Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøsertifisering Hvor står NØK NØK produserer og leverer bare miljøvennlig energi! Vi har internt høy fokus på HMS Kraftbransjen var (er) av enkelte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøsertifisering Hvor står NØK NØK produserer og leverer bare miljøvennlig energi! Vi har internt høy fokus på HMS Kraftbransjen var (er) av enkelte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Miljøsertifisering Hvor står NØK NØK produserer og leverer bare miljøvennlig energi! Vi har internt høy fokus på HMS Kraftbransjen var (er) av enkelte oppfattet som «miljøfiendtlig», men har nå fått en viktig rolle i kampen mot global oppvarming og blir tidvis omfavnet av miljøorganisasjoner. Hvorfor miljøsertifisering? Vi ønsket å få nye innspill til forbedring av miljøarbeidet internt. Vi ønsker å synliggjøre vårt miljøarbeid. Vi vil påvirke andre til aktivt miljøarbeid

3 Hva? Vi hadde valget mellom Miljøfyrtårn og ISO sertifisering. Valget falt på Miljøfyrtårn, det var det som passet oss best med hensyn til mål vi ønsket å oppnå, virksomhetens størrelse og eksisterende HMS/kvalitetssystem. ……..Prosessen var i gang.

4 Kreativ utnyttelse av vannkraft

5 Veien videre Konsulent ble kontaktet Oppstartmøte og kartlegging av virksomheten (mars 2011) Hvilken krav skulle vi tilfredsstille og hva hadde vi fra før? I tillegg til «krav til alle bransjer» måtte vi velge et tilleggskrav. Det var ingen bransjekrav som var tilpasset everk/nettselskap. Vi kunne velge mellom «kontor» eller «entreprenørselskap». «Kontor» ble for enkelt. Vi valgte «entreprenørselskap».

6 Sentrale hovedpunkter/krav som vi måtte forholde oss til: Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energiforbruk Transport Utslipp til luft og vann Dette er punkter som vi årlig skal rapportere på, i tillegg skal vi utarbeide en handlingsplan med klare mål om forbedring.

7 Kartlegging og gjennomgang av krav Mye hadde vi orden på gjennom eksisterende rutiner. En del kunne vi enkelt tilpasse inn i eksisterende HMS/kvalitetssystem. Noe måtte vi utarbeide og etablere nye rutiner på.

8 En natur som er verdt å ta vare på!

9 Oppfølging og involvering Vi hadde i prosessen tette oppfølgingsmøter med konsulent og interne arbeidsmøter for å tilpasse oss kravene. Vi satte opp fremdriftsplan og aksjonsliste etter hvert møte. Vi involverte og informerte alle ansatte om prosessen. Det gir mer forståelse og gode holdninger til videre oppfølging.

10 Systematikk Etter hvert som brikkene falt på plass……. Eksisterende rutiner var oppdatert/endret. Nye rutiner var på plass. Verktøy for dokumentasjon og rapportering var etablert. ……..samlet vi dette i en miljøhåndbok. Den beskriver: Selskapet NØK Organisering Miljøstyring Overordnet målsetting Beskrivelse av rutiner/håndtering av miljøkrav Miljøforbedringer Kilde og plassering for enkel rapportering. (Hvor registrerer vi inn og hvor henter vi ut). Retningslinjer for reise. Innkjøpsveileder Avfallshåndtering OSV.

11 Oppsummering Utfordringer: Miljøfyrtårn var ikke tilpasset everksbransjen. Fremdrift, Det var enkelte ganger vanskelig å holde fastsatt skjema. Innkjøp, kartlegging av sertifiserte leverandører, lav svarprosent, mange skjønte ikke hva vi spurte etter. Flere avdelinger, praktisk tilrettelegging på mange steder. Ellers ingen store…… Tips: Miljøarbeidet må forankres i ledelsen og det krever gode holdninger og medvirkning fra alle medarbeiderne. Det handler i hovedsak om å ha gode beskrevne rutiner for systematisk arbeid med miljø og miljøforbedring. Gjerne innlemme det i eksisterende HMS/kvalitetssystem. Når det først er etablert et godt system så er det enkelt å oppdatere og vedlikeholde og det vil være et godt verktøy for miljøarbeidet og for uthenting av data for rapportering.

12 ….Og i enhver virksomhet er det godt at noen passer på.


Laste ned ppt "Miljøsertifisering Hvor står NØK NØK produserer og leverer bare miljøvennlig energi! Vi har internt høy fokus på HMS Kraftbransjen var (er) av enkelte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google