Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saktekster Skriving i norskfaget. Kompetansemål fra læreplanen skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder gjenkjenne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saktekster Skriving i norskfaget. Kompetansemål fra læreplanen skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder gjenkjenne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saktekster Skriving i norskfaget

2 Kompetansemål fra læreplanen skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig I praksis er alle kompetansemålene i læreplanen i norsk relevante i forbindelse med skriving i faget, da man kan bli bedt om å skrive tekster knyttet til ulike norskfaglige emner.

3 Hva er en saktekst? «Saktekster er tekster med et saklig innhold. Teksten er ikke oppdiktet.» Kilde: http://www.123norsk.com/norskgrunnskole.htm Lesedato 16.09.16http://www.123norsk.com/norskgrunnskole.htm

4 Eksempler på ulike saktekstsjangre Funksjonelle saktekster Bruksanvisning Branninstruks Matoppskrift Ordensreglement Litterære saktekster Avisartikler Leserinnlegg og debattartikkel Leksikonartikkel Drøftende artikkel Biografier Kåseri

5 Hensikten med en saktekst kan variere Argumentere, overbevise, påvirke Drøfte, diskutere Informere, gjøre rede for, fortelle om, formidle Reflektere Sammenligne Analysere Underholde (særlig i forbindelse med sjangeren kåseri) Disse ordene dukker ofte opp i oppgavebestillingen når man skal skrive en saktekst.

6 Å bygge opp en god saktekst Tittelen/overskriften Innledningen Hoveddelen Avslutningen Å ha en plan for teksten man skal skrive kan være en fordel. Finles oppgaven og finn ut hva oppgaven ber om. Ha en idemyldring og ordne de ulike punktene i en logisk rekkefølge. På eksamen i norsk i 2016 måtte elevene besvare tre tekster på fem timer. Det vil si at man i praksis ikke har så god tid.

7 Tittelen/overskriften Forteller hva teksten handler om Skal gjøre leseren nysgjerrig Ofte er det lurt å vente med overskriften til slutt, men ikke glem den! De aller fleste oppgaver dere får i norskfaget ber om en bestemt overskrift eller at dere skal lage en passende overskrift.

8 Innledningen Skal forberede leseren på hva teksten handler om Skal vekke nysgjerrighet hos leseren

9 Hoveddelen Skal svare på oppgaven Består av flere avsnitt hvor man utdyper og begrunner påstander og argumenter, gjerne med eksempler. Man kan bygge opp et avsnitt med en temasetning, en påstand, og kommentarsetninger, som utdyper og begrunner den første setningen i avsnittet.

10 Avslutningen Oppsummerer innholdet i hoveddelen Ofte kan man komme med en konklusjon Skal runde av teksten Med en sirkelkomposisjon, hvor man vender tilbake til noe man skrev i innledningen i avslutningen, kan man skape en god oppbygging av teksten.

11 Å skrive saktekster Oppgi kildene man har brukt og refere/sitere korrekt Holde seg til saken Utdype og begrunne påstander Vise til flere sider av saken Bruke tekstbindingsord (f.eks. derimot, på den ene siden, på den andre siden, derfor, tvert i mot, antakelig, hvis, i så fall osv.) Bruk av «man» som personlig pronomen Kan bruke anekdoter, små fortellinger, som illustrer saken eller bygger opp under argumentene Bruke litterære virkemidler Ikke komme med sterke påstander, men moderere seg Eks. på sterk påstand: Alle vet at Oslo er hovedstaden i Norge.

12 Litterære virkemidler Retoriske spørsmål Språklige bilder Kontrast (motsetning) Ironi (men pass på at ironien er tydelig for leseren) Ordvalg: plussord og minusord

13 Hva blir vurdert? Språk: rettskriving, grammatikk, tegnsetting, setningsbygging, variasjon i ordvalg og setningsbygging, indre og ytre tekstbinding og at språket passer sjangeren oppgaven (indirekte) ber om. Bruk av virkemidler. Innhold, inkludert bruk av kilder og grad av selvstendighet Oppbygging/struktur Helhetsinntrykk Å skrive i norskfaget handler om mottakerbevissthet. Det du skriver skal kommunisere tydelig til mottakeren.

14 Oppgaver Se på teksten du har skrevet til i dag. Tenk deg at du skulle skrive et andreutkast som skulle leveres inn for at læreren skulle lese og vurdere teksten. Hva er bra? Hva kunne vært bedre? Lag en liste ved hjelp av pluss/delta. Lag forslag til overskrifter som skaper nysgjerrighet hos leseren.


Laste ned ppt "Saktekster Skriving i norskfaget. Kompetansemål fra læreplanen skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder gjenkjenne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google