanden) -Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.

10 Evaluering – ERP System
Tildelingskriterium Vekt Poeng Score Økonomi: 35% 1-10 x Produktmessige egenskaper: 50% 1-10 x Tjenestemessige egenskaper: 15% 1-10 x Sum 100% Beregningsmodell For hvert kriterium rangeres det enkelte tilbud på en poengskala fra 1 – 10, der 10 er høyest. Beste tilbud innenfor hvert kriterium oppnår 10 poeng. Hvor stor del av poengskalaen som benyttes ved poenggivningen avhenger av hvor store forskjeller det er mellom tilbudene på de enkelte kriteriene. Poeng pr. kriterium multipliseres med kriteriets vekt. Det tilbud som oppnår høyest ”totalscore”, defineres som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og er vinner av konkurransen. (Bruk av elektronisk innkjøpsverktøy 1-100)

11 Evaluering – Tekniske rådgivertjenester
Tildelingskriterium Vekt Poeng Score Pris: 60% 1-10 x Kompetanse: 40% 1-10 x Sum 100% Kompetanse (Siv. ingeniør, ingeniør, teknisk fagskole). Erfaring fra relevante oppdrag. Beregningsmodell som tidligere.

12 Evaluering – Håndverkertjenester
Tildelingskriterium Vekt Poeng Score Pris: % x Sum % For vurdering av pris inngikk følgende: Timepriser Produktpriser + påslag Produktpakker (timepris x timeforbruk + vareforbruk) Beregningsmodell som tidligere.

13


Laste ned ppt "Fagforum for infrastruktur i Grenland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google